Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
1996, vol. 19, br. 1-4, str. 85-97
Kulturna politika u (post)modernim uslovima
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet
Sažetak
Krizu postojećih modela kulturnih politika moguće je posmatrati kao deo pretpostavljene, a dublje, krize Moderne, ako ne tout court, a ono barem nekih njenih 'oslobodilačkih praksi'. Praćenje postmodernih fenomena u njihovoj istorijskoj, filozofskoj i sociokulturnoj dimenziji upućuje na zaključak o neospornoj dijalektici Moderne i Postmoderne, ali i o delimičnom prestrojavanju nekih bazičnih kolektivnih vrednosti koje su obeležile naše doba. Postmoderna kultura, ukoliko se o njoj zasnovano može govoriti, po svoj prilici, raskida sa tipično modernističkom neodlučnošću između ideala jednakosti i ideala individualne slobode, stvarajući i prvi plan što je moguće slobodniji život pojedinaca, o čemu bi ubuduće morale da vode računa i aktuelne kulturne politike prilikom koncipiranja svojih 'kulturnih akcija'.
Reference
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi
Ilić, M. (1987) Sociologija kulture i umetnosti. Beograd: Naučna knjiga
Infantino, L. (1986) Marks protiv moderne. Marksizam u svetu, br. 4-5
Jameson, F. (1986) Politička teorija: Ideološka stanovišta u sporu oko postmodernizma. Marksizam u svetu, br. 4-5
Kozomara, M.M. (1988) Kriza opštih mesta - moderna i postmoderna. u: Linhardt J. [ur.] Postmoderna - nova epoha ili zabluda, Zagreb: Naprijed
Liotar, Ž. (1988) Postmoderno stanje. Novi Sad: Bratstvo-Jedinstvo
Lipovecki, Ž. (1987) Doba praznine - ogledi o savremenom individualizmu. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada / KZNS
Majstorović, S. (1978) Kultura i demokratija. Beograd, itd: Prosveta
Martinić, T. (1986) Kultura kao samoodređenje. Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost SSO Hrvatske / Cekade
Milutinović, Z.J. (1992) Predlog za leksikografsku odrednicu - postmodernizam. Delo, Beograd, br. 1-2
Moren, E. (1979) Duh vremena. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Prnjat, B.L. (1986) Kulturna politika i kulturni razvoj. Beograd: Savremena administracija
Ranković, M. (1974) Kultura i nekultura. Beograd: Vuk Karadžić
Renan, E. (1990) Naše vrijeme. Delo, Beograd, br. 5-7
Šarčević, A. (1990) U labirintu svijeta - diskurs moderne i postmoderne. Sarajevo: Svjetlost, Kriza zapadnog uma, pluralitet racionalnosti
Vatimo, Đ. (1991) Kraj moderne. Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo
Zimmerli, W.Ch. (1991) Antiplatonski eksperiment - opaske o tehnološkoj postmoderni. u: Filozofija u vremenu. Filozofija modernog doba II, Sarajevo: Veselin Masleša
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci