Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 53, br. 4, str. 324-328
Ispitivanje korozionog ponašanja legura sistema ALMgCu u vodenim rastvorima u prisustvu neorganskih inhibitora NaNO2, Na2CO3 i Na2HPO4
aMetalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, Crna Gora
bFarmaceutski fakultet, Podgorica, Crna Gora
Sažetak
Inhibitori korozije su materije koje u malim količinama i pod određenim uslovima smanjuju ili potpuno zaustavljaju koroziju metala. Inhibitori se uglavnom koriste za zaštitu metala od korozije u rastvorima i prostorima ograničene zapremine. To mogu biti: hemijski aparati, parni kotlovi, oprema pri skladištenju, nagrizanju i slično. Inhibitori korišćeni u ovom radu pripadaju anodnim inhibitorima korozije, čija uloga je da uspore anodni proces rastvaranja metala, jer sa primarnim produktima korozije stvaraju nerastvorni zaštitni sloj koji čvrsto prijanja na površinu metala i time smanjuje anodnu površinu. Sastav korozione sredine utiče na efikasnost djelovanja anodnog inhibitora. Prisustvo halogenih jona (hlorida), kao i povećanje aktivnosti vodoničnih jona, otežavaju prevođenje metala u pasivno stanje. Povećanjem agresivnosti sredine povećava se gustina struje pasiviranja. U takvim uslovima potrebna je znatno veća koncentracija inhibitora da bi se izvršilo pasiviranje metala.
Reference
Davis, J.R. (1999) Corrosion of aluminum and aluminum alloys. Materials Park, Ohio: ASM Intl
Despić, A.R., Radošević, J., Kliskić, M. (1990) Inhibition of cathodic corrosion of aluminium. u: European Symposium on Corrosion Inhibitors (VII), N. 9, p 1119-1124
Fouda, A.S., Elewady, G.Y., El-Askalany, A., Shalabi, K. (2010) Inhibition of aluminum corrosion in hydrochloric acid media by three schiff base compounds. Zaštita materijala, 51(4): 205-219
Mladenović, S. (1990) Korozija materijala. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet
Pourbaix, M. (1966) Atlas of electrochemical equilibrium in aqueous solutions. Oxford-New York, itd: Pergamon
Radosević, J., Kliskić, M., Visekruna, A. (2001) Inhibition of corrosion of the Al-2. 5Mg Alloy by means of the third acidic phenolic subfraction of aqueous extract of Rosemary / Inhibicija korozije Al-2, 5Mg slitine pomoću treće kisele fenolne podfrakcije vodenog ekstrakta. Journal of Chemists and Chemical Engineers, 50(10), str. 537-541
Vuksanović, D., Pješčić, J., Radonjić, D., Zejnilović, R., Grudić, V. (2012) Uticaj neorganskih inhibitora na brzinu korozije legura sistema AlMg i AlMgCu. u: Drugi međunarodni simpozijum o koroziji i zaštiti materijala i životnoj sredinu, Bar, 17.10. 20.10. s. 278-283
Vuksanović, D., Radonjić, D., Boričić, D., Cvijović, Z., Pavlović, L. (2008) Ispitivanje korozione stabilnosti livenih legura aluminijuma sistema Al-Mg-Cu u livenom i termički obrađenom stanju. Zaštita materijala, 49(1): 51-56
Živković, P. (2000) Corrosion investigation on Al and Al-alloies in Montenegro. u: XVIII Jugoslovenski Simpozijum o koroziji i zaštiti materijala, strana 45
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.