Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 8 od 14  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 36, br. 3, str. 143-154
Profil marketing kompanije - orijentacija na potrošače
Alfa univerzitet, Fakultet za menadžment 'Braća Karić', Beograd
Ključne reči: marketing filozofija; potrošači; marketing okruženje; jezgro kompetentnosti; marketing ponuda
Sažetak
Polazna osnova u definisanju profila savremene marketing kompanije jeste njihova apsolutna orjentacija na potrošače. Reč je o tzv. Consumer-led companies - kompanije usmeravaju svoju ukupnu aktivnost ka potrošačima koja predstavlja fokusiranje na potrebe a ne na proizvod koji se nudi na prodaju. Potrošač želi prvenstveno da zadovolji potrebe i obezbedi korist koja mu je potrebna. Ove kompanije nastoje da im svi sektori odnosno delovi firme budu orjentisani prema potrošačima - čak vođeni prema spoznatim njihovim zahtevima. Marketing treba da bude usmeren na stvaranje marketing ponude koja ne obuhvata isključivo proizvod kojima se zadovoljavaju potrebe i poboljšavaju uslovi života. Tako se marketing pristup pretvara u sposobnosti umeće stvaranja vrednosti za potrošača. Potrošači ne mogu uvek najbolje da artikulišu svoje želje i potrebe, ali zato kompanija koja vodi računa o koristi koju će potrošači imati od nekog novog proizvoda može da stvori tržište za svoje ideje edukacijom potrošača i komunikacijom sa njima.
Reference
Bogdanović, S. (2005) Azija i žene - u centru pažnje. www.emagazin.co.yu, br. 20, 28. 01
Draker, P.F. (1991) Inovacije i preduzetništvo - praksa i principi. Beograd: PS Grmeč - Privredni pregled
Draker, P.F. (2003) Moj pogled na menadžment - ideje koje su unapredile menadžment. Novi Sad: Adizes
Gejts, B. (2001) Poslovanje brzinom misli - korišćenje digitalnog nervnog sistema. Novi Sad: Prometej
Jović, M.B. (2004) Strateški menadžment pristup marketingu. Marketing, vol. 35, br. 3, str. 131-141
Kotler, F.D. (2004) Kako kreirati, upravljati i dominirati tržištem. Novi Sad: Adizes
Kotler, F.D. (2005) Deset smrtnih grehova u marketingu. Novi Sad: Adižes menadžment konsalting
Kukrika, M. (2005) Pazite da uz prljavu vodu ne bacite i dete. www.emagazin.co.yu, br. 22, 11. 03
Mašić, B.M. (2001) Strategijski menadžment. Beograd: Univerzitet Braća Karić - BK Institut
Milisavljević, M. (2004) Strategijski marketing. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Paunović, S. (2003) Preduzetništvo. Beograd: Univerzitet Braća Karić - Fakultet za menadžment
Peters, T.J., Waterman, R.H.Jr. (1982) In search of excellence. New York, itd: Harper and Row
Prahalad, C.K., Hamel, G. (1990) The core competence of the corporation. Harvard Business Review, may-june, str. 79-91
Sekulić, M. (2004) Četiri stuba internet marketinga. www.emagazin.co.yu, br. 13. 11. 12
Vukmirović, N. (2005) Upravljanje odnosima sa klijentima. www.emagazin.co.yu, br. 17, 28. 01
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Stomatološki glasnik Srbije (2008)
Zaposleni u zdravstvu u transformaciji zdravstvenog menadžmenta
Teodorović Nevenka, i dr.

Ekonomika (2007)
Analiza isplativosti proizvodnje testenina novog pogona i upravljanje rizicima
Kuzman Boris, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2008)
Formulisanje i realizacija strategije internacionalizacije poslovanja
Mihailović Branko, i dr.

prikaži sve [202]