Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 14  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 10, br. 1-2, str. 3-7
Uloga i značaj učenja u procesu strategijskog menadžmenta
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
Sažetak
Strategijski menadžment omogućava uspešno suočavanje sa problemom dinamičnog usklađivanja potencijala preduzeća sa menjajućim zahtevima okruženja. Suštinu uspešno formulisane i implementirane strategije predstavlja sposobnost prikupljanja, kreiranja, akumuliranja i eksploatisanja znanja. Ovakvim pristupom različite aktivnosti strategijskog menadžmenta mogu da se posmatraju kao proces sticanja prenošenja i korišćenja znanja. Učenje postaje stalan proces, a od zaposlenih se zahtevaju brojne promene čiji je uzrok u zahtevu za posedovanjem sve više znanja i stručnosti. U radu se nastoji u jednoj sistematizovanoj formi, uz korišćenje teorijskih i konsultantskih znanja autora, ukazati na ulogu i značaj učenja u procesu strategijskog menadžmenta. S tim u vezi se posebno ukazuje na upravljanje promenama, jer je sposobnost suočavanja sa promenama neodvojiva od učenja, ulogu učenja i znanja i njihov značaj za ostvarivanje konkurentske prednosti.
Reference
Adižes, I. (1994) Životni ciklusi preduzeća - kako i zašto preduzeća rastu i umiru i kako ih lečiti. Novi Sad: Prometej
Doyle, P. (1998) Marketing management and strategy. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Drucker, P.F. (1995) Postkapitalističko društvo. Beograd: Grmeč - Privredni pregled
Đuričin, D.N., Janošević, S.V. (2005) Menadžment i strategija. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Haberberg, A., Rieple, A. (2001) The strategic management of organizations. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Janošević, S. (2000) Upravljanje promenama kao način otklanjanja otpora poslovnoj transformaciji. u: Izazovi transformacije u realnom i finansijskom sektoru Srbije, prilog u monografiji sa Niškog savetovanja 11. 12, Niš
Leibold, M., Probst, G., Gibbert, M. (2002) Strategic management in the knowledge economy. New York, itd: Wiley
Lynch, R. (2000) Corporate strategy. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Mincberg, H., Olstrand, B., Lampel, D. (2004) Strateški safari - kompletan vodič kroz divljine menadžmenta. Novi Sad: Prometej
Prahalad, C.K., Hamel, G. (1990) The core competence of the corporation. Harvard Business Review, may-june, str. 79-91
Sanchez, R., Heene, A., Thomas, H., ur. (1996) Dynamics of competence-based competition: Theory and practice in the new strategic management. Oxford-New York, itd: Pergamon Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci