Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 64, br. 1, str. 13-23
Inovacije i digitalna tranformacija kao katalizator konkurencije
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresazoksinis@gmail.com
Projekat:
Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije (MPNTR - 179066)

Sažetak
Osnovni cilj rada je da sagleda vezu između inovacija i digitalne transformacije, s jedne strane, i uslova konkurencije, s druge strane. Intenzivna primena naprednih tehnologija dovodi do digitalne tranzicije kroz koju moraju proći preduzeća coma posluju u promenljivim uslovima. Visina tržišnog učešća zavisi, između ostalog, i od brzine digitalne transformacije preduzeća. Jedna od implikacija oven procesa je jačanje konkurentskog pritiska među preduzećima. Veza između izloženosti preduzeća digitalizaciji i njihove produktivnosti prouzrokuje efekte koji se ogledaju u povećavanju jaza između najuspešnijih preduzeća i onih manje uspešnih koji se bore za opstanak na tržištu. Postavlja se pitanje kakvu ulogu imaju inovacije u savremenim uslovima poslovanja preduzeća i da li one predstavljaju supstituciju cenovnoj konkurenciji. Rezultati do kojih se došlo tokom istraživanja pokazuju da i efikasna preduzeća u statičkom neoklasičnom smislu ne mogu izdržati pritisak svojih konkurenata bez inovacija. Stoga se može konstatovati da su inovacije ključne za opstanak preduzeća u kapitalističkoj ekonomiji.
Reference
Altomonte, C., Aquilante, T., Ottaviano, G.I. (2012) The triggers of competitiveness: the EFIGE cross-country report. Bruegel, Belgium: Blueprint 17
Andrews, D., Criscuolo, C., Gal, P. (2015) Frontier Firms, Technology Diffusion and Public Policy: Micro Evidence from OECD Countries. u: OECD Productivity Working Papers 2, OECD Publishing
Baumol, W.J. (1982) Contestable Markets: An Uprising in the Theory of Industry Structure. American Economic Review, 72(1): 1-15
Baumol, W.J. (2002) The free-market innovation machine: Analyzing the growth miracle of capitalism. Princeton, NJ: Princeton University Press
Chamberlin, E.H. (1937) Monopolistic or Imperfect Competition?. Quarterly Journal of Economics, 51(4): 557
Chamberlin, E.H. (1951) The Impact of Recent Monopoly Theory on the Schumpeterian System. Review of Economics and Statistics, 33(2): 133
Chamberlin, E.H. (1953) The Product as an Economic Variable. Quarterly Journal of Economics, 67(1): 1
Chamberlin, E.H. (1961) The Origin and Early Development of Monopolistic Competition Theory. Quarterly Journal of Economics, 75(4): 515
Kostić, Z., Rađenović, Ž. (2017) Analiza konkurencije zdravstvenih informacionih sistema primenom softvera za višekriterijumsko odlučivanje. Info M, vol. 16, br. 62, str. 44-50
Maksimović, L., Kostić, M. (2010) Modeli cenovne konkurencije na oligopolskom tržištu i njihova primenljivost. Ekonomski horizonti, 12(2): 39-56
Schumpeter, J.A. (1939) Business cycles: A theoretical, historical and statistical analysis of the capitalist process. New York: McGraw-Hill Book Company
Stojanović, B., Vučić, V. (2008) Competition policy and economic efficiency. Ekonomika, 54(3-4): 33-40
van Ark, B. (2005) Towards an integrated system of growth, productivity and national accounts for the European Union. u: OECD Workshop on Productivity Measurement
Veugelers, R. (2017) Remaking Europe: the new manufacturing as an engine for growth. Belgium: Blueprints
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/ekonomika1801013K
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2018.
Creative Commons License 4.0