Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Inoviranje i rast MSP u EU
Univerzitet Goce Delčev, Ekonomski fakultet, Štip, Makedonija

e-adresaelena.veselinova@ugd.edu.mk, marija.gogova@ugd.edu.mk
Ključne reči: MSP; finansiranje; inovacije; rast
Sažetak
Tema ovog rada je analiza najznačajnijih faktora koji utiču na rezultate, opstanak i rast MSP u EU. Glavni cilj jeste da se stekne uvid u to šta predodređuje potencijalni neuspeh mladih kompanija da uvode inovacije i da rastu. Postoji opšta saglasnost o tome da je za nove, mlade i stoga često još uvek male firme značajno da uvode inovacije i da se razvijaju. Stoga faktori koji ometaju ove male, mlade kompanije mogu da imaju ogroman uticaj u javnosti. Rezultati istraživanja pokazuju da je starost firme (što odražava i njen ugled) značajna do onog stepena do kojeg se firma oseća finansijski ograničenom. Finansijska ograničenja takođe mogu da budu u vezi sa neuspehom na tržištu. Rizik i informaciona asimetrija izazivaju određene nepravilnosti na tržištu kapitala i nedostatak ugleda i garancija firme mogu da postanu ključni elementi neuspeha. U zaključcima se pokazuje da sposobnost MSP da rastu u velikoj meri zavisi od njihovih mogućnosti da investiraju u restruktuiranje, inovacije i kvalifikacije. Za sve ove investicije potreban je kapital i shodno tome pristup finansijama. Najnovije mere imaju za cilj da poprave finansijsko okruženje za evropsko preduzetništvo i, još preciznije, da pruže podršku novo-formiranim inovativnim firmama kako bi one povećale svoju globalnu konkurentnost i podstakle inovacije.
Reference
Aghion, P., P.H. (2005) Appropriate growth policy: A unifying framework. Harvard University Press
Baumol, W.J. (2002) The free-market innovation machine: Analyzing the growth miracle of capitalism. Princeton, NJ: Princeton University Press
Bloom, N., van Reenen, J. (2006) Measuring and explaining management practices across firms and countries. London: Centre for Economic Performance, Discussion Paper, No 716
Cincera, M., O.G. (2005) Impact of market entry and exit on EU productivity and growth performance. European Economy, Economic Papers, no 222
European Comission (2008) Innovation and growth in the EU: The role of SME policy
Eurostat (2004) Innovation in Europe: CIS3 results
Gordon, R.J. (2004) Two centuries of economic growth: Europe chasing the American frontier. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper 10662
Hall, B.H. (2005) The financing of innovation. u: [ur.] Blackwell handbook of technology and innovation management, Oxford: Blackwell Publishing, 2005
Lucas, R. (2002) Lectures on Economic Growth. Harvard University Press
O'sullivan, M. (2007) The EU's R&D deficit & innovation policy. European Commission
Schumpeter, J. (1934) Theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle. Cambridge: Harvard University Press
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.