Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 8 od 15  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 44, br. 1, str. 423-429
Kvalitet lucerke i kukuruza gajenih Na aluvijalnom tipu zemljišta u okolini Skoplja
aFakultet za zemjodelski nauki i hrana, Skopje, Republika Makedonija
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Sažetak
U radu je ispitan uticaj fizičko-hemijskih i mikrobioloških karakteristika zemljišta na kvalitet zrna i stabala kukuruza i lucerke (koren i nad - zemni deo). Ogled je postavljen na aluvijalnom tipu zemljišta na dva različita lokaliteta u okolini Skoplja. Utvrđen je sadržaj N, P2O5, K2O, celuloze organske i mineralne materije, hidroskopne vlage i proteina u biljnom materijalu kukuruza i lucerke. Zemljište na koje se gaji lucerka nalazi se u ataru sela Belimbegovo, Skopsko i spada u aluvijalna zemljišta, karbonatni subtip, i ima heterogen mehanički sastav, sa dominacijom frakcije sitnog peska i praha, što se vrlo pozitivno odražava na fizička svojstva zemljišta. Zemljište je umereno obezbeđeno humusom, srednje obezbezbeđeno azotom i dobro obezbeđeno P2O5 i K2O. Zemljište na koje je gajen kukuruz nalazi se u ataru sela Jurumleri i pripada tipu aluvijum. Zemljište je obrazovano na sedimentacijom suspendovanog nanosa reke Vardar. Mehanički hemijski sastav zemljišta ukazuje na postojanje povoljnih uslova za gajenje krmnog bilja. Oba ispitivana zemljišta karakterišu se visokim brojem ispitivanih grupa mikroorganizama (ukupan broj mikroorganizama, brojnost azotobaktera oligonitrofila, aktinomiceta i gljiva).
Reference
Bogdanović, M., i dr. (1966) Hemijske metode ispitivanja zemljišta - priručnik za ispitivanje zemljišta. Beograd-Novi Sad: Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta / JDPZ
Čobić, T., Antov, G., Savić, S., Plavšić, M. (1991) Hranljiva vrednost domaćih hraniva za preživare. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, br. 6, str. 244-245
Đurić, S., Najdenovska, O., Đorđević, S., Mitkova, T., Markoski, M. (2004) Mikrobiološka aktivnost u rizosfernom zemljištu različitih biljnih vrsta. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 28, br. 1, str. 110-115
Govedarica, M.M., Jarak, M.N. (1995) Mikrobiologija zemljišta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Heichel, G.H., Bernes, D., Vance, C.P. (1981) Nitrogen fixation of alfalfa in the seeding year. Crop Science, 21. 330-225
Jevtić, S.L., Jevtić, D.S. (1996) Kukuruz. Beograd: Nauka
Mitrikeski, J., Mitkova, T. (2001) Praktikum po pedologija. Skopje: Univerzitet 'Sv. Kiril i Metodij' - Zemjodelski fakultet
Ocokoljić, S., Paris, Z., Veličković, G., Nikolić, N. (1977) Uticaj faza razvića biljke na sadržaj hranljivih materija u različitim ciklusima vegetacije. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, br. 3-4, vol. XXV
Pejić, Đ. (1994) Silažni kukuruz - tehnologija proizvodnje i siliranje. Naučni bilten, Institut za kukuruz Zemun Polje, Beograd - Zemun
Pochon, J., Tardieux, P. (1962) Tech niques d'analyse en microbiologie du sol. Paris: De la Tourelle
Reid, Z., Daniel, J., Bubar, D. (1974) Mineral relation ship in sheep and goats main tained on Orcherdgrass fertilized with different levels of nitrogen, or nitrogen with micro-elements over of five year period. u: Int. Grassland Congress (XII), Moscow, 426-437
Vučković, S.M. (1999) Krmno bilje. Beograd: Institut za istraživanja u poljoprivredi 'Srbija'
Wivstad, M., Martensson, A.M., Ljunggren, H.D. (1987) Field measurement of symbiotic nitrogen fixation in an established lucerne ley using 15N and an acetylene reduction method. Plant and Soil, vol. 97, br. 1, 93-104
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.09.2007.

Povezani članci

Letop nauč rad Polj fak (2004)
Mikrobiološka aktivnost u rizosfernom zemljištu različitih biljnih vrsta
Đurić Simonida, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2006)
Mikroorganizmi - bioindikatori zagađenosti zemljišta pesticidima
Đurić Simonida, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2007)
Uticaj đubrenja i kalcizacije na sastav i prinos prirodnih travnjaka na Jakupici
Prentović Tatjana, i dr.

prikaži sve [73]