Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 19, br. 2, str. 11-25
Značaj i stanje semenarstva krmnih biljaka u poljoprivredi Republike Srbije
aInstitut za krmno bilje, Kruševac
bInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
cUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak

e-adresadragoslav.djokic@ikbks.com
Projekat:
Poboljšanje genetičkog potencijala i tehnologija proizvodnje krmnog bilja u funkciji održivog razvoja stočarstva (MPNTR - 31057)

Ključne reči: poljoprivreda; seme; višegodišnje krmne leguminoze i trave
Sažetak
Za savremenu i ekonomičnu stočarsku proizvodnju, a naročito govedarsku i ovčarsku potrebno je ostvariti visoku produkciju stočne hrane uz istovremeno smanjenje troškova proizvodnje. Unapređenjem proizvodnje višegodišnjih trava i leguminoza stvara se dobra osnova za razvoj stočarske proizvodnje u različitim agroekološkim uslovima Srbije. Takođe se uspostavlja veza između ratarstva i stočarstva, što je od posebne važnosti za očuvanje i povećanje plodnosti oraničnog zemljišta i zaštite agroekosistema. Značajan faktor za jeftiniju proizvodnju stočne hrane je mogućnost obezbeđenja dovoljnih količina kvalitetnog semenskog materijala po povoljnim cenama. Proizvodnjom kvalitetnog semena domaćih sorti višegodišnjih leguminoza moguće je dobiti dovoljne količine kvalitetne kabaste stočne hrane. Trenutno stanje u proizvodnji semena krmnog bilja u Republici Srbiji je nezadovoljavajuće jer se seme višegodišnjih vlatastih trava uglavnom uvozi. Domaća proizvodnja semena lucerke, crvene deteline, žutog zvezdana je samo u pojedinim godinama na nivou domaćih potreba. Seme uveženih sorti uglavnom nije zadovoljavajuće jer te sorte nisu prilagođene našim agroekološkim uslovima. Dosadašnji rezultati daju osnov i ukazuju na pravac istraživanja koja u narednom periodu mogu dati rešenja koja bi uticala na povećanje prinosa semena i koja će biti široko prihvaćena u praksi, a što će ovu proizvodnju učiniti rentabilnijom. Institut za krmno bilje u Kruševcu daje značajan doprinos u razvoju tehnologije semenske proizvodnje, naročito lucerke i crvene deteline, kao i višegodišnjih trava. Stoga je uloga ovog Instituta veoma važna i neophodna karika između proizvodnje dorade i prometa semena višegodišnjih leguminoza i trava u Srbiji.
Reference
*** (2000) European commission directorate: General for agriculture. http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/2001/table_en/en4911.pdf
*** (2006-2007) Communications des etats membres. http://ec.europa.eu/agriculture/markets/seeds/pdf/quantite_recolt2002_2006.pdf
Đokić, D.J. (2010) Primena različitih tehničko-tehnoloških sistema u doradi semena lucerke. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
International Seed Testing Association (1999) International rules for seed testing. Seed Science and Technology, Bassersdorf, 27, Supplement
Jensen, T.M. (2010) Seed production in Europe with special focus on Denmark. Biotechnology in Animal Husbandry, 26 (spec.issue), 149-158
Karagic, D., Katic, S., Vasiljevic, S., Milic, D. (2007) Semenarstvo lucerke u Vojvodini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 44, br. 1, str. 87-98
Karagić, Đ., Katić, S. (2012) Proizvodnja semena višegodišnjih krmnih leguminoza. u: Đukić D., Stevović V. [ur.] Oplemenjivanje krmnih biljaka i proizvodnja stočne hrane na oranicama, Čačak: Agronomski fakultet, 109-138
Karagić, Đ., Katić, S., Mihailović, V., Milić, D. (2004) Proizvodnja semena lucerke. u: Milošević Mirjana, Malešević M. [ur.] Semenarstvo, Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Nacionalna laboratorija za ispitivanje semena, str. 585-635
Lazarević, D., Stošić, M., Dinić, B., Terzić, D. (2007) Iskorišćavanje travnjaka u brdsko-planinskom i ravničarskom području Srbije. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 44, br. 1, str. 301-308
Lugić, Z., Radović, J., Terzić, D., Tomić, Z., Spasić, R. (2000) Semenarstvo višegodišnjih leguminoza u Centru za krmno bilje Kruševac. u: Savetovanje (XI), Sombor, str. 47-55
Marić, M.M. (1987) Semenarstvo. Beograd: Naučna knjiga
Mirić, M. (1996) Strategija razvoja selekcije i semenarstva u SR Jugoslaviji. Selekcija i semenarstvo, 3(1-2): 65-83
Mirić, M. (2000) Semenarstvo za stočarstvo. u: Savetovanje (IX), Semenarstvo krmnog bilja na pragu trećeg milenijuma, 25-28 IV, Sombor, 189-197
Mirić, M., Brkić, M. (2002) Dorada semena. Beograd: Društvo selekcionera i semenara Srbije
Radenović, B. (2000) Semenarstvo krmnog bilja. Beograd: Velarta, Proizvodnja-dorada-marketing
Republički zavod za statistiku (2012) Beograd, Republika Srbija, http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/public/ReportView.aspx
Republički zavod za statistiku (1999-2008) Beograd, Republika Srbija, http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/public/ReportView.aspx
Simić, A., Vučković, S. (2006) Mogućnosti proizvodnje semena italijanskog ljulja u severozapadnoj Srbiji. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 12, br. 1-2, str. 133-139
Stanisavljevic, R., Dragićevic, V., Milenkovic, J., Djukanovic, L., Djokic, D., Terzić, D., Dodig, D. (2010) Effects of the duration of after-ripening period on seed germinations and seedling size in three fescue species. Spanish Journal of Agricultural Research, 8, (2), 454-459
Stanisavljević, R., Stevović, V., Đokić, D., Milenković, J., Terzić, D., Đukanović, L., Beković, D. (2010) Uticaj količine semena i međurednog rastojanja u setvi komponente prinosa, prinos i kvalitet semena ježevice. u: XV savetovanje o biotehnologiji, Čačak, 26-27, Zbornik radova, Čačak: Agronomski fakultet, 117-122
Stanisavljević, R., Simić, A., Sokolović, D. (2010) Seed production of perennial forage grasses in Serbia. Biotechnology in Animal Husbandry, 26: 159-172
Stanisavljević, R., Sokolović, D., Đokić, D., Milenković, J., Terzić, D., Simić, A., Beković, D. (2008) Promena kvaliteta semena mačjeg repa (Phleum pratense L.) i francuskog ljulja (Arrhenatherum elatius L.) tokom dozrevanja i korelaciona međuzavisnost značajnijih osobina. Selekcija i semenarstvo, 14, (1-4), 39-43
Stanisavljević, R., Đokić, D., Milenković, J., Terzić, D., Stevović, V., Beković, D., Đukanović, L. (2009) Komponente prinosa i prinos semena visokog vijuka u zavisnosti od gustine setve i primene mineralnih hraniva. u: XIV savetovanje o biotehnologiji, Čačak, 27-28, Zbornik radova, Čačak: Agronomski fakultet, 221-226
Stanisavljević, R., Đokić, D., Milenković, J., Terzić, D., Đukanović, L., Stevović, V., Beković, D. (2009) Prinos, kvalitet i korelativna međuzavisnost semena visokog vijuka iz različitog međurednog rastojanja i primene mineralnih hraniva. Selekcija i semenarstvo, vol. 15, br. 2, str. 71-78
Stanisavljević, R., Sokolović, D., Đokić, D., Milenković, J., Gajić, T., Terzić, D., Simić, A. (2007) Uticaj položaja grana u cvastima na formiranje prinosa i kvalitet semena livadskog vijuka (Festuca pratensis Huds.) i visokog vijuka (Festuca arundinacea Schreb.). Selekcija i semenarstvo, vol. 13, br. 1-2, str. 17-22
Steiner, J.J., Griffith, S.M., Mueller-Warrant, G.W., Whittaker, G.W., Banowetz, G.M., Elliott, L.F. (2006) Conservation Practices in Western Oregon Perennial Grass Seed Systems. Agronomy Journal, 98(1): 177
Stošić, M., Lazarević, D. (2009) Country pasture/forage resource profiles: Serbia and Montenegro. http://www.fao.org/ ag/AGP/AGPC/doc/Counprof/serbia/serbia.htm
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 25.02.2014.