Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 65, br. 2, str. 70-76
Ispitivanje kvaliteta semena engleskog ljulja, italijanskog ljulja i crvenog vijuka
aInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresapdobrivoj@yahoo.com
Projekat:
Razrada integrisanog upravljanja i primene savremenih principa suzbijanja štetnih organizama u zaštiti bilja (MPNTR - 31018)
Novi autohtoni izolati bakterija Lysobacter i Pseudomonas kao važan izvor metabolita korisnih za biotehnologiju, stimulaciju rasta biljaka i kontrolu bolesti bilja: od izolata do preparata (MPNTR - 46007)

Ključne reči: kvalitet trava; čistoća semena; klijavost; korovi
Sažetak
Ispitivanjem semena engleskog ljulja (Lolium perenne), italijanskog ljulja (Lolium multi­florum) i crvenog vijuka (Festuca rubra) u toku pet godina (2010 - 2014. godina) utvrđene su vrlo visoke vrednosti svih značajnih pokazatelja kvaliteta semena. Prosečna utvrđena čistoća semena bila je preko 98,40%, sa variranjem po godinama od 96,7 % do 99,2 %. Pri tome najveći deo primesa činile su inertne materije, koje su varirale po godinama u intervalu od 0,0 % do 2,30 %. Prisustvo semena korova po godinama je variralo u intervalu od 0,0 % do 0,50 %. U semenu ispitivanih trava dominiraju korovi iz familija Asteraceae, Caryophillaceae, Chenopodiaceae i Polygonaceae. Najzastupljeniji korovi u ispitivanim travama su Amaranthus retroflexus (obični štir) i Chenopodium album (obična pepeljuga). Učešće drugih vrsta po godinama kretalo se u intervalu od 0,0 % do 1,8 %. Klijavost semena varirala je od 75 do 88%, prosečno je iznosila 83%. Broj nenormalnih klijanaca bio je 4%, dok je prosečan broj neklijalog semena bio 13%.
Reference
*** (1987) Pravilnik o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja. Službeni list SFRJ, br. 47
Humphreys, M., Boller, B., Posselt, U.K., Veronesi, F. (2010) Ryegrasses, fodder crops and amenity grasses. Springer, 211-260
International Seed Testing Association (2008) International rules for seed testing. Switzerland
Poštić, D., Momirović, N., Dolijanović, Ž. (2010) Ocena kvaliteta semena paprike. u: Prvi međunardni naučni simpozijum agronoma, Jahorina, st. 405-410
Poštić, D., Protić, R., Aleksić, G., Gavrilović, V., Živković, S., Trkulja, N., Ivanović, Ž. (2010) Ispitivanje kvaliteta semena ozime pšenice u periodu 2000-2005 godina. Zaštita bilja, -vol. 61, str. 20-24
Poštić, D., Momirović, N., Broćić, Z., Dolijanović, Ž., Trkulja, N., Dolovac, N., Ivanović, Ž. (2011) Ocena kvaliteta semena paradajza (Lycopersicum esculentum L.). Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 17, br. 1-2, str. 131-135
Radičević, Z., Radenković, T., Bojović, J. (2008) Uticaj klimatskih faktora na promenu sastava korovske flore u Srbiji. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 17, br. 1, str. 31-36
Stanisavljevic, R., Dragićevic, V., Milenkovic, J., Djukanovic, L., Djokic, D., Terzić, D., Dodig, D. (2010) Effects of the duration of after-ripening period on seed germinations and seedling size in three fescue species. Spanish Journal of Agricultural Research, 8, (2), 454-459
Stanisavljevic, R.S., Djokic, D.J., Milenkovic, J., Djukanovic, L., Stevovic, V.I., Simic, A.S., Dodig, D. (2011) Seed Germination and Seedling Vigour of Italian Ryegrass, Cocksfoot and Timothy Following Harvest and Storage. Ciencia e agrotecnologia, vol. 35, br. 6, str. 1141-1148
Stanisavljević, R., Simić, A., Sokolović, D. (2010) Seed production of perennial forage grasses in Serbia. Biotechnology in Animal Husbandry, 26: 159-172
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/zasbilj1402070P
objavljen u SCIndeksu: 21.05.2015.

Povezani članci