Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 17, br. 3, str. 449-464
Karakteristike cena turističkih proizvoda i usluga
A.D. 'Planinka' - Kuršumlija
Ključne reči: cena; marketing miks koncept; turističko tržište; turistički proizvod/usluga; strategija
Sažetak
Cena kao instrument marketing miksa u turizmu može biti definisana na više načina i javiti se u više formi. Za uspešan nastup turističkih preduzeća, na turističkom tržištu, neophodno je da ona imaju adekvatno formirane cene za svoje proizvode i usluge. Primena marketing koncepta zahteva da cene turističkih proizvoda i usluga budu prihvatljive za turiste, s jedne strane, i omoguće ostvarenje profita za samo preduzeće, s druge strane. Kao nezaobilazne faktore, prilikom određivanja cena turističkih proizvoda/usluga, treba uzeti u obzir: tražnju, troškove, konkurenciju i državnu regulativu u oblasti formiranja cena (ukoliko za iste postoji). Činjenica da turizam spada u uslužne delatnosti, zahteva poseban napor prilikom određivanja cena turističkih proizvoda/usluga zbog samih karakteristika usluga. Dakle, izbor adekvatne strategije za formiranje cena turističkih proizvoda/usluga je neophodan u cilju njihove uspešne realizacije na tržištu.
Reference
Čačić, K.T. (1998) Poslovanje preduzeća u turizmu. Beograd: Ekonomski fakultet
Čerović, S. (2009) Strategijski menadžment u turizmu. Beograd: Univerzitet Singidunum-Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
Kotler, F. (1989) Upravljanje marketingom. Zagreb: Informator
Lumsdon, L. (1997) Tourism marketing. London: International Thomson Business Press
Ljubojević, Č.Lj. (2002) Marketing usluga. Novi Sad: Stylos
Milisavljević, M.D. (1997) Marketing. Beograd: Savremena administracija
Mitra, K., Capella, L.M. (1997) Strategic pricing differentiation in services: A re-examination. Journal of Services Marketing, 11(5): 329-343
Popesku, J. (2002) Marketing u turizmu. Beograd: Čigoja štampa
Radosavljević, G. (2006) Kvalitet kao strategija razvoja turizma Srbije. u: Zbornik radova / Festival kvaliteta 2006, Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac, 253-259
Senić, R.V. (2000) Marketing menadžment. Kragujevac: Prizma
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.