Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 12, br. 14, str. 112-124
Nemirni stihovi - izražavanje nove ženstvenosti jezikom cveća u poeziji Anice Savić Rebac
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija

e-adresaaleksandra.ivanovic1992@gmail.com
Ključne reči: poezija; cvetovi; metafora; feminizam; Anica Savić Rebac
Sažetak
Cilj ovog rada je da osvetli one fragmente poezije Anice Savić Rebac koji kroz slike različitog cveća progovaraju o snazi ženskog sopstva skrivenog u dubini pesničkog bića. Poetesa i klasična filološkinja koja je živela i stvarala u prvoj polovini dvadesetog veka u Srbiji, ruši konvencionalna verovanja i stvara svojim stihovima novu ženu koja se pred njenim čitaocima predočava, preobražava i emanira. Raskošni cvetovi u poetskom vrtu Anice Savić Rebac grade jedinstvenu viziju ženskog bića koje nije samo lep eidolon, već ona koja misli, govori, kreira, ruši i obnavlja.
Reference
*** (1913) Srpkinja, njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas. Sarajevo: Pijuković i drug
Barna, L. (2017) Cvet s greškom -Anica Savić Rebac. Avant Art Magazin: Časopis za umetnost i kulturu življenja, 29. januar, Pristupljeno: 26.5.2018, http://www.avantartmagazin.com/cvet-s-greskom-anica-savic-rebac-1892-1953
Carson, A. (2019) First Choral Ode from 'Norma Jeane Baker of Troy': A translation of Euripides' Helen. London Review of Books, 41(5), Pristupljeno: 20.08.2021, https://www.lrb.co.uk/the-paper/v41/n05/annecarson/first-choral-ode-from-norma-jeane-baker-of-troy-a-translation-ofeuripides-helen
Carson, A. (1995) Glass, Irony, and God. New York: New Directions Books
Đurić, V. (2019) Francuska veza. Novi Sa: Akademska knjiga
Kašanin, M. (1974) Susreti i pisma. Novi Sad: Matica srpska
Konstantinović, R. (1983) Biće i jezik u iskustvu pesnika kulture dvadesetog veka. Beograd: Prosveta, knj. 7
Kršić, J. (1929) Anica Savić Rebac: Večeri na moru. Pregled, III, knj. III, sv. 66 (jun)
Marinković, N. (1965) Likovi u senci: Anica Savić-Rebac. Polja, broj 80, Novi Sad, Tribina mladih, Pristupljeno: 26.5.2018, https://polja.rs/wpcontent/uploads/2016/06/Polja-80_9_9.pdf
Miller, B. (1983) Women in Hispanic Literature: Icons and Fallen Idols. Berkeley: University of California, Pristupljeno: 26.5.2018, https://books.google.rs/books?id=02UNvW9tjt0C&printsec=frontcover&hl=sr &source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Moore, C. (2002) Why Feminists Can't Stop Talking About Voice. Composition Studies, Volume 30, Number 2, 2002, University of Cincinnati: Parlor Press
Norrman, R., Haarberg, J. (1980) Nature and Language: A Semiotic Study of Cucurbits in Literature. London: Routledge and Kegan Paul
Pavlović, M. (1964) Osam pesnika. Beograd: Prosveta
Pilipović, J. (2016) Ka lepoti: Erotološko čitanje Sapfine poezije. Novi Sad: Akademska knjiga
Pilipović, J. (2014) LOCUS AMORIS: Dijaloško čitanje Sapfine poezije. Beograd: Naučna KMD
Pomeroy, S. (1995) Goddesses, Whores, Wives, and Slaves: Women in Classical Antiquity. New York: Schocken books
Savić, R.A. (1966) Milica Stojadinović Srpkinja. u: Savić Rebac Anica [ur.] Helenski vidici, Beograd: SK, [1926], 152-158
Savić-Rebac, A. (2015) Duh helenstva. Beograd: Službeni glasnik
Savić-Rebac, A. (2010) Najlepše pesme Anice Savić Rebac. Beograd: Ariadna
Savić-Rebac, A. (1987) Poezija i manji pesnički prevodi. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Savić-Rebac, A. (1929) Večeri na moru. Beograd: Francusko-srpska knjižara A. M. Popovića
Seaton, B. (1995) The Language of Flowers, A History. Charlottesville: University Press of Virginia
Siksu, E. (2005) Sanjarije divlje žene. Beograd: Rad
Slapšak, S. (1987) O pesništvu Anice Savić Rebac. u: Anica Savić Rebac: Poezija i manji pesnički prevodi, Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Stott, A. (1992) Floral Femininity: A Pictorial Definition. American Art, 6(2): 60-77
Svirčev, Ž. (2018) Avangardistkinje: Ogledi o srpskoj (ženskoj) avangardnoj književnosti. Beograd: Institut za književnost i umetnost
Vučković, R. (2011) Poezija srpske avangarde. Beograd: Službeni glasnik
Vuletić, L. (2002) Život Anice Savić Rebac. Beograd: 'Jovan'
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/reci2114112I
primljen: 03.03.2021.
revidiran: 07.09.2021.
prihvaćen: 05.10.2021.
objavljen u SCIndeksu: 24.09.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka