Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 13  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 35, br. 4, str. 1611-1625
Estetska priroda virtuelne stvarnosti
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresacuckovic@ef.uns.ac.rs
Sažetak
Sve veći uticaj tehnoloških medija menja obrise tradicionalnih oblika življenja i poimanja. Otkriće novih predela artificijelnih simulacija realnosti nije izmenilo samo naše ophođenje sa stvarnošću, već i njeno poimanje. Uvreženo shvatanje tehnike kao sredstva usahlo u procesu njenog sprezanja sa naukom, a danas smo u prilici da se suočimo s jednim potpuno novim tehnološkim entitetom, koji ne samo da je počeo da pretenduje na status osobenog oblika stvarnosti, nego, u poređenju sa njenim drugim oblicima, neretko biva doživljen kao 'poželjnija stvarnost'. Imajući svoje polazište u želji za oponašanjem realnosti, 'virtuelna stvarnost' se u vidu prvorazredne simulacije ispostavlja kao polje mogućnosti sticanja raznolikih, ali po pravilu estetizovanih iskustava. Osim što pridaje novu dimenziju značenju estetskog, bilo da se shvata kao opasna iluzija ili kao privlačno pribežište, virtuelna stvarnost suštinski utiče na naše poimanje stvarnosti, a samim tim i na naše poimanje u načelu.
Reference
Anders, G. (1996) Svet kao fantom i matrica. Novi Sad: Prometej
Baudrillard, J. (2001) Simulacija i zbilja. Zagreb: Jesenski i Turk
Baudrillard, J. (1997) Illusion, désillusion esthétique. Paris: Sens & Tonka
Bodrijar, Ž. (1991) Simbolička razmena i smrt. Gornji Milanovac: Dečje novine
Borillo, M., Sauvageot, A., ur. (1996) Les cinq sens de la création: Art, téchnologie et sénsorialité. Seyssel: Champ Vallon
Epštejn, M. (1998) Postmodernizam. Beograd: Zepter book world
Heim, M. (1993) The metaphysics of virtual reality. Oxford-New York: Oxford University Press
Hjum, D. (1991) O merilu ukusa. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Kant, I. (1991) Kritika moći suđenja. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Kroker, A. (1991) The possessed individual: Technology and the French postmodern. Monteral: New world perspectives
Lalande, A. (1994) Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Paris: Presses universitaires de France / PUF
Lunenfeld, P., ur. (1999) Digital dialectic. Cambridge, MA, itd: Massachusetts Institute of Technology Press / MIT Press
Lyotard, J. (1988) L'inhumain. Paris: Galilée
Virilio, P. (1993) Mašine vizije. Novi Sad: Svetovi
Virilio, P. (1994) Du surhomme à l’homme surexcité. u: Un L’ Art du moteur, Paris, 131-67
Virilio, P. (2000) Informatička bomba. Novi Sad: Svetovi
Welsch, W. (1993) Undoing aesthetics. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Žižek, S. (1994) Mapping ideology. London and New York: Verso
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.02.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka