Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[5]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 57, br. 2, str. 5-20
Infektivni agensi kao bezbednosni izazov - iskustva iz epidemija tifusa, variole i tularemije u Srbiji
Univerzitet odbrane, Beograd, Srbija

e-adresaelizabet@eunet.rs
Sažetak
Mikroorganizmi i infektivne bolesti koje izazivaju predstavljaju jedan od najvećih zdravstvenih, ekoloških, socio-psiholoških, finansijskih i bezbednosnih rizika današnjice, bez obzira da li se javljaju sporadično, u formi epidemija i pandemija, ili su rezultat namerne zloupotrebe patogena u eventualnim bioterorističkim napadima što je danas aktuelni bezbednosni rizik globalnih razmera. Zato je razvijanje precizne strategije prevencije i reagovanja u slučaju takvih pojava sa jasno definisanim zadacima i obavezama obaveštajno-bezbednosnog sektora, policije i vojske, medicinskog i veterinarskog sektora, kao i donosilaca odluka prvorazredni nacionalni zadatak, uz obezbeđivanje adekvatnih ljudskih i materijalnih resursa i uspostavljanje međunarodne saradnje u ovoj oblasti. U radu su predstavljena naša iskustva i lekcije iz velikih epidemija koje su se dešavale kod nas u različitim istorijskim periodima, poput epidemije tifusa koji je u vreme Prvog svetskog rata naneo ogromnu štetu srpskoj vojsci i narodu, epidemija variole 1972. godine koja se smatra najvećom epidemijom u posleratnoj Evropi, kao i epidemije tularemije na području nekadašnje Jugoslavije krajem 90-tih godina prošlog veka. Izazivači svih navedenih bolesti mogu se koristiti i kao biološki agensi.
Reference
Ban, J. (2003) Health as a Global Security Challenge. Seton Hall Journal of Diplomacy and International Relations, Summer-; Fall. 19-28
Bordjoški, M., Stojković, Lj., Gligić, A., Bošković, R., Stefanović, Z., Pecić, J., Petrović, R. (1972) Laboratorij ska dijagnostika variole za vreme epidemije 1972. godine. u: Variola u Jugoslaviji. Izabrani materijali sa jugoslovenskog simpozijuma o varioli održanog u Primoštenu 21. do 24. novembra, str. 215-227. In Serbian
Čekanac, R., Mladenović, J., Mikić, D., Nedok, A., Popović, B. Istorijski osvrt na epidemiju tifusa u srpskoj vojsci 1914-1915
Daničić, M., Maksimović, G. (2014) Profilisanje menadžera bezbjednosti za upravljanje kriznim situacijama. Bezbednost, Beograd, vol. 56, br. 1, str. 41-56
Grunow, R., Finke, E.-J. (2002) A procedure for differentiating between the intentional release of biological warfare agents and natural outbreaks of disease: its use in analyzing the tularemia outbreak in Kosovo in 1999 and 2000. Clinical Microbiology and Infection, 8(8): 510-521
Henderson, D.A., Inglesby, T.V., Bartlett, J.G., et al. (1999) Smallpox as a biological weapon
Heneberg, D.J. (1972) Istraživanje prirodnih žarišta tularemije i doprinos njihovom otkrivanju i prepoznavanju u SFRJ. Beograd: Vojnomedicinska akademija, In Serbian; Doktorska disertacija
Hestvik, G., Warns-Petit, E., Smith, L.A., Fox, N.J., Uhlhorn, H., Artois, M., Hannant, D., Hutchings, M.R., Mattsson, R., Yon, L., Gavier-Widen, D. (2015) The status of tularemia in Europe in a one-health context: a review. Epidemiology and infection, 143(10): 2137-60
Hunter, W. (1919) The Serbian Epidemics of Typhus and Relapsing Faver in 1915, Their Origin, Course and Preventive Measures employed for their Arrest. Proceeding of the Royal Cocieta of Medicine, vol. XIII, 2, str. 30-158
Jakovljević, Đ., Vukmanović, Č., Dovijanić, P. (1972) Organizacija borbe protiv karantinskih bolesti u SFRJ u svetlu protekle borbe protiv variole. u: Variola u Jugoslaviji. Izabrani materijali sa jugoslovenskog simpozijuma o varioli održanog u Primoštenu 21. do 24. novembra, pp. 253-259.In Serbian
Lako, B., Ristanović, E., Prodanović, R., Spasić, M., Đurić, R. (2001) First epidemic of tularemia in FR Yugoslavia. ASA Newsletter, 5(86); 19-20; 01; 2001
Petersen, J., Schriefer, M. (2005) Tularemia: emergence/reemergence. Vet.Res, 36: 455-467
Riedel, S. (2005) Edward Jenner and the history of smallpox and vaccination. Proceedings. Proceedings, 18(1); 21-25
Ristanović, E. (2002) Tularemija-vojnička bolest (savremena mikrobiološka dijagnostika tularemije). Beograd: NIC Vojska, In Serbian
Ristanović, E., Gligić, A., Protić-Đokić, V., Atanasievska, S., Jovanović, D., Radaković, S. (2014) Smallpoxvirus - potential bioweapon and actual biothreat: ex-Yugoslav lessons. u: 19th Congress Balkan Military Medical Committee, Plovdiv, Bulgaria, 7-10th May, p. 155 ( 7-10
Ristanović, E., Lako, B., Samardžić, S., Gligić, A. (2006) Rickettsia sp. as potential BW
Ristanović, E., Rakić, U. (2011) Impact on Climate Change on Microorganisms. European Journal of Management and Public Policy, 11(1); 1726-6475; 85
Ristanović, E. (2015) Bioterrorism: prevention and response. University of Defence
Samardzic, S., Marinkovic, T., Marinkovic, D., Djuricic, B., Ristanovic, E., Simovic, T., Lako, B.L., Vukov, B., Bozovic, B., Gligic, A. (2008) Prevalence of antibodies to Rickettsiae in different regions of Serbia. VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES, vol. 8, br. 2, str. 219-224
Simon, O., Cappel, C. (2007) The smallpox genocide of the Odawa tribe at L'Arbre Croche, 1763: the history of a Native American people. Lewiston. NY: Edwin Mellen Press
Strong, P., i dr. (1920) Typhus fever with particular reference to the Serbian epidemic. Cambridge: Harvard University Press
Šuvaković, V., Kecmanović, M., Pavlović, J., Mijušković, P., Janković, T. (1972) Klinička slika i iskustva u lečenju variole u Jugoslaviji 1972. godine. u: Variola u Jugoslaviji. Izabrani materijali sa jugoslovenskog simpozijuma o varioli održanog u Primoštenu 21. do 24. novembra, pp. 95-101; In Serbian
Todorović, K. (1957) Uspomene na epidemiju pegavca iz 1914-1915. godine. u: Zbornik osnivačke skupštine Jugoslovenskog društva za istoriju medicine, farmacije i veterine, Beograd
WHO (1980) The Global Eradication of Smallpox: Final Report of the Global Commission for the Certification of Smallpox Eradication. Geneva: World Health Organization
WHO (2007) WHO Guidelines On Tularemia
WHO (2014) World Health Statistics 2014
World Bank (2012) People, Pathogens and our Planet; The economics of one health
Zinnsser, H. (1935) Rats, Lice & History. Boston: Little, Brown & Company
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/bezbednost1502005R
objavljen u SCIndeksu: 16.01.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka