Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 56, br. 3, str. 148-164
Analiza geoprostorne i vremenske distribucije suša kao prirodnih katastrofa
Policijska akademija, Beograd, Srbija

e-adresavladimir.cvetkovic@kpa.edu.rs
Ključne reči: bezbednost; prirodne katastrofe; zaštita i spasavanje; statistička analiza; geoprostorna i vremenska distribucija suša
Sažetak
Suše kao klimatske katastrofe svakim danom sve više ugrožavaju bezbednost ljudi i njihovu imovinu, stvarajući ozbiljne ekološke probleme među kojima je i negativan uticaj na životnu sredinu. Predmet rada je deskriptivna statistička analiza geoprostorne i vremenske distribucije suša u svetu tokom perioda 1900-2013. godina. Pri tome, samo statističko istraživanje je sprovedeno na taj način što su u prvom koraku preuzeti neobrađeni podaci u vidu Excel fajla iz međunarodne baze podataka o katastrofama (CRED) u Briselu, a zatim su analizirani u programu za statističku obradu podataka SPSS. U okviru geoprostorne analize razmatrana je distribucija ukupnog broja i posledica suša po kontinentima i državama, sa posebnim osvrtom na pet najugroženijih država prema ukupnom broju i različitim posledicama. Po istom principu, u okviru vremenske analize razmatrana je distribucija ukupnog broja i posledica suša na godišnjem, mesečnom i dnevnom nivou, sa posebnim osvrtom na pet najznačajnijih godina prema broju različitih posledica (poginuli, povređeni, pogođeni, bez doma). U tom smislu, radi efektivnije i efikasnije zaštite i reagovanja u vanrednim situacijama izazvanim štetnim dejstvom suša, potrebno je, između ostalog, sveobuhvatno istražiti navedeni prirodni fenomen, koristeći statistički metod i metod tematske kartografije sa ciljem deskripcije posledica, geoprostornog i vremenskog rasporeda ispoljavanja suša.
Reference
*** (2003) EMDAT: The OFDA/CRED international disaster database. Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, available www.cred.be/emdat/welcome.htm, dostupno 5. 6. 2013. godine
Bošković, D., Ljuština, A. (2013) Fenomenološka obeležja ugrožavanja životne sredine i delatnost policije u njenoj zaštiti, tranzicija i ekonomski kriminal. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, str. 133-149
Bošković, M., Bošković, D. (2010) Ekološki kriminalitet. Banjaluka: Fakultet za bezbednost i zaštitu Univerziteta Sinergija
Cvetkovic, V., Dragicevic, S. (2014) Spatial and temporal distribution of natural disasters. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA, 64(3): 293-309
Cvetković, V. (2014) Analiza geoprostorne i vremenske distribucije klimatskih katastrofa. u: Milašinović U.S. [ur.] Tranzicija i ekonomski criminal, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, II, 163-183
Cvetković, V. (2013) Interventno-spasilačke službe u vanrednim situacijama. Beograd: Zadužbina Andrejević
Cvetković, V. (2014) Spatial and temporal distribution floods like natural emergency situations. u: Thematic Proceedings of International Scientific Conference 'Archibald Reiss Days', Academy of criminalistic and police studies, Belgrade
Cvetković, V., Mijalković, S. (2013) Spatial and temporal distribution of geophysical disasters. Zbornik radova Geografskog instituta 'Jovan Cvijić', SANU, vol. 63, br. 3, str. 345-359
Cvetković, V., Milojković, B., Stojković, D. (2014) Analiza geoprostorne i vremenske distribucije zemljotresa kao prirodnih katastrofa. Vojno delo, vol. 66, br. 2, str. 166-185
Cvetković, V.M. (2014) Analiza geoprostorne i vremenske distribucije vulkanskih erupcija. Nauka, bezbednost, policija, br. 2, str. 153-169
Daničić, M., Maksimović, G. (2014) Profilisanje menadžera bezbjednosti za upravljanje kriznim situacijama. Bezbednost, Beograd, vol. 56, br. 1, str. 41-56
Filipović, I., Milojković, B. (2010) Osnovi kartografije sa topografijom. Niš: Prirodno-matematički fakultet
Hyndman, D., Hyndman, D. (2011) Natural hazards and Disasters. Canada: Brooks-Cole, Cengage Learning
Ilić, B., Praća, N. (2012) Bezbednosni aspekti ekološke ekonomije. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 2, str. 114-133
Keković, Z., Todorović, Z. (2008) Ugrožavanje životne sredine u Republici Srbiji - bezbednosni aspekt. Nauka, bezbednost, policija, vol. 13, br. 3, str. 23-40
Marlene, B., Carmichael, R. (2002) Notable Natural Disasters. California: Salem Press, Inc
Milojković, B., Mlađan, D. (2010) Adaptivno upravljanje zaštitom i spasavanjem od poplava i bujica - prilagođavanje poplavnom riziku. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 1, str. 172-237
Mlađan, D., Cvetković, V. (2013) Classification of emergency situations. u: Thematic Proceedings of International Scientific Conference 'Archibald Reiss Days', Academy of criminalistic and police studies, Belgrade, pp. 275-291
Palmer, W.C. (1965) Meteorological drought. Washington: US Department of Commerce Weather Bureau, Research Paper No 45
Stoltman, J., Lindston, J., Dechano, L. (2007) International perspectives on natural disasters: Occurrence, mitigation, and consequences. Dordrecht, Netherlands: Springer, O. Box 17, 3300 AA
von Storch, H., Zwiers, F.W. (1999) Statistical analysis in climate research. Cambridge: Cambridge University Press
Wilks, D.S. (1995) Statistical methods in the atmospheric sciences. u: International Geophysics Series, volume 91
Živanović, S. (2010) Faktori rizika šuma od požara. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 2, str. 179-190
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1403148C
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka