Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 56, br. 3, str. 64-77
Specifičnosti savremenog integrisanog sistema upravljanja u vanrednim situacijama
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Srbija

e-adresajgacic@orion.rs
Sažetak
Sve do ranih osamdesetih godina dvadesetog veka glavni cilj postojećeg sistema za upravljanje u vanrednim situacijama bio je kontinuitet funkcionisanja državnih organa (Continuity of Government - CoG). Kao konceptualno jasniji i širi program, nekoliko godina kasnije usvojen je novi program sveobuhvatnog upravljanja vanrednim situacijama (Comprehensive Emergency Management - CEM). Ovaj program je označio preorijentaciju u odnosu vlade i države prema različitim opasnostima koje mogu da ugroze građane i društvo u celini. U teorijskom i praktičnom smislu definisano je drugačije usmerenje prema prirodnim, industrijskim i drugim opasnostima. Nedostatak precizne formulacije koja je uloga svih subjekata u sveobuhvatnom upravljanju vanrednim situacijama zahtevao je definisanje novog programa. Većina država se iz tih razloga opredelila za precizniji i originalniji model integrisanog upravlja- nja vanrednim situacijama (Integrated Emergency Management System - IEMS). Ovaj program je trebalo da stavi naglasak na civilnu pripravnost države u odnosu na sve potencijalne rizike i pretnje, ali da istovremeno obezbedi da različiti nivoi i subjekti u državi ostvare integrisanu saradnju u pogledu koordinacije u svim vrstama opasnosti. Imajući u vidu promenjeno bezbednosno okruženje i napore nacionalnih država u kreiranju integrisanog odgovora na vanredne sitaucije, EU je razvila niz instrumenata za integrisani odgovor na vanredne situacije. Stvaranje Evropskog kapaciteta za odgovor u katastrofama (European Emergency Response Capacity) na temelju imovine država članica, kao i razvoj Evropskog centra za odgovor u katastrofama (European Emergency Response Centre - EERC) predloženi su kao osnov strategije odgovora na vanredne situacije. Ključna komponenta u integrisanom sektoru bezbednosti i upravljanju vanrednim situacijama u Bugarskoj jeste komandni i kontrolni sistem (Command and control system C-2). To je suštinski element horizontalne i vertikalne integracije službi na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, i faktor koji pokazuje njihovu međusobnu operativnost i umreženost.
Reference
Alexander, D. (2002) From civil defence to civil protection - and back again. Disaster Prevention and Management, 11(3): 209-213
Britton, N.R. (2002) A new emergency management for a new millennium. Australian Journal of Emergency Management, 4
Daničić, M., Maksimović, G. (2014) Profilisanje menadžera bezbjednosti za upravljanje kriznim situacijama. Bezbednost, Beograd, vol. 56, br. 1, str. 41-56
Đorđević, I.Lj., Keković, Z. (2011) Koncept ljudske bezbednosti - alternativa ili nužnost. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 2, str. 90-114
Gačić, J., Bošković, M., Raković, J. (2013) Possibilities of the Republic of Serbia for reducing vulnerability to natural hazards. Zbornik radova Geografskog instituta 'Jovan Cvijić', SANU, vol. 63, br. 3, str. 195-212
Hewitt, K. (2005) Regions of risk: A geographical introduction to disasters. Harlow: Longman
Ilić, B., Praća, N. (2012) Bezbednosni aspekti ekološke ekonomije. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 2, str. 114-133
Kusumasari, B., Alam, Q., Siddiqui, K. (2010) Resource capability for local government in managing disaster. Disaster Prevention and Management, 19(4): 438-451
Ljuština, A. (2009) Ugrožavanje ekološke bezbednosti nedozvoljenom trgovinom biljnim i životinjskim vrstama. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 167-178
Nirupama, N. (2012) Institutional perception and support in emergency management in Ontario, Canada. Disaster Prevention and Management, 21(5): 599-607
Petrović, L., Sinkovski, S. (2012) Korporativna bezbednost - osnove zaštite biznisa i preduzetništva. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 3, str. 86-109
Shalamanov, V. (2001) The Role of the C4ISRS Project in Modernization of the Security Sector in Bulgaria and SEE region. Information & Security: An International Journal, Vol. 6
Shalamanov, V. (2007) Civil security and crisis management: The concept development and experimentation process in Bulgaria (Role of the US, NATO and the EU in SEE). Work on this topic was supported by NATO’s Scientific Division in the framework on the Science for Peace Programme, Project SFP-981149
Vejl, L.Dž. (1991) Civilna odbrana - SAD, Švajcarska, V. Britanija, SSSR. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1403064G
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka