Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 55, br. 3, str. 36-52
Metodologija procenjivanja izazova, rizika i pretnji za potrebe strategijskog menadžmenta u oblasti bezbednosti
Ministarstvo odbrane, Beograd

e-adresabiljana.stojkovic@mod.gov.rs
Sažetak
Rad je posvećen izuzetno aktuelnoj problematici - metodologiji procenjivanja izazova, rizika i pretnji za potrebe strategijskog menadžmenta u oblasti bezbednosti. Uprkos evidentnom društvenom značaju i aktuelnosti ove teme, o njoj je objavljeno relativno malo naučnih i stručnih radova. Stoga, pored neophodnih terminoloških pojašnjenja i teorijskih razmatranja, u fokusu ovog rada je praktična primena kombinovane metode za procenjivanje izazova, rizika i pretnji bezbednosti. Osnovni cilj rada jeste da doprinese proširenju postojećih saznanja u vezi sa procenjivanjem, pregledom nekih od empirijskih metoda koje se koriste kod nas i u svetu. Istovremeno, u radu se skreće pažnja stručnoj javnosti da je usled složenog karaktera izazova, rizika i pretnji, prilikom primene egzaktnih tehnika i instrumenata radi kvantifikovanja ovih fenomena, uočeno postojanje objektivnih teškoća u istraživanju, posebno u slučajevima kada dolazi do tzv. merenja izvora, sadržaja i smera ugrožavanja bezbednosti, što navodi na pogrešan zaključak da je pouzdanija primena kvalitativnih metoda u procenjivanju. Međutim, bez obzira na navedene probleme, moguće je pristupiti izradi skala i tablica za precizno kvantifikovanje izazova, rizika i pretnji bezbednosti, i one u ovom radu čine njegov sastavni deo pružajući polaznu osnovu naučnicima i strategistima za dalje usavršavanje primene kvalitativnih i kvantitativnih metoda procenjivanja u praksi.
Reference
*** (1997) Consice Oxford dictionary. Oxford: Clarendon Press
*** (2009) Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 88, Nov
Bajagić, M. (2006) Pojedinačna i socijetalna bezbednost. Bezbednost, Beograd, vol. 48, br. 2, str. 221-236
Đorđević, I.Lj., Keković, Z. (2011) Koncept ljudske bezbednosti - alternativa ili nužnost. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 2, str. 90-114
Fren, O.H. (2003) Ljudska bezbednost, Fakultet civilne odbrane, Beograd, 1/1
Gompert, C.D., Davis, K.P., Johnson, S., Long, D. (2008) Analysis of strategy and strategies of analysis report of the quadrennial defense review. Washington, DC - Santa Monica, CA, USA: Department of Defense, RAND Corporation, http://www.rand.org/pubs/monographs/MG595.2
Hadžić, M. (2004) Predavanje - bezbednosni izazovi, rizici i pretnje. u: Globalna i nacionalna bezbednost, Beograd: Fakultet političkih nauka
Hejli, D., Džejms, R., Rigli, R. (2005) U susret izazovima - procena ishoda izgradnje organizacionog kapaciteta. u: Konferencija Sa trećeg mesta do trećeg sektora uz saglasnost INTRAC-a Praxis, Dokument br. 2, 1-7
Ilić, B., Praća, N. (2012) Bezbednosni aspekti ekološke ekonomije. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 2, str. 114-133
Ivanović, M., Klisarić, M. (2009) Strateško planiranje u javnom sektoru - ključ razvoja i reformi. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 3, str. 9-45
Johnson, G., Scholes, K., Whittington, R. (2002) Exploring corporate strategy: Text and cases. London: Financial Times & Prentice Hall
Keković, Z., Savić, S., Komazec, N., Milošević, M., Jovanović, D. (2011) Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Beograd: Centar za analizu rizika i upravljanje krizama, 51-65
Ljuština, A. (2009) Ugrožavanje ekološke bezbednosti nedozvoljenom trgovinom biljnim i životinjskim vrstama. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 167-178
Marinković, N. (2007) Zamisao globalne bezbednosti - sa ili bez nacionalne. Bezbednost, Beograd, vol. 49, br. 4, str. 58-69
Mijalković, S. (2009) Nacionalna bezbednost - od Vestfalskog koncepta do posthladnoratovskog. Vojno delo, vol. 61, br. 2, str. 55-73
Orlić, D. (2004) Pojmovno određivanje izazova, rizika i pretnji u procesu preoblikovanja međunarodne bezbednosti. Vojno delo, vol. 56, br. 3, str. 76-93
Petrović, L., Sinkovski, S. (2012) Korporativna bezbednost - osnove zaštite biznisa i preduzetništva. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 3, str. 86-109
Stajić, L. (2008) Osnovi sistema bezbednosti sa osnovama istraživanja bezbednosnih pojava. Novi Sad: Pravni fakultet, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, 21-30
Stojković, B. (2013) Bezbednosni aspekt nacionalne strategije razvoja. Beograd: Vojna akademija, doktorska disertacija
Stojković, B. (2006) Promene u teorijskom pristupu bezbednosti. Vojno delo, vol. 58, br. 1, str. 65-84
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka