Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 8 od 45  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 2, br. 2, str. 7-17
Nefinansijski aspekti poslovanja kao faktori razvoja preduzetništva
Beogradska poslovna škola, Visoka škola strukovnih studija, Beograd

e-adresas.andzic@bbs.edu.rs, m.rajkovic@bbs.edu.rs, marko.cosic@bbs.edu.rs
Ključne reči: Preduzetnička radnja; marketing; kupci; segmentacija; učenje i rast; pozicioniranje
Sažetak
U uslovima brzih poslovnih promena, globalizacije i svetske ekonomske krize, svi poslovni subjekti, pa tako i preduzetničke trgovinske radnje, dužni su da prate sve češće promene na tržištu, da idu u korak sa njima ili još bolje ispred njih. U uslovima velike opterećenosti malih i srednjih preduzeća porezima i taksama, nestabilnog kursa dinara, inflacije, dampingovanja cena od strane konkurencije na tržištu i posebno naglašenog ukrupnjavanja samog tržišta na štetu manjih subjekata - stalna analiza uspešnosti poslovanja postala je prioritet datog poslovnog subjekta i faktor razdvajanja uspešnih od neuspešnih. Pravilna analiza i segmentacija tržišta, uspešno organizovan proces nabavke, pravilno sprovedena politika ljudskih resursa uz stalno učenje i rast, sprovođenje principa menadžmenta odnosa sa kupcima i menadžmenta totalnog kvaliteta u svakodnevnoj praksi su garancija poslovnog opstanka i poslovnog uspeha jedne preduzetničke radnje. U ovom radu su navedeni aspekti i predstavljeni, a za određene i dati rezultati sprovedene ankete.
Reference
Arthur, A., Thompson, J.R., Strickland, A.J., Gamble, E.J. (2008) Strateški menadžment - teorija i slučajevi iz prakse. Zagreb: 'Mate'
Bandin, T. (2004) Filozofija produktivističke teorije efikasnosti. Bečej: Proleter
Draker, P. (2005) Upravljanje u novom društvu. Novi Sad: Adižes
Ivanišević, M. (2009) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1996) The balanced scorecard: Translating strategy into action. Boston: Harward Business Schol Press
Kotler, Ph., Keller, K.L. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data Status
Malešević, Đ., Čavlin, M. (2009) Poslovna analiza. Novi Sad: Fimek
Porter, M. (1996) Competitive strategy. Free Press, 1980
Živković, M. (2010) Statistika. Beograd: Beogradska poslovna škola - visoka škola strukovnih studija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/Oditor1602007A
objavljen u SCIndeksu: 26.06.2018.