Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 45, br. 2, str. 157-165
Etički osvrt na problem poslovne špijunaže
Vojnobezbednosna agencija MO

e-adresavladimirtatic76@gmail.com
Sažetak
U ovom radu je sagledana uloga poslovne etike u odnosu na problem ekonomske špijunaže. Preduzeća koja teže stvaranju i održavanju dobrog ugleda, trebalo bi da imaju moralne norme i načela i da se njih drže. Za etičko normiranje i držanje zaposlenih u skladu sa etikom, važna je lična odgovornost i moral. Lični ili individualni moral, deo je društvenog i poslovnog morala. Poslovanje preduzeća ne bi trebalo odvojiti od etike. Fenomen poslovne špijunaže je, takođe, važno etički normirati uprkos brojnim poteškoćama, budući da se o njemu nedovoljno govori. S druge strane, u savremenom informatičkom dobu, tajni poslovni podaci konkurenata, vrhunski su imperativ. Imajući u vidu činjenicu, da su ti podaci od suštinske važnosti za konkurentsko pozicioniranje i stvaranje održive konkurentske prednosti, mogu se razumeti pojačane aktivnosti ekonomske obaveštajne delatnosti. Poslovna špijunaža se stoga sve češće koristi u cilju postizanja poslovnih ciljeva preduzeća. U tom smislu je svakako poželjno da se sve poslovne aktivnosti, uključujući i poslovnu špijunažu, posmatraju i analiziraju sa etičkog aspekta.
Reference
*** (2006) Kodeks poslovne etike. Sl. glasnik RS, br. 1
Blančard, K., Pil, N.V. (1990) Moć etičkog poslovanja. Zagreb: Horvat elektronika
Daft, R.L. (1994) Management. Orlando: The Dryden Press - Harcourt Brace College Publishers
Dess, G.D., Lumpkin, D.T., Eismer, A.B. (2007) Strategijski menadžment. Beograd: Data status
Dramond, Dž., Bein, B. (2001) Poslovna etika. Beograd: Klio
Figar, N.B. (1995) Etika menadžera - nevidljiva imovina preduzeća. Ekonomske teme, vol. 33, br. 1-2, str. 588-592
Hoffman, W.M. (2003) Šta je neophodno za postizanje visoke moralnosti korporacije?. Poslovna etika, Beograd, 61-62
Jevtić, M., Radmanovac, M., Mančević, Z. (2002) Etički menadžment kao nova paradigma javnog sektora. Beograd: JP 'Železnice Srbije'
Mekdonald, G.M., Zep, R.A. (2001) Poslovna etika: praktični predlozi. Beograd: Klio
Mihajlović, D., Stojanović, D. (2010) Poslovna etika i moral u biznisu. Ekonomske teme, 2, 241-252
Milisavljević, M. (2003) Marketing. Beograd: Savremena administracija
Nash, L. (2001) Otkud sad poslovna etika. Poslovna etika, Beograd, 4
Ristić, S., Aleksić, R. (1980) Milan Vujaklija, riječnik stranih riječi i izraza. Beograd: Prosveta
Sharma, A. Personal values and business ethics. http://www.slideshare.net/AshutoshSharma28/ personal-values-and-business-ethics-18931087 pristupljeno: 15.03.2014
Smith, N.C. (2000) Ethical guidelines for marketing practice: a reply to gaski & some observations on the role of normative marketing ethics. London: London Business School
Strahlendorf, P. Professional ethics. Ryerson University-School of occupational and public health, str. 3, http://www.bcsp.org/pdf/presentationsarticles/714_1.pdf, pristupljeno: 15.03.2014
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/markt1402157T
objavljen u SCIndeksu: 06.08.2014.