Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:65
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:38

Sadržaj

članak: 3 od 47  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 12, br. 2, str. 148-166
Odluke javnog tužioca o nepreduzimanju krivičnog gonjenja i o odustanku od krivičnog gonjenja - uvođenje rešenja o odustanku od krivičnog gonjenja
Osnovno javno tužilaštvo, Novi Sad

e-adresanikola5tm@yahoo.com
Ključne reči: odustanak od krivičnog gonjenja; odbacivanje krivične prijave; odustanak od optužbe; početak krivičnog gonjenja.
Sažetak
U prethodnom postupku tužilaštva u Srbiji već deset godina donose odluke koje po ZKP ne mogu doneti. Kao prvo, donose se rešenja o odbacivanju krivične prijave kada tužilac, nakon preduzimanja krivičnog gonjenja u prethodnom postupku za dela zaprećena novčanom kaznom ili kaznom zatvora do osam godina, utvrdi da ne postoji dovoljan stepen verovatnoće da je okrivljeni učinio krivično delo. Druga greška je donošenje rešenja o odbacivanju krivične prijave u situaciji kada je krivični postupak započeo donošenjem rešenja o određivanju pritvora pre podnošenja optužnog predloga u skraćenom postupku. Treća greška je donošenje naredbe o obustavi istrage nakon završene istrage. U prvom i trećem slučaju treba doneti rešenje o odustanku od krivičnog gonjenja, a u drugom javni tužilac treba podneti sudiji za prethodni postupak izjavu o odustanku od krivičnog gonjenja nakon čega taj sudija donosi rešenje o obustavi krivičnog postupka.
Reference
*** (2011-2019) Zakonik o krivičnom postupku - ZKP. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 i 35/2019
*** (2001-2009) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni list SRJ, br. 70/2001 i 68/2002, Službeni glasnik RS, br. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 85/2005, 49/2007, 20/2009 i 72/2009
*** (2016/2018) Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Službeni glasnik RS, br. 94, 87
*** (2004-2015) Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine. Službeni glasnik RS, 67/2013, 135/2004, 61/2005, 101/2007, 104/2009,101/2011 i 6/2015
*** (2008-2016) Zakon o javnom tužilaštvu. Službeni glasnik RS, 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011, 101/2011, 38/2012 -odluka US, 121/2012, 101/2013, 111/2014 -odluka US, 117/2014, 106/2015 i 63/2016 -odluka US
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, 98
Bayer, V. (1987) Zakon o krivičnom postupku - 'Bilješke i komentar'. Zagreb, 3
Brkić, S. (2014) Krivično procesno pravo. Novi Sad, I
Brkić, S. (2013) Krivično procesno pravo. Novi Sad, 3
Brkić, S.S. (2018) Marginalije o funkciji krivičnog gonjenja. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 52, br. 4, str. 1533-1544
Grubač, M. (2009) Krivično procesno pravo. Beograd, 6
Grubač, M. (2014) Šta je neustavno u novom Zakoniku o krivičnom postupku. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 86, br. 7-8, str. 411-430
Ilić, P.G., Majić, M., Beljanski, S., Trešnjev, A. (2016) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd, 9
Ilić, P.G., Majić, S., Beljanski, S., Trešnjev, A. (2015) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd, 8
Škulić, M. (2012) Krivično procesno pravo. Beograd, 5
Škulić, M. (2013) Osnovne novine u krivičnom procesnom pravu Srbije. u: Novi Zakonik o krivičnom postupku iz 2011. godine, 9, Beograd, 9 -prema S. Brkić /2014
Vasiljević, T., Grubač, M. (2010) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd, 11
Zlatarić, B., Damaška, M. (1966) Rječnik krivičnog prava i krivičnog postupka. Zagreb: PROPISI
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/crimen2102148V
primljen: 25.03.2021.
prihvaćen: 27.09.2021.
objavljen u SCIndeksu: 06.11.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka