Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:26

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 20, br. 2, str. 179-193
Odmeravanje kazne i sporazum o priznanju krivičnog dela
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresabajovic@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: odmeravanje kazne; sporazum o priznanju krivičnog dela; smernice za kažnjavanje; svrha kažnjavanja
Sažetak
Sporazum o priznanju krivičnog dela doveo je u pitanje jednu od osnovnih sudijskih funkcija individualizacije odnosno odmeravanja kazne. U vezi sa tim, najpre se analizira sam način odmeravanja kazne posebno u slučaju kada okrivljeni na glavnom pretresu prizna krivicu, te se nameće pitanje da li tada, uprkos zakonskim odredbama, uopšte i dolazi do utvrđivanja činjenica relevantnih za odlučivanje o kazni. Zatim se, u drugom delu, autor osvrće na američki sistem odmeravanja kazne, u skladu sa Smernicama za kažnjavanje, sa ciljem da se objasni zašto u SAD (odakle sporazum o priznanju krivičnog dela vodi poreklo) ovaj institut nije doveo u pitanje tradicionalna sudijska ovlašćenja u pogledu određivanja sankcije. Na kraju se razmatraju neka sporna pitanja tzv. stranačkog ugovaranja kazne kod sporazuma o priznanju krivičnog dela.
Reference
*** (1990) Sentencing guidelines. Gonzaga Law Review, Vol. 25, Num. 2
Bajović, V. (2009) Sporazum o priznanju krivice - uporedno-pravni prikaz. Beograd: Pravni fakultet
Bay, N. (2006) Prosecutorial Discretion in the Post-Booker World. McGeorge Law Review, Vol. 37
Bejatović, S. (2013) Pojednostavljene forme postupanja kao bitno obeležje reformi krivičnog procesnog zakonodavstva zemalja regiona. u: [ur.] Pojednostavljene forme postupanja u krivičnim stvarima - regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primeni, Beograd: Misija OEBS-a u Srbiji
Bibas, S. (2004) Plea Bargaining outside the Shadow of Trial. Harvard Law Review, 117(8): 2463
Bradford, M.C. Truth in sentencing: Accepting responsibility under the United States
Delibašić, V. (2014) Sporazum o priznanju krivičnog dela. u: Archibald Reiss days, Beograd, Vol. III
Dubber, M.D. (1997) American Plea Bargains, German Lay Judges, and the Crisis of Criminal Procedure. Stanford Law Review, 49(3): 547
Fisher, G. (2003) Plea Bargaining's Triumph - A History of Plea Bargaining in America. Stanford, California: Stanford University Press
Ilić, G.P. (2012) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Langer, M. (2004) From legal transplants to legal translations: The globalization of plea bargaining and the Americanization thesis in criminal procedure. Harvard International Law Journal, Volume 45, Number 1
Langer, M. (2006) Rethinking plea bargaining: The practice and reform of prosecutorial adjudication in American criminal procedure. American Journal of Criminal Law, vol. 33, str. 229
Nikolić, D. (2006) Sporazum o priznanju krivice. Niš
Pizzi, W. (1993) Understanding prosecutorial discretion in the United States: The limits of comparative criminal procedure as an instrument of reform. Ohio State Law Journal, vol. 54, str. 1325-1373
Saltzburg, S.A., Capra, D.J. (2004) American criminal procedure: Cases and commentary. Thomson West Edition
Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, Lj. (1997) Krivično pravo Jugoslavije. Beograd: Savremena administracija
Standen, J. (1993) Plea Bargaining in the Shadow of the Guidelines. California Law Review, 81(6): 1471
Stojanović, Z. (2008) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Škulić, M., Ilić, G. (2012) Reforma u stilu 'jedan korak napred - dva koraka nazad'. Beograd
Škulić, M.Z. (2010) Krivično procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Škulić, M.Z. (2007) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Walther, S. (2000) The position and structure of the prosecutor's office in the United States. European Journal of Crime, Criminal Law & Criminal Justice, 283, str. 285
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/NBP1502179B
objavljen u SCIndeksu: 06.11.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka