Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 60, br. 4, str. 549-564
Svrha univerzitetskog obrazovanja sa stanovišta humboltovskih neohumanističkih vrednosti
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju

e-adresabbodrosk@f.bg.ac.rs
Projekat:
Modeli procenjivanja i strategije unapređivanja kvaliteta obrazovanja u Srbiji (MPNTR - 179060)

Ključne reči: svrha univerzitetskog obrazovanja; neohumanističke vrednosti; razvoj individualnosti; uloga države u obrazovanju; autonomija univerziteta
Sažetak
Tema ovog rada je svrha univerzitetskog obrazovanja sa stanovišta humboltovskih neohumanističkih vrednosti. U periodima velikih reformi obrazovnih sistema značajno je stalno preispitivanje vrednosti na kojima se zasniva i kojima teži obrazovni sistem u celini i na pojedinim nivoima. Humboltov pristup određivanju svrhe univerzitetskog obrazovanja zasnovan je na njegovoj teoriji obrazovanja koja uključuje tri ključne postavke, u skladu s kojima je i strukturiran ovaj rad: (a) obrazovanje individue kao harmonični razvoj svih njenih potencijala; (b) obrazovanje kao kultivacija individualnosti zasnovana na razvoju 'unutrašnjih formi'; (v) ograničavanje uloge države u obrazovanju - pretpostavka razvoja individualnosti. U skladu s tim postavkama svrha univerzitetskog obrazovanja ostvaruje se na temelju dominacije opšteobrazovnog u odnosu na stručno obrazovanje i naučnog istraživanja u odnosu na školsko podučavanje. Glavna uloga države je da omogući i garantuje institucionalno uređenje univerziteta koje štiti autonomiju i samoupravni karakter akademske zajednice.
Reference
Bok, D. (2006) Our underachieving colleges. Princeton: Princeton University Press
Bok, D. (2005) Univerzitet na tržištu. Beograd: Clio
Bruford, W. (2010) The German tradition of self-cultivation: Bildung from Humboldt to Thomas Mann. Cambridge: Cambridge University Press
fon Humbolt, V. (1991) Ideje za pokušaj određivanja granica delotvornosti države. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Gudjons, H. (1993) Pedagogija. Zagreb: Educa
Hilgenheger, N. (2000) Wilhelm von Humbolt (1767-1835),. UNESCO - International Bureau of Educatio
Humbolt, V. (1991) Spisi iz antropologije i istorije. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Lissmann, P.K. (2008) Teorija neobrazovanosti - Zablude društva znanja. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
Lohmann, S. (2006) The public research university as complex adaptive system. 1-15, dostupno na adresi: http: www.cabdyn.ox.ac.uk complexity_PDFs ECCS06 Conference_ Proceedings PDF p88.pdf
Luth, C. (1998) On Wilhelm von Humboldt's Theory of Bildung Dedicated to Wolfgang Klafki for his 70th birthday. Journal of Curriculum Studies, 30(1): 43-60
Maassen, P., Olsen, J.P. (2007) University dynamics and European integration. Dordrecht: Springer
Michelsen, S. (2010) Humboldt Meets Bologna. Higher Education Policy, 23(2): 151-172
Nybom, T. (2007) A rule-governed community of scholars: The Humboldt vision in the history of the European university. u: Maassen P., Olsen, J.P. [ur.] University Dynamics and European Integration, Dodrecht
Oelker, J. (2001) Wilhelm von Humbolt (1767-1835). u: Palmer J. [ur.] Fifty Major Thinkers on Education: From Confucius to Dewey, London: Routledge, 79-84
Pritchard, R. (2004) Humboldtian values in a changing world: staff and students in German universities. Oxford Review of Education, 30(4): 509-528
Pritchard, R. (2006) Trends in the restructuring of German Universities. Comparative Education Review, vol. 50, br. 1, str. 90-114
Wertz, M. (1993) Wilhelm von Humboldts classical education curriculum. http://american_almanac.tripod.com/humboldt.htm
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2012.

Povezani članci

Nastava i vaspitanje (2015)
Univerzitetsko obrazovanje - od Humboltovog modela do Bolonjskog procesa
Bodroški-Spariosu Biljana

Anali Pravnog fak Beograd (2006)
Predmoderna teorijska promišljanja odnosa politike i rata
Molnar Aleksandar

Anali Pravnog fak Beograd (1993)
Pravna država i konstitucionalna demokratija
Basta-Fleiner-Posavec Lidija R.

prikaži sve [20]