Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2011, br. 133, str. 276-288
Postmoderna teorija i film
Univerzitet Singidunum, Akademija lepih umetnosti, Beograd, Srbija
Ključne reči: postmoderna; film; intertekstualnost; dvostruko kodiranje; tekst
Sažetak
Rad ima za cilj da predstavi postmodernu teoriju na primeru filma. U prvom delu rada raspravlja se o pojmu intertekstualnosti, koji je određen kao suštinski u definisanju postmodernog filma, kao i o teoriji dvostrukog kodiranja. Takođe, u ovom delu rada skrenuta je pažnja na najznačajnije autore iz oblasti književne kritike i društvene teorije koji su doprineli razumevanju postmoderne tekstualnosti. Drugi deo rada predstavlja analitički okvir u kome su date odrednice postmodernog filma. Treći deo rada je rasprava o tome kada bi u analizu postmodernog filma trebalo krenuti, ali i šta bi bio postmoderni film u punom smislu te reči, a koji kinematografski pravci se mogu smatrati pretečama postmodernog filma.
Reference
Bart, R. (1987) Strukturalistička delatnost. u: Beker Miroslav [ur.] Književna teorija, Zagreb: Liber
Bart, R. (1999) Smrt autora. u: Beker Miroslav [ur.] Suvremene književne teorije, Zagreb: Matica hrvatska
Bart, R. (1987) Od djela do teksta. u: Beker Miroslav [ur.] Književna teorija, Zagreb: Liber
Bertens, J.W. (2005) The idea of the postmodern. London: Routledge
Bodrijar, Ž. (1998) Savršen zločin. Beograd: Beogradski krug
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi
Boggs, C., Pollard, T. (2003) A world in chaos social crisis and the rise of postmodern cinema. Lanham
Booker, K. (2007) Postmodern Hollywood. London
Denzin, N.K. (1991) Images of postmodern society: Social theory and contemporary cinema. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Dženks, Č. (1985) Jezik postmoderne arhitekture. Beograd: Vuk Karađžić
Eko, U. (2001) Granice tumačenja. Beograd: Paideia
Eko, U. (2002) O književnosti. Beograd: Narodna knjiga
Elsaesser, T., Buckland, W. (2002) Studying contemporary american film. London: Arnold
Fabe, M. (2004) Closely watched films. Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press
Foucault, M. (2008) What is an author. http://korotonomedya2.googlepages.com/Foucault-WhatIsanAuthor.pdf
Grainge, P. (2003) Memory and popular film. Manchester: Manchester University Press
Jameson, F. (1995) Post-modernizam u kasnom kapitalizmu. Beograd: Art press
Jovanov, S. (1999) Rečnik postmoderne. Beograd: Geopoetika
Liotar, Ž. (1988) Postmoderno stanje. Novi Sad: Bratstvo-Jedinstvo
Malpas, S. (2005) The postmodern. London: Routledge
Maširević, L. (2011) Postmoderna teorija i film na primeru kinematografije Kventina Tarantina. Beograd: Institut za sociološka istraživanja
Orr, M. (2006) Intertextuality. Cambridge: Polity Press
Sim, S. (2002) Irony and crisis: A critical history of postmodern culture. Cambridge: Icon Books
Vatimo, Đ. (1991) Kraj moderne. Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/kultura1133276M
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka