Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 57, br. 1, str. 158-174
Specifičnost i bezbednost softverskog alata kao dela servisa za odgovor na hitan poziv u policiji
aPolicijska akademija, Beograd
bHelp Niš, Niš

e-adresadragan.randjelovic@kpa.edu.rs
Ključne reči: hitan poziv za pomoć; alati za odgovor na hitan poziv; sigurnost sistema za hitne pozive; autentifikacija; enkripcija
Sažetak
Servis stalnog dežurstva je jedna od najvažnijih usluga na kojima se zasniva rad policije, a odgovor na hitan poziv u tom servisu je jedan od najvažnijih poslova. Ovaj rad pokušava da pruži uvid u organizaciju, poslove i rad bezbednosnih službi koje ce bave odgovorom na hitan poziv, kako bi ukazao na neophodnost implementiranja savremenih servisa koji bi podigli nivo predviđanja situacije na terenu u realnom vremenu i tako omogućili adekvatnije angažovanje i odlučniju - bržu reakciju. Specifičnost alata koji treba da obezbedi informacije komandnom kadru policije, odgovornom za delovanje u slučaju hitnog poziva policiji, ogleda se u stepenu tačnosti, brzini prispeća i brzini obrade podataka u informaciju korisnu za građenje slike o hitnim pozivom prijavljenoj incidentnoj ili kriznoj situaciji. Cilj rada je utvrđivanje neophodnih metoda i principa pri realizaciji alata za odgovor na hitan poziv. To se čini, s jedne strane, analizom rezultata prethodno realizovanih alata, kako sa aspekta projektovanja i implementiranja, tako i eksploatisanja kao najbitnije ocene realne učinkovitosti svakog alata, i, s druge strane, pronalaženjem odgovarajuće metodologije rešenja. U radu je prikazana funkcija jednog od mogućih scenarija implementiranja informaciono-komunikacionih sistema, koja posebno skreće pažnju na bezbednosne aspekte.
Reference
Andrejić, M.D., Milenkov, M.A., Sokolović, V.S. (2010) Logistics information system. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 1, str. 33-61
Brown, K. (2004) The dot net developer's guide to windows security. Addison Wesley
Freeman, A., Jones, A. (2003) Programming: NET security. O'Reilly Media
Mitnik, K., Simon, W. (2005) The art of intrusion: The real stories behind the exploits of hackers, intruders and decivers. Indianapolis: Wiley Pub. Inc
Mitnik, K., Simon, W. (2003) The art of deception, controlling the human element of security. Indianapolis: Wiley Pub. Inc
Ranđelović, D., Petrović, L., Radovanović, R., Popović, B. (2009) Security protocols. Nauka, bezbednost, policija, vol. 14, br. 1, str. 89-116
Ranđelović, D., Jaćimovski, S. (2011) Policijska informatika. Beograd: KPA
Ranđelović, D. (2013) Visokotehnološki kriminal. Beograd: KPA
Ranđelović, D. (2014) Upravljanje i zaštita informacionih sistema. Beograd: JuTA
Ranđelović, D., Ranđelović, M., Kuzmanović, Ž. (2014) Praktična primena softverskih alata otvorenog koda u kriptografiji. Nauka, bezbednost, policija, br. 2, str. 115-135
Ranđelović, D., Bogdanović, T. (2010) Digital forensics tools. Nauka, bezbednost, policija, vol. 15, br. 2, str. 25-47
Ranđelović, D., Đorđević, V. (2011) A test of IDS application open source and commercial source. Nauka, bezbednost, policija, vol. 16, br. 3, str. 45-64
Ranđelović, D., Stojković, D. (2012) Possibilities of autopsy tool use for forensic purposes. Nauka, bezbednost, policija, vol. 17, br. 3, str. 19-33
Ranđelović, D., Delija, D., Popović, B. (2009) EnCase forenzički alat. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 286-312
Schneier, B. (2004) Secrets and Lies: Digital Security in a Networked World. Indianapolis: John Wiley & Sons
Stamp, M. (2006) Information Security, priciples and practice. NJ: John Wiley & Sons
Subošić, D. (2010) Organizacija i poslovi policije. Beograd: KPA
Talijan, M. (2001) Rukovođenje unutrašnjim poslovima. Beograd: VPGUP
van Tilborg, H. (2005) Encyclopedia of Cryptography and Security. New York: University of Technology Eindhoven
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1501158R
objavljen u SCIndeksu: 24.12.2015.