Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 55, br. 1, str. 184-196
Integracija Web servisa MUP-a Republike Srbije sa portalom eUprava
Uprava za informacione tehnologije, MUP RS, Beograd
Ključne reči: portal eUprava; ekstranet; web servis; zaštita web servisa; SOA
Sažetak
Vlada Republike Srbije je donela Strategiju razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine u kojoj su definisani osnovni ciljevi, načela i prioriteti unapređenja stanja u ovoj oblasti i utvrđene aktivnosti koje treba preduzeti. Sastavni deo ove Strategije je i Akcioni plan za sprovođenje aktivnosti definisanih Strategijom gde je MUP Republike Srbije zadužen kao nosilac aktivnosti za veliki broj poslova koji spadaju u delokrug nadležnosti MUP-a Republike Srbije. U radu je opisano rešenje integracije web servisa MUP-a Republike Srbije sa portalom eUprava i unapređenje poslovnog procesa Zakazivanje termina za izdavanje dokumenata građana (lične karte i putne isprave).
Reference
Bieber, G., Carpenter, J. (2002) Introduction to service-oriented programming. www.openwings.org/download/specs/ServiceOrientedIntroduction. pdf
Cvetković, D.M. (2010) Analiza organizacione strukture policije Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 1, str. 74-93
Đikanović, P., Sivčević, D. (2011) Primena Open Source rešenja u implementaciji portala policijskih službenika. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 3, str. 148-158
Đukanović, S., Gligorijević, M., Subošić, D. (2012) Video-konferencijska veza kao način komunikacije rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 2, str. 248-264
International Technical Support Organization (2008) IBM WebSphere DATA POWER SOA appliances: Part I: Overview and getting started
International Technical Support Organization (2008) DATA POWER: The XML management interface
Pantović, V., Savković, M., Starčević, D. (2006) The role of portal technologies in corporate lifelong learning system. u: IASTED Computers and Advanced Technology in Education Conference, Lima, Peru, Proceedings
Vlada Republike Srbije (2005-2008) Strategija razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine. Službeni glasnik RS, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.12.2013.