Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 54, br. 3, str. 313-334
Elektronska usluga izdavanja registracione nalepnice korišćenjem portala eUprava
Uprava za informacione tehnologije MUP-a RS, Beograd
Sažetak
Aktivno učestvovanje u ostvarivanju građanskih prava omogućava da se poboljša pristup informacijama i uslugama, što je jedan od ciljeva elektronske uprave (e-Government). Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, u svojim elektronskim bazama vodi evidenciju registrovanih vozila u Republici Srbiji. U cilju unapređenja servisne funkcije MUP-a osmišljen je projekat 'Elektronska usluga izdavanja registracione nalepnice korišćenjem portala eUprava', koji ima za cilj da realizuje prvo potpuno e-Government rešenje u Republici Srbiji koje povezuje osnovne tri grane elektronske uprave - organe državne uprave, privredne subjekte i građane. Puna primena elektronske uprave, odnosno u konkretnom slučaju projekta 'Elektronska usluga izdavanja registracione nalepnice korišćenjem portala eUprava', ima za osnovni cilj zadovoljenje potreba svih učesnika u procesu i to prevashodno posmatrano sa strane građana; ova usluga treba da omogući bržu i efikasniju uslugu izdavanja registracione nalepnice za vozila koja su upisana u jedinstveni registar vozila tako što bi vlasnici vozila sve završavali na jednom mestu - tehničkom pregledu. Posmatrano sa aspekta MUP-a, ova elektronska usluga ima za cilj da smanji gužve na šalterima u policijskim upravama, odnosno policijskim stanicama. Sveobuhvatno gledano, Republika Srbija će na ovaj način, primenom informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) i razvojem funkcionalnih e-Government rešenja, postići efikasniji i efektivniji rad organa uprave i imalaca javnih ovlašćenja u funkciji vršenja vlasti, ekonomskog rasta i smanjenja tereta administracije.
Reference
*** (2004) Zakon o elektronskom potpisu. Službeni glasnik RS, br. 135
*** (2012) Pravilnik o registraciji motornih i priključnih vozila. Službeni glasnik RS, br 121
*** (2009) Pravilnik o izdavanju vremenskog žiga. Službeni glasnik RS, br 112
*** (2009-2010) Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. Službeni glasnik RS, br. 41/09, 53/10
Chen, H., Brandt, L., Gregg, V., Traunmüller, R., Dawes, S., Hovy, E., Macintosh, A., Larson, C.A. (2008) Digital Government. New York: Springer
Cvetković, D.M. (2010) Analiza organizacione strukture policije Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 1, str. 74-93
Đikanović, P., Mojsilović, Ž. (2010) Primena SMART kartica kao identifikacionih dokumenata. Bezbednost, Beograd, 52(3): 139-157
Đikanović, P., Sivčević, D. (2011) Primena Open Source rešenja u implementaciji portala policijskih službenika. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 3, str. 148-158
Đukanović, S., Gligorijević, M., Subošić, D. (2012) Video-konferencijska veza kao način komunikacije rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 2, str. 248-264
Ninkov, J. (2006) Elektronska uprava - kako služiti gradjanima. Beograd: Demokratska stranka, Istraživačko-izdavački centar
Vlada Republike Srbije (2009) Strategija razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine. //www.digitalnaagenda.gov.rs/FileSystem/SiteDocuments/strategije/Strategija_i_akcioni_plan_za_razvoj_elektronske_uprave.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.