Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 6, br. 1, str. 94-115
Uloga obaveštajnog faktora u borbi protiv terorizma
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Policijska uprava, Šabac

e-adresamarko.krstic1982@gmail.com
Ključne reči: terorizam; antiterorizam; obaveštajna služba; obaveštajna aktivnost; odbrana od terorizma
Sažetak
Problematika suzbijanja terorizma iziskuje adekvatan odgovor na pitanje o modalitetima borbe protiv ovog globalnog fenomena, a uzimajući u obzir strukturalnost, rasprostranjenost i opasnost ove pojave, antiterorističke mere su dosta raznovrsne i složene, gde se akcenat naročito stavlja na temeljno proučavanje uzroka terorizma. Naime, terorizam kao jedna od najaktuelnijih pretnji globalnoj bezbednosti, kao i državama ponaosob, predstavlja ogroman izazov za tradicionalne obaveštajno-bezbednosne strukture. Vremenom, ova borba zadobija ključno mesto u strateškim opredeljenjima gotovo svih savremenih obaveštajnih agencija koje, po pravilu, deluju na razotkrivanju priprema i planiranja terorističkih akcija. Obaveštajna služba, kao ključna komponenta nacionalne odbrambene moći, ima nemerljiv i konkretan doprinos u kompleksnom sistemu odbrane jedne države od terorističkih napada. Obaveštajna aktivnost predstavlja sastavni deo jedne od najvažnijih funkcija države - funkcije bezbednosti i stoga će se u radu koncipirati mesto, zadatak i doprinos koji obaveštajna služba ima na polju borbe protiv savremenog terorizma. Autor je objasnio i tokove obaveštajne delatnosti u sveukupnoj antiterorističkoj državnoj strategiji gde prikupljanje obaveštajnih podataka o teroristima i njihovim planovima predstavlja najznačajniju meru u ovoj sferi odbrane.
Reference
*** (1975) Politička enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
*** (2011) Duden Universalworterbuch. Germany: Bibliograpsisches Institute Gmbh
Aleksić, Ž., Škulić, M., Žarković, M. (2004) Leksikon kriminalistike. Beograd: Ž. Aleksić
Bajagić, M. (2011) Samoubilački terorizam - savršeno terorističko oružje. u: Zbornik radova Suprotstavljanje terorizmu; međunarodni standardi i pravna regulativa, Banja Luka
Bajagić, M. (2011) Obaveštajna aktivnost u sistemu političke vlasti. Politička revija, vol. 10, br. 2, str. 349-370
Banović, B., Manojlović, D., Mijalković, S. (2011) Inteligence operations: conception and structure. Vojno delo, Beograd, Vol. 63, br. 4
Best, R. (2003) Intelligence to Counter Terrorism. u: Issues for Congress congressional Research Servicev & The Library of Congress
Bhatia, A. (2006) The discourses of terrorism. Journal of pragmatics, Department of Hong Kong, 279-289; 14
Born, H., Li, J. (2005) Pravni standardi i najbolji načini nadzora obaveštajnih službi. Oslo
Borum, R. (2004) Psychology of terrorism. Tampa University of South Florida
Bošković, M. (1998) Kriminološki leksikon. Novi Sad: Matica srpska
Bruneau, C.T., Dombroski, R.K. Reforming intelligence: The challenge of control in new democracies. http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/pais/people/aldrich/vigilant/bruneau. pdf, pristupljeno 28. 09. 2015
Casale, D. (2008) EU institutional and legal counter-terrorism framework. Defence Against Terrorism Review, 1 (1), 49-78
Crenshaw, M. (1981) The Causes of Terrorism. Comparative Politics, 13(4): 379
Delić, M. (1997) Pojmovno određenje obaveštajne aktivnosti i obaveštajne službe. Bezbednost, vol. 39, br. 1, str. 111-128
Dragišić, Z. (2014) Protivteroristička bezbednosna procena. Beograd: Vojno delo
Džamić, D. (2004) CIA iznutra. Beograd: Knjiga-komerc
Đorđević, O. (1998) Osnovi državne bezbednosti. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Đorđević, O. (1989) Leksikon bezbednosti. Beograd: Privreda publik
Đorđević, O. (1988) Osnovi državne bezbednosti. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Elbakidze, J., Yanhong, J. (2014) Socio-economic antecedents of transnational terrorism: Exploring the correlation. Review at applied economics, (Seniority of authorshiip is equally shared), 1-11.1-111Und
Gaćinović, R. (2005) Antiterorizam. Beograd: Draslar partner
Gaćinović, R. (2008) Fenomenologija savremenog terorizma. Vojno delo, vol. 60, br. 3, str. 46-59
Gaćinović, R. (2010) Terorizam u političkoj teoriji. Srpska politička misao, br. 2, str. 177-195
Gaćinović, R. (2013) Odgovornost države za izgradnju i funkcionisanje antiterorističkog sistema. Kultura polisa, vol. 10, br. 20, str. 1-19
Gligorević, M. (2008) Paukova mreža globalizacije. Beograd: Pan plast
Hamlin, P. (2006) The political motivations of terrorism. New York
Hoffman, B. (2000) Unutrašnji terorizam. Beograd: Narodna knjiga
Hogan, K. (2001) Will Spyware Work?. Technology Review, vol. 104, 43-47
Ignjatović, D. (2006) Kriminologija. Beograd: Službeni glasnik
Jenkins, B. (1974) Kidnapping and terrorism. Santa monica
Jenkins, M. (2005) Intelligence. u: The international summit on democracy, terrorism and security, confronting terrorism, The club de Madrid serie on democracy and terrorism, Vol. 2. 2
Jordanov, M. (2008) Službe bezbednosti: koliko znanje stranih jezika doprinosi u borbi protiv terorizma. Beograd: NIC Vojska
Keča, R. (2012) Terorizam - globalna bezbednosna pretnja. Banja Luka
Konatar, V., Mijalkovski, M. (2012) Terorizam i obaveštajna moć države. Beograd: Thermal Science
Konatar, V., Kovačević, Ž. (2012) Politički odlučioci i obaveštajne agencije. Kultura polisa, god. IX, 1
Kovačević, S. (1992) Terorizam i Jugoslavija. Beograd: Arkade Print
Krštenić, M., Matijašević, A. (2014) Problemi obaveštajnih službi u procesu prilagođavanja savremenim izazovima, rizicima i pretnjama. Beograd: Vojno delo
Kuper, A., Kuper, Dž. (2004) Enciklopedija društvenih nauka. Beograd: Službeni glasnik
Lazović, R. (2013) Međunarodna obaveštajna saradnja. Beograd: Vojno delo
Mijalković, S., Milošević, M., Amidžić, G. (2011) Sličnosti i razlike između obaveštajne delatnosti obaveštajnih službi i obaveštajnog delovanja terorističkih organizacija. u: Bezbednost-policija građani, Banja Luka
Mijalković, S. (2011) Obaveštajno-bezbednosne službe i nacionalna bezbednost. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 1, str. 74-92
Mijalković, S. (2014) 'Sex-espionage' as a method of intelligence and security agencies. Bezbednost, Beograd, vol. 56, br. 1, str. 5-22
Milašinović, R., Mijalković, S. (2010) Terorizam kao savremena bezbednosna pretnja. u: Zbornik radova Suprotstavljanje terorizmu - međunarodni standardi i pravna regulativa, Tara
Milašinović, R.M. (1979) CIA - moć i politika. Beograd: Jugoštampa
Milašinović, R.M. (1996) Američki pohod na svet. Beograd: ZAD
Milošević, M. (2001) Sistem drzavne bezbednosti. Beograd: Policijska akademija
Pavlićević, P. (2012) Obaveštajne agencije i obaveštajna saradnja u konceptu kontraterorizma Evropske Unije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 17, br. 1, str. 107-121
Pillar, P. (2012) Antiterorizam. u: Wilijams P. [ur.] Uvod u studije bezbednosti, Beograd: Službeni glasnik
Rogers, R. (2012) Terorizam - Uvod u studije bezbednosti. Beograd: Službeni glasnik
Ronin, R. (2009) Obaveštajni rad praktični priručnik. Beograd: Službeni glasnik
Rosenau, W. (2007) Liaisons dangereuses? Transatlantic intelligence cooperation and the global war on terrorism. Washington
Savić, A. (2000) Uvod u državnu bezbednost. Zemun-Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Schmidt, A.P., Jongman, A.J. (1988) Political terrorism: A new guide to actors authors, concepts, data basic, theories and literature. Amsterdam: Norton Holland Publishing Co
Schreier, F. (2005) Transnational terrorism: The newest mutation in the forms of warfare. u: Combating Terrorism and Its Implications for the Security Sector
Schreier, F. (2005) Combating terrorism and its implicationsfor intelligence. u: Combating Terrorism and Its Implications for the Security Sector
Simeunović, D. (2009) Terorizam. Beograd
Simeunović, D. (1989) Političko nasilje. Beograd: Radnička štampa
Stajić, L. (1999) Osnovi bezbednosti. Beograd: Policijska akademija
Storbek, J. (2005) Policing. u: The international summit on democracy, terrorism and security, confronting terrorism, The club de Madrid serie on democracy and terrorism, Vol. 2. 427
Šepić, M. (2013) Tehničko-tehnološki aspekti prevencije i suzbijanja terorizma. Beograd: Univerzitet Singidunum, Departman za postdiplomske studije, doktorska disertacija
Tešić, M. (2005) Etiologija i prevencija pojava ugrožavanja bezbednosti. Beograd: Istraživački centar za pitanja bezbednosti Balkana
Wojciechowski, S. (2005) The triad of terrorist motivation: Introduction. Poznan
Zirojević, M. (2008) Terorizam kao nekonvencijalna pretnja bezbednosti. Međunarodni problemi, vol. 60, br. 2-3, str. 345-367
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/Civitas1601094K
objavljen u SCIndeksu: 21.05.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka