Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2002, vol. 36, br. 3-4, str. 323-376
Definisanje novog svetskog/globalnog hegemonizma
Beograd
Ključne reči: globalizacija; globalna hegemonija; američka globalna hegemonija
Sažetak
Autor se u prvom delu rada bavi novim hegemonizmom na analitički način uz pokušaj terminološkog preciziranja. Potom razmatra problem sistematizovanja i strukturisanja nove svetske hegemonije kao sveobuhvatnog sistema (krugove ekspanzije, globalizacije i dominacije), uključujući i bavljenje jezičkim problemima. U drugom delu predmet razmatranja je američka hegemonija, globalni imperijalizam, vojni intervencionizam i odgovarajuća ekonomska dominacija uključujući nova oružja i ideološku promociju.
Reference
*** (2000) Globalizacija i mediji - prema studiji prof dr Džafera Abdela Mehdi Sahiba. Politika, Beograd, 3-4. 2
Avramović, Z.M. (1998) Drugo lice demokratije - zašto kažnjavaju Srbe. Politika, Beograd, 15-23. 6
Avramović, Z.M. (1998) Drugo lice demokratije - Srbija, Jugoslavija, svet 1980-1994. Beograd: Filip Višnjić
Avramović, Z.M. (2000) Agresija pod okriljem demokratije - Srbija i 'međunarodna zajednica' tokom 1999. i 2000. godine. Beograd-Zemun: Srpska radikalna stranka
Čomski, N. (1999) Kontrolisana demokratija. Podgorica: CID
Čomski, N. (1994) Šta to (u stvari) hoće Amerika?. Beograd: Institut za političke studije
Čomski, N. (1996) Svetski poredak - stari i novi. Beograd: Studentski kulturni centar
Čomski, N. (1998) Godina 501 - konkvista se nastavlja. Novi Sad: Svetovi
Čomski, N. (2000) Novi militaristički humanizam - lekcije Kosova. Beograd: Filip Višnjić
Čomski, N. (2000) Naučne iluzije i kontrola misli u demokratskim društvima. Novi Sad: Svetovi
Ćirić, J. (1999) NATO agresija na Jugoslaviju - sedam pitanja i sedam odgovora na moralno-psihološke, socio-ekonomske i pravno-političke dileme. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Dikić, B. (1996) Američki vek vojne intervencije. Politika, Beograd, 14-24. 9
Ekmečić, M., Terzić, S., ur. (1999) Evropa na raskršću: Novi zidovi ili ujedinjena Evropa - međunarodni okrugli sto, Beograd, 28-29. april 1999. Beograd: Istorijski institut SANU
Elaković, S.D. (1999) Posezanje za svetskom moći i aktuelne tendencije fašizacije sveta života. Sociološki pregled, vol. 33, br. 1-2, str. 63-72
Fatić, A. (1999) Novi međunarodni odnosi. Beograd: Službeni list
Handke, P. (2000) Putovanje sa dugotrajnim dejstvom. Beograd: Karić fondacija
Hofman, B. (2000) Unutrašnji terorizam. Beograd: Narodna knjiga-Alfa
Ivanišević, M. (2000) Izgon Srba iz BiH 1992-1995. Beograd: DMP
Kalajić, D. (1993) Američko zlo. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Kalajić, D. (1998) Američko zlo. Beograd: Nikola Pašić
Kisindžer, H.A. (1999) Diplomatija. Beograd: Verzal press
Knežević, M., Stepić, M., Selić, A., Gvoić, L., Kelić, A., ur. (1997) Kosovo i Metohija - izazovi i odgovori- zbornik radova sa Okruglog stola Geopolitička sudbina Kosova i Metohije, u Beogradu, 24-25. juna 1997. Beograd: Institut za geopolitičke studije
Kolon, M. (2000) Monopoli (asocijacija na poznatu igru) - NATO osvaja svet. Beograd: Verzalpres
Koulman, D. (1999) Hijerarhija zavera: Priča o Komitetu 300, vladi novog svetskog poretka. Beograd: Hridina
Marković, M. (1999) Društvena misao na granici milenijuma. Beograd: Službeni list
Mićović, V. (1987) Specijalni rat i Jugoslavija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Mićović, V. (1999) Agresija na Jugoslaviju - 'Milosrdni anđeo' novog poretka. Beograd: TANJUG
Milašinović, R.M. (1979) CIA - moć i politika. Beograd: Jugoštampa
Milašinović, R.M. (1987) Renesansa imperijalizma - savremena imperijalistička strategija. Zagreb: Jugoart
Milašinović, R.M. (1996) Američki pohod na svet. Beograd: ZAD
Milinković, B., Teokarević, J. (1998) Bezbednost Evrope i širenje NATO-a - projekat: Evropska kolektivna bezbednost nakon Mastrihta. Beograd: Institut za evropske studije
Milinković, B., Petković, R., ur. (1996) NATO i Partnerstvo za mir - studije i članci i osnovna dokumenta. Beograd: Međunarodna politika
Nakarada, R.P., ur. (1995) Evropa i raspad Jugoslavije. Beograd: Institut za evropske studije
Nelzon, D. (1996) NATO - uspon ili pad. Politika, Beograd, 3-6. 6
Olševski, M. (2000) Rat za Kosovo - novi boj Srbije na Kosovu. Novi Sad-Beograd-Zemun: Prometej
Rakočević, Ž.Đ. (1992) Anglo-američko projektovanje 'sveta nacija'. Vojno delo, vol. 44, br. 4-5, str. 11-54
Rakočević, Ž.Đ. (1999) Trilateralistički rat NATO a protiv SR Jugoslavije. Vojno delo, vol. 51, br. 5-6, str. 20-46
Rakočević, Ž.Đ. (1991) Zamke i stranputice detanta. Vojno delo, vol. 43, br. 1-2, str. 26-74
Rakočević, Ž.Đ. (1991) Koreni i geopolitička dimenzija jugoslovenske krize. Vojno delo, vol. 43, br. 4-5, str. 21-86
Ranković, M. (1995) Mondijalizacija i novi svetski poredak. u: Sociologija i futurologija, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja, knj. prva, str. 79-112
Ranković, M. (1998) Na putu 'mondijalizacije' i nove integracije i/ili nove utopije. u: Sociologija i futurologija, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja, knj. druga, str. 74-125
Ranković, M. (1999) Novi svetski hegemonizam i njegova razmeđa. Sociološki pregled, vol. 33, br. 1-2, str. 3-11
Ranković, M. (2000) Srbija u mrežama novog svetskog hegemonizma. Srpska slobodarska misao, no. 1, 19-30, 33-34
Ranković, M. (2000) Nova paradigma moći - Balkanska i jugoslovenska iskušenja. Sociološki pregled, vol. 34, br. 3-4, str. 29-40
Ribnikar, D. (1998) Novi svetski poredak - stara igra, novi predvodnik. Politika, Beograd, 14-26. 6
Ribnikar, D. (1998) Novo globalno angažovanje Pentagona. Politika, Beograd, 22-26. 7
Ribnikar, D. (1999) Škola ubica u američkom Fort Beningu. Politika, Beograd, 9-13. 10
Simeunović, D.M. (1993) 'Novi svetski poredak' i nacionalna država - ogled iz političke teorije. Beograd: Ferko
Simeunović, D.M. (2000) Iz riznice otadžbinskih ideja. Beograd: Verzalpres
Simić, D.P. (2000) Poredak sveta. Beograd: Nova demokratija
Todorović, B., Vilić, D. (1999) Terorizam i novi svetski poredak. Beograd: GrafoMark
Trifković, S. (1999) Od globalizma do posthumanizma - ideološka osnova zapadne politike na Balkanu. Sociološki pregled, vol. 33, br. 3-4, str. 257-272
Vojnović, M.D. (1981) Svetska dominacija krupnog kapitala. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Vojnović, M.D. (1984) Američki kapitalizam - promene u ulozi i strategiji SAD u svetskoj privredi. Beograd: Poslovna politika
Vojnović, M.D. (1986) Savremeni kapitalizam. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Vukadinović, R. (1978) Sila i interesi - vanjska politika SAD. Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost SSO Hrvatske
Vukadinović, R. (1980) Međunarodni politički odnosi. Zagreb: Školska knjiga
Zinovjev, A.A. (1999) Velika prekretnica - kritika zapadne demokratije. Beograd: Naš dom
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/socpreg0203323R
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka