Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 58, br. 1, str. 31-39
Ispitivanje korozionih oštećenja na cevnim instalacijama u pivari
Institut Goša, Beograd
Projekat:
Istraživanje i optimizacija tehnoloških i funkcionalnih performansi ventilacionog mlina termoelektrane Kostolac B (MPNTR - 34028)
Razvoj tehnologije izrade obloge i jezgra na bazi domaćih sirovina za proizvodnju specijalnih obloženih elektroda namenjenih za elektrolučno zavarivanje čelika (MPNTR - 34016)

Sažetak
Ispitana je pojava perforacije (curenja) na cevnim instalacijama u zaječarskoj pivari. Do perforacije cevi od nerđajućeg čelika AISI 304L došlo je sa donje strane cevi, u blizini zavarenih spojeva. Analizirani su uzroci korozionih oštećenja na cevima. Prisustvo slobodnog gvožđa na unutrašnjoj površini cevi ispitano je feroksil metodom. Određena su zatezna svojstva nerđajućeg čelika. Metalografskim ispitivanjima utvrđeno je prisustvo velikog broja uključaka i pora u strukturi nerđajućeg čelika. Povećano prisustvo pora i uključaka u strukturi nerđajućeg čelika nije bitnije uticao na njegova zatezna svojstva. U blizini zavarenog spoja došlo je do piting korozije usled zadržavanja elektrolita u porama, na mestima uključaka i oštećenja koja su prisutna na površini metala cevi. Odvijanje korozionih procesa u pitovima, povećanje kiselosti prisutnog rastvora i napredovanje piting korozije u dubinu metala cevi, dovelo je do perforacije cevi.
Reference
*** SRPS EN 10002-1 Metalni materijali - ispitivanje zatezanjem - Deo 1 - Metoda ispitivanja na sobnoj temperaturi
*** SRPS EN 288 - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala
*** (1992) Active libraryc on corrosion. Amsterdam: Elsevier
ASTM ASTM A380 Standard Practice for Cleaning and Descaling Stainless Steel Parts, Equipment and Systems
Bobic, B., Jegdic, B. (2005) Korozija zavarenih spojeva, Deo I - vidovi korozije zavarenih spojeva. Zavarivanje i zavarene konstrukcije, vol. 50, br. 1, str. 33-39
Bobić, B., Jegdić, B. (2005) Korozija zavarenih spojeva, Deo III - nerđajući čelici. Zavarivanje i zavarene konstrukcije, vol. 50, br. 4, str. 217-223
Davis, J.R. (2006) Corrosion of weldments. Ohio: ASM International, Materials Park
Frankel, G.S. (2003) Pitting Corrosion. u: Corrosion: Fundamentals, Testing, and Protection, ASM Handbook, ASM International, Vol 13; 236-241
Gileadi, E. (1993) Electrode kinetics for chemists, chemical engineers and materials scientists. New York: VCH Publishers Inc
Jegdić, B.V., Alil, A.B., Bobić, B.M. (2012) Naponska korozija metala i legura i njihovih zavarenih spojeva, deo I - uslovi nastanka naponske korozije. Zavarivanje i zavarene konstrukcije, vol. 57, br. 1, str. 35-41
Jegdić, B.V., Alil, A.B., Bobić, B.M. (2012) Naponska korozija metala i legura i njihovih zavarenih spojeva, deo II - metode ispitivanja. Zavarivanje i zavarene konstrukcije, vol. 57, br. 3, str. 115-122
Uhlig, H.H., Revie, R.W. (2008) Corrosion and corrosion control: An introduction to corrosion science and engineering. New Jersey: John Wiley and Sons
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci