Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 29  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 57, br. 5-6, str. 219-234
Organizacija preduzeća u informatičkom društvu
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Ključne reči: informatičko društvo; mrežna organizacija preduzeća; poslovni planovi
Sažetak
Informatičko društvo je društvo u kome se ljudi najviše bave informacijama, odnosno, prikupljanjem, proizvodnjom, preradom, čuvanjem i deseminacijom informacija. U informatičkom društvu osnovni model organizacije, umesto hijerarhijskog, postaje mrežni, jer se u uslovima eksponencijalnog povećanja količine informacija koje proizvodi okruženje nameće potreba širenja broja tačaka u kojima će se informacije obrađivati i donositi upravljačke odluke. Na nivou preduzeća primena mrežnog oblika organizacije znači da podsistemi u preduzeću imaju nezavisno upravljanje, da su ciljevi podsistema usklađeni sa ciljevima celog preduzeća (sistema) i da podsistemi nemaju puni poslovni suverenitet. Razvoj i primena novih informacionih tehnologija u drugoj polovini prošlog veka omogućili su da otpočne proces stvaranja informatičkog društva i, sa druge strane, tehničke mogućnosti za funkcionisanje mrežno organizovanih preduzeća. Za uspešno upravljanje preduzećima u vremenu ubrzane informatizacije društva, pored sada već klasičnih teorijskih i praktičnih znanja, biće neophodno: izgraditi informacioni sistem koji će omogućavati trenutni uvid u stanje svih relevantnih parametara preduzeća, definisati strategiju u odnosu na relevantne mreže preko kojih će dolaziti svi uticaji iz okruženja, uključujući i strategiju za uključivanje u izabrane mreže, i organizovati preduzeće na način koji će omogućavati jednostavnu rekompoziciju preduzeća kao odgovor na uticaje iz okruženja.
Reference
Applgate, L.M., Austin, R.D., Mcfarlan, W.F. (2002) Creating business advantage in the information age. McGraw-Hill
Applgate, L.M., Austin, R.D., Mcfarlan, W.F. (2003) Corporate information strategy and Management. McGraw-Hill
Applgate, L.M., Schlesinger, L.A., Votroubek, D. (1994) PepsiCo: A view from the corporate office. Harvard Business Review, May 1
Ashkenas, R., Ulrich, D., Jick, T., Kerr, S. (2002) The boundaryless organization. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers
Birkinshaw, J., Hagstrom, P. (2002) The flexible firm: Capability management in network organizations. Oxford University Press, str. 199-200
Blomfield, P.B., Coombs, R., Knights, D., Littler, D. (2001) Information technology and organizations: Strategies, networks and integration. Oxford University Press
Castels, M., Himanen, P. (1980) The information society and the welfare state: The Finnish model. Oxford University Press
Conlon, K.J., Giovagnoli, M. (1998) The power of two. Jossey-Bass
d'Ambrosio D.A., Hodges, S.D. (1991) Principles of corporate finance. McGraw-Hill
Drucker, P.F. (2002) A functioning society. Transaction Publishers
Đuričin, D.N., Janošević, S.V. (2006) Menadžment i strategija. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Đuričin, D.N. (2003) Upravljanje (pomoću) projekata. Beograd: Ekonomski fakultet
Galbraith, J., Downey, D., Kates, A. (2002) Designing dynamic organizations. AMACOM
Galbraith, J.R. (2002) Designing organization. San Francisco: Jossey-Bass
Galbraith, J.R. (2000) Designing the Global Corporation. San Francisco: Jossey-Bass
Krimmel, P., Coffiner, B. (2007) The changing nature of the organization. www.cornel.edu
Mrđa, N. (2000) Merenje ostvarenja poslovnih planova u izrazito promenljivom okruženju. Ekonomika preduzeća, januar-februar
Mrđa, N. (2008) Informatičko društvo i mrežna organizacija preduzeća. Beograd: Fakultet političkih nauka, doktorska disertacija
Nagurney, A. (2002) Network economics: An introduction. Isenberg School of Management
Nolan, R.L., Croson, D.C. (1995) Creative destruction: A six-stage process for transforming the organization. Harvard Business School Press
Parolini, C. (1999) The value net: A tool for competitive strategy. New York, itd: Wiley
Pelević, B.M. (1993) Teorija međunarodne strateške trgovine. Beograd: Ekonomski fakultet
Pettigrew, A. Innovative forms or organizing and company performance: What and how. University of Bath
Podolny, J. (2005) Status signals. Princeton University Press
Podolny, J.M., Page, K.L. (1998) Network forms of organization. u: Annual Review of Sociology
Porter, M.E. (1980) Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York, itd: Free Press
Radojković, M., Miletić, M. (2005) Komuniciranje, mediji i društvo. Novi Sad: Stylos
Rappaport, A. (1998) Creating shareholder value: A guide for managers and investors. New York, itd: Free Press, revised and updated
Roberts, A. (2005) Strategic Risk Management. Edinburgh Business School
Sporher, J. (2006) Education for service innovation. Washington: IBM, National Academy of Science
Štambuk, V. (2005) Informatika i Internet. Beograd: Fakultet političkih nauka
Ulrich, D., Kerr, S., Ashkenas, R. (2002) The ge work-out how to implement GE´s revolutionary method for busting bureaucracy and attacking organizational problems-fast!. New York: McGraw-Hill
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.10.2009.