Akcije

Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
Menadžment inovacija u ekonomiji baziranoj na znanju
Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
Sažetak
Rad se bavi ključnim elementima menadžmenta inovacija u današnjoj ekonomiji baziranoj na znanju (knowledge-driven economy), kao osnovom razvoja na svim nivoima - od preduzeća do nacionalne ekonomije. Polazeći od ovog koncepta pokazuje se da je znanje izuzetno značajan faktor inovativnosti koja predstavlja osnovnu determinantu dugoročne konkurentnosti i profitabilnosti. U tom smislu, kao jedan od osnovnih strateških ciljeva menadžmenta inovacija definiše se uspostavljanje veze i transfer znanja između različitih nosilaca inovacionih aktivnosti (domen inovacione infrastructure), kojim bi se premostio jaz između istraživanja i realizacije, odnosno, minimizirao period od ideje do tržišta.
Reference
Davila, T., Epstein, M.J., Shelton, R. (2005) Making innovation work: How to manage it, measure it and profit from it. Wharton School Publishing
Domazet, D. (2002) National concept on S&T orientation. u: Workshop on Innovation Management: Bridging the Gap Between Academic Research and Industrial Utilization
George, M., i dr. (2005) Fast innovation: Achieving superior differentiation, speed to market and increased profitability. New York: McGraw-Hill
Kuratko, D., Hodgets, R. (2000) Entrepreneurship: A contemporary approach. Orlando, Florida: Harcourt College Publishers
Levi-Jakšić, M., Marinković, S., Obradović, J. (2005) Menadžment inovacija i tehnološkog razvoja. Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON
Stošić, B. (1997) Tehnološki razvoj Srbije - strateška analiza. u: Unapređenje inovativne aktivnosti u privredi Srbije, Beograd, str. 27-45
Stošić, B. (2003) Menadžment inovacija kao osnov razvoja. u: Zbornik radova 1. savetovanja 'Menadžment proizvodnje i usluga', Beograd: Institut za operacioni menadžment, str. 25-31
Stošić, B. (2005) Specifičnosti inovacija usluga. u: Zbornik radova 9. simpozijuma YUPMA 'Sa projekt menadžmentom u evropske integracije', Zlatibor, str. 150-155
Stošić, B.A. (1999) Inovacije u tehnologiji - teorijski osnovi i metodi podrške. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Tidd, J., Bessant, J., Pavitt, K. (1998) Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change. New York, itd: Wiley
Trott, P. (2005) Innovation management and new product development. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 21.07.2007.

Povezani članci

Tehnička dijagnostika (2007)
Upravljanje inovacijama primenom modela 'faza-kapija'
Stošić Biljana, i dr.

Management (2001)
Patentna zaštita tehnoloških inovacija
Stošić Biljana

J Appl Eng Science (2008)
Ekspertsko planiranje proizvodnje
Curović Dejan, i dr.

prikaži sve [28]