Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 47, br. 2, str. 105-121
Žalovanje kao individuaciona šansa
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za mentalno zdravlje

e-adresavukovicmarkodr@yahoo.com
Ključne reči: individuacija; žalovanje; mit; transcendiranje; integracija
Sažetak
Motivi za izradu rada su lični i profesionalni i međusobno se prožimaju a završetak rada je kao sinhronicitet, u ličnom žalovanju. Prikazano je žalovanje, kao mukotrpan put, ali i kao šansa za razvoj, integrisanje sopstvenih kapaciteta, smeštenih u odnos s drugim. Ono je u bliskoj vezi s pojmom individuacije, koja predstavlja spontan, nesvestan proces samorazvoja pojedinca čiji je cilj dostizanje jedinstvenosti i celovitosti ličnosti, a putem niza kompenzacija upravljena prema ravnoteži i celovitosti kao konačnom cilju, koga razmatramo i kao ideal. U vezi s li ndividuacijom je i transcedentna funkcija koja integriše svestan i nesvestan stav, prevazilazi sukob svesnog i nesvesnog. U radu se navode primeri dva mita, mita o Demetri i Persefoni i mita o Orfeju i Euridici, i pokazuju mogući individuacioni pravci tokom žalovanja. Individuacija se u njima dovodi u kontekst sa smrću i Donjim svetom. Sem individualnog, načinjen je i osvrt na kolektivno žalovanje, mada je pristup nezahvalan iz više razloga. Postavlja se i pitanje kapaciteta društva za žalovanjem.
Reference
American Psychiatric Association (2013) Desk reference to the Diagnostic criteria from DSM 5. DSM V. p. 95-96
Andrić, I. (2011) Znakovi pored puta. Sezam Book
Bataille, G. (1963) Der Heilige Eros. Darmstadt: Luchterhand
Bleuler, E.P. (1914) Quoted in Sigmund Freud, 'On the history of the psychoanalytic movement’ in the standard edition of the Complete psychological works of Sigmund Freud. London: Hogarth Press, vol. 14, http://kif.filozofijainfo.com/heraklit-citati/
Boss, M. (1957) Psychoanalyse und Daseinanalytik. Bern: Huber
Brenman, E. (2012) Recovery of the Lost Good Object. Informa UK Limited
Bulgakov, M. (1988) Majstor i Margarita. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
Freud, S. (1917/1957) Mourning and Melancholia. u: The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, London: Hogart Pres, Volume XIV:237-260
Hilman, Dž. (2013) San i donji svet / Džejms Hilman. Beograd: Fedon
Jerotić, V. (2010) Individuacija i (ili) oboženje. Beograd: Ars Libri
Jung, C.G., Kerényi, C. (1969) Essays on a Science of Mythology: The Myth of the Divine Child and the Mysteries of Eleusis. Princeton University Press
Jung, C.G. (1972) Two essays on analytical psychology. u: Read H., Fordham M., Adler G., Mcguire W. [ur.] The Collected Works of CG Jung, Vol.7, Bollingen Series, Princeton, NY: Princeton University Press, RFC Hull (trans)., XX, (Original work published 1951)
Jung, K.G. (2008) O postojanju ličnosti. Novi Sad: Akademska knjiga
Jung, K.G. (1978) Dinamika nesvesnog. Odabrana dela KG Junga, knjiga 1. Novi Sad: Matica srpska
Jung, K.G. (2006) Arhetipovi i razvoj ličnosti. Beograd: Prosveta
Jung, K.G. (1997) Duh i život. Novi Sad: Matica srpska, knj. III
Jung, K.G. (1977) O psihologiji nesvesnog. Novi Sad: Matica srpska, knjiga druga Odabrana dela K.G. Junga
Jung, K.G. (1938) Psihološki tipovi. Beograd: Geca Kon
Klein, M. (1935/1968) A contribution to the psychogenesis of manicdepressive states. u: Klein M. [ur.] Love, Guillt and Reparation and Other Works 1921-1945, London: Hogarth Press, Vol. 1, p. 219-232
Kristeva, J. (1994) Crno sunce - depresija i melanholija. Novi Sad: Svetovi
Loss, B.J. (1980) Sadness and depression. London: Hogarth Press
Mahler, M. (1972) Symbiose und Individuation. Stuttgart: Klett
Man, T. (1980) Frojd i budućnost. u: Man Tomas [ur.] Odabrana dela Tomasa Mana, Novi Sad: Matica srpska, Eseji 1, str. 284-308
Riedel, I. (2003) Wenn Mutter und Tochter Einander Suchen. Verlag Kreuz
Schwab, G. (1985) Najlepše priče klasične starine. Zagreb: Grafički izdavački zavod
Volkan, V.D. (1984) Complicated mourning. Annual of Psychoanalysis, 12: 323-48
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 15.12.2016.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Teme (2009)
Virtualna komunikacija i nova psihološka realnost
Jovanović Zoran

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Injurija kao delikt
Vujović Ognjen

Psihijatrija danas (2004)
Hrišćanstvo i učenje Melanije Klajn
Jerotić Vladeta

prikaži sve [23]