Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
Kreativno pamćenje u narodnim predanjima
Srpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Balkanološki institut, Beograd
Ključne reči: kolektivno i individualno pamćenje; identitet; obredni obrasci; kultura; tradicija; predanje
Sažetak
Individualno ili kolektivno pamćenje podrazumeva postojanu sliku identiteta. Bremenom se pravila i običaji oko određenih obreda menjaju, mada se u znatnoj meri obredno ponašanje zadržava. Promene podrazumevaju izvesnu modifikaciju usled koje su, u velikom procentu, sačuvani postojeći obredni obrasci. Kako su pamćenje i zaboravljanje međusobno uslovljeni procesi, dolazi do ukrštenog a i novog ' prostora ' koji zaboravu menja sadržaj. Selektivno zaboravljanje ili selektivno sećanje često je odraz određene kulture i tradicije, čija se kreativna dinamika ogleda u kreiranju novih oblika materijalnog i duhovnog života. Narodna predanja su, samim tim, dragocena pri stvaranju takvih faktičkih i fiktivnih odnosa, kao što su, na primer, naša predanja o Svetome Savi, o Kosovskom boju, o lapotu - ubijanju staraca. I tradicija i predanje govore o načinu na koji pamtimo sopstvenu kulturnu prošlost.
Reference
*** (2002) Enciklopedija pravoslavlja. Beograd: Savremena administracija, I-III
Bascom, W. (1987) Oblici folklora - prozne naracije. Novi Sad: Polja
Borhes, H.L. (1990) Usmeni Borhes. Beograd: Rad
Čajkanović, V. (1973) Mit i religija u Srba. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Ćorović, V., ur. (1990) Sveti Sava u narodnom predanju. Beograd: Narodno delo
Fromm, E. (1970) Zaboravljeni jezik. Zagreb: Matica hrvatska
Jovanović, B. (2011) Ljubav i opraštanje. Beograd: Partenon, Ars Libri
Jovanović, B. (1999) Tajna lapota - Tanatologike II. Beograd: Balkanološki institut SANU
Jovanović, B. (2000) Duh paganskog nasleđa - u srpskoj tradicionalnoj kulturi. Novi Sad: Svetovi
Jovanović, B.G. (1992) Srpska knjiga mrtvih. Niš: Gradina
Jovanović, B.G. (1993) Magija srpskih obreda u životnom ciklusu pojedinca - rođenje, svadba i smrt kao rituali prelaza u tradicionalnoj kulturi Srba. Novi Sad: Svetovi
Jung, K.G. (2003) Arhetipovi i kolektivno nesvesno. Beograd: Atos
Mihaljčić, R.T., ur. (1992) Boj na Kosovu - starija i novija saznanja. Beograd: Književne novine
Novaković, S. (1878) Godišnjica Nikole Ćupića. Beograd, knj. II
Pelikan, J. (2009) Hrišćansko predanje - istorija razvoja dogmata. Beograd: Službeni glasnik
Popović, M. (1983) Pamtivek. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Trifunović, Đ. (1990) Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova. Beograd: Nolit
Trojanović, S. (1923) Južna Srbija, za 16. maj, knj. III. Skoplje, br. 27
Trojanović, S. (1901) Stari slovenski pogreb, etnološka studija. Srpski književni glasnik, Beograd, br. 1
Trojanović, S. (1983) Glavni srpski žrtveni običaji. Beograd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gufv1405257J
objavljen u SCIndeksu: 26.05.2015.