Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 55, br. 1, str. 84-99
Kodifikacija prava ugovora međunarodnih organizacija
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Sažetak
Za razliku od Konvencije o pravu ugovora iz 1969. godine kojom se reguliše pravo ugovora između država i koja je stupila na snagu 1980. godine, takav slučaj nije sa Konvencijom o pravu ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija iz 1986. godine. Države oklevaju sa ratifikacijom ove druge konvencije. Može se očekivati da će praksa u zaključivanju ugovora međunarodnih organizacija biti sve raznovrsnija. Opšta saglasnost svih učesnika Konferencije u Beču 1986. godine izražena je u priznavanju i potvrđivanju ugovornog kapaciteta međunarodnih organizacija, tj. prava zaključenja ugovora. Konvencija iz 1986. godine rađena je po ugledu na prvu iz 1969. godine i važi paralelno uz nju. Preuzela je osnovne odredbe iz prve, prilagodila ih međunarodnim organizacijama kao subjektima međunarodnog prava, dopunila novim odredbama i predstavlja istovremeno kodifikaciju postojećeg običajnog prava i progresivan razvoj prava ugovora međunarodnih organizacija. Sposobnost međunarodne organizacije da zaključuje međunarodne ugovore uređuje se pravilima te organizacije. Izvan dosadašnje kodifikacije prava međunarodnih ugovora ostala je materija ugovora koje su zaključili subjekti međunarodnog prava koji nisu države ili međunarodne organizacije (pojedine teritorijalne celine; pobunjenici; Vatikan; Međunarodni komitet Crvenog krsta međunarodne kompanije sa posebnim obeležjem i dr).
Reference
Bohte, B., Mitrović, T. (1986) Bečka konvencija o pravu ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija. Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, vol. 33, br. 1, str. 18-45
Đorđević, A. (1962) Razvitak međunarodnog subjektiviteta međunarodnih organizacija i stav doktrine međunarodnog prava. Međunarodni problemi, 4, 78
Đorđević, S. (2006) Kodifikacija prava međunarodnih ugovora. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 54, br. 2, str. 60-79
Erich, R. (1926) La naissance et la reconnaissance d'états. Recueil des Cours de l'Academie de Droit international de La Haye / RCADI, t. 13, str. 430
Račić, O., Dimitrijević, V.B. (1980) Međunarodne organizacije. Beograd
Radivojević, Z. (1996) Ugovori međunarodnih organizacija u savremenom međunarodnom javnom pravu. Niš
Reuter, P. (1972) Le droit des traités et les accordais internationaux conclus par les organisations internationales. u: Ganshof W.J., van der Mersh [ur.] Miscellanea, I
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka