Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
Prvi stub Evropske unije - acquis communautaire
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Sažetak
U ovom radu razmatra se prvi stub Evropske unije koji čine Evropske zajednice kao naddržavne organizacije zasnovane na integraciji sa čvrstim i koherentnim pravnim sistemom i najrazvijenijom strukturom. Osobenost njihove nadležnosti izražava se kroz postojanje obaveznih odluka, specifičnost procesa donošenja odluka i načina odlučivanja i premoć organa sastavljenih od nezavisnih ličnosti ili neposredno izabranih predstavnika građana. Evropske zajednice pojavljuju se kao pravna lica u unutrašnjim porecima država članica i poseduju sve bitne atribute svojstvene međunarodnopravnom subjektivitetu.
Reference
*** (1991) Ugovor iz Mastrihta. u: Sastanak Evropskog saveta, Mastriht, 9-10. decembar 1991
*** Ugovor o EZ
*** Ugovor o EVROATOM
*** Statut Međunarodnog suda pravde u Hagu
Chalmers, D. (1998) European Union law. Aldershot-Brookfield, itd: Dartmouth Publishing, vol. I: Law and EU Government
de Witte, B. (1998) Sovereignity and European integration, the European court and national courts: Doctrine and jurisprudence. Oxford
Evropska ekonomska zajednica (1985) Dovršavanje jedinstvenog tržišta
Hartli, T.C. (1998) Osnovi prava Evropske zajednice. Budimpešta: COLPI - Institut za ustavnu i zakonodavnu politiku
Ilić-Gasmi, G. (2004) Reforme Evropske unije - institucionalni aspekti. Beograd: Prometej
Janjević, M. (2003) Treći stub Evropske unije - saradnja u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova. Beograd: Službeni list SRJ
Knežević-Predić, V. (1996) Izvori prava Evropske unije. u: Mitrović Dobrosav i Račić Obrad [ur.] Pravo Evropske unije, okrugli sto, 13-14. juni, zbornik radova, Beograd: Udruženje za pravo Evropske unije, str. 128-130
Knežević-Predić, V. (1999) Međunarodnopravni subjektivitet Evropske unije. Revija za evropsko pravo, br. 1, str. 88
Knežević-Predić, V.P. (2001) Ogled o suverenosti - suverenost i Evropska unija. Beograd: Institut za političke studije
Knežević-Predić, V. (2001) Kako deluje pravni poredak Evropske unije?. Beograd: Centar za antiratnu akciju
Lasok, D., Bridge, J. (1991) Law and institutions of the European Communities. London
Lopandić, D.Ž., Janjević, M., ur. (1995) Ugovor o Evropskoj uniji i novi tekst Ugovora o Evropskoj zajednici - od Rima do Mastrihta. Beograd: Međunarodna politika
Lopnadić, D., ur. (2003) Osnivački ugovori Evropske unije - ugovor o Evropskoj uniji i ugovor iz Nice sa amandmanima na Ugovor o Evropskoj uniji. Beograd: Kancelarija za pridruživanje Srbije i Crne Gore Evropskoj uniji
Misita, N. (2002) Osnovi prava Evropske unije. Sarajevo
Račić, O., Dimitrijević, V.B. (1980) Međunarodne organizacije. Beograd
Radivojević, Z.R. (1999) Ovlašćenja Evropske unije u oblasti zaključenja međunarodnih ugovora. u: Usklađivanje prava SR Jugoslavije sa pravom Evropske unije, Niš, str. 175-185
Radivojević, Z.R. (1998) Ugovorna sposobnost Evropske Unije. Pravni život, vol. 47, br. 12, str. 589-604
Reuter, P. (1961) International institutions. New York: Praeger University Series
Rideau, J. (1999) Droit institutionnel de l' Union et des communautés européennes. Paris: LGDJ
Schermers, H.G., Blokker, N.M. (1972) International institutional law: Unity within diversity. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers
Show, J. (2001) European Union law. London
Somek, A. (2001) On supranationality. European Integration on line Papers / EIoP, Vol. 5, No 3; www.eiop.or.at/eiop
Weiler, J. (1993) Neither unity nor three pillars: The trinity structure of the treaty on European Union
Zarka, Ž. (2004) Osnovi institucija Evropske unije. Beograd: G17 Institut
Zečević, S. (2001) Evropska unija - institucije i pravo. Beograd: Fakultet za internacionalni menadžment
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka