Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 13, br. 2, str. 46-59
Specifičnosti računovodstvenog tretmana poslovnih kombinacija (spajanja)
aVisoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
bVisoka poslovna škola strukovnih studija, Blace

e-adresadrsdj63@gmail.com, nebojsamitic@live.com
Ključne reči: Poslovne kombinacije; Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI); sticalac; američki Opšteprihvaćeni računovodstveni principi (GAAP); goodwil; fer vrednost
Sažetak
Stvaranje novog finansijsko-računovodstvenog entiteta, kao posledica realizovanja odgovarajućeg oblika poslovnih kombinacija (spajanja), nametnula je obavezu, pre svega, računovodstvenim autoritetima da pokušaju definisati pravila i principe na osnovu kojih će se sastaviti bilans novostvorenog entiteta. Rad tokom nekoliko decenija, kako Odbora za standarde finansijskog računovodstva pri Međunarodnoj federaciji računovođa, tako i američkog Odbora za standarde finansijskog računovodstva, imao je za posledicu usvajanje delimično usklađenih standarda kojima se reguliše materija poslovnih kombinacija. O nekim od najznačajnijih karakteristika aktuelnih standarda, ali i o preostalim razlikama između američkih Opšteprihvaćenih računovodstvenih principa (GAAP) i Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) 3 - Poslovne kombinacije, raspravljaćemo detaljnije u ovom napisu.
Reference
*** Mrs 2000. Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, prevodi
*** (2005) Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije, Prva knjiga
*** (2002) Zakon o računovodstvu i reviziji, član 1. stav 1. Sl. list SRJ, broj 71
*** Business combinations: Phase I. (www.iasplus.com, datum pristupa 03.04.2018. godine)
*** Business combinations: Phase II. (www.iasplus.com, datum pristupa 03.04.2018. godine)
*** (2009) Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
*** (2008) Business combinations and changes in ownership interests: A guide to the revised IFRS 3 and IAS 27. Deloitte Touche Tohmatsu, p. 1. (www.iasplus.com, datum pristupa 03.04.2018. godine)
Anić-Antić, P., Konsuo, D. (2015) Važnost konvergencije US GAAPa i MSFI-a za kotirajuće kompanije. Ekonomski pregled - Časopis hrvatskoga društva ekonomista, Zagreb, 66
Chopping, D., Skerratt, L. (1994) The application of FRS 6 & 7: Acquisitions and mergers and fair values in acquisitions accounting. London: Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Accountancy Books
Đorđević, S.M. (2016) Računovodstveni tretman nematerijalne imovine u poslovnim spajanjima. Računovodstvo, 1
Đorđević, S.M., Mitić, N. (2015) Specifičnosti računovodstvenog tretmana učešća bez prava kontrole (manjinskog interesa) u poslovnim spajanjima. Poslovna ekonomija, vol. 9, br. 2, str. 155-166
Đorđević, S.M. (2007) Poslovne kombinacije - računovodstveni aspekt. Kosovska Mitrovica-Priština: Ekonomski fakultet
Gray, S.J., Needles, B.E.Jr. (2001) Finansijsko računovodstvo - opšti pristup. Banja Luka: Savez računovođa i revizora Republike Srpske, prevod
Milutinović, S. (2015) Savremeni trendovi u harmonizaciji finansijskog izveštavanja. Subotica: Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Moehrle, S.R., Reynolds-Moehrle, J.A. (2001) Say Good-Bye to Pooling and Goodwill Amortization. Journal of Accountancy, 9. (www.journalofaccountancy.com, datum pristupa 14.03.2018. godine)
Pervan, I. (2012) Računovodstvo poslovnih spajanja. Zagreb: RRiF Plus d.o.o
Rayburn, F.R., Powers, O.S. (1991) A History of Pooling of Interest Accounting for Business Combinations in the United States. Accounting Historians Journal, 18(2): 155-192
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/poseko16-20768
objavljen u SCIndeksu: 03.06.2020.