Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 4, br. 1, str. 325-374
Projekat i istraživanja - od nacrta do projekta istraživanja
Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica

e-adresadragan.subotic@educons.edu.rs
Sažetak
Ovaj rad obuhvata pregled osnovnih faza procesa projektovanja istraživanja. Obuhvata čitav istraživački postupak, od faze projektovanja, izrade projekta istraživanja, elaborata do završnog izveštaja istraživanja. Projektovanje istraživanja obuhvata teorijski okvir, predmet, cilj i hipoteze istraživanja, kao i organizacionu, kadrovsku i finansijsku konstrukciju istraživanja. Faze naučnog istraživanja tiču se preciznog formulisanja predmeta istraživanja (teorijskog i operativnog), činioca i indikatora istraživanja, sve do ciljeva i značaja, odnosno disciplinarnog određenja planova istraživanja. Isto tako, predstavljena je idejna skica plana istraživanja, kao i nacrt istraživanja. Posebnu pažnju autor iskazuje prema projektu istraživanja, počevši od pojma strukture, funkcije, kao i procesa njegove realizacije u teorijskoj i primenjenoj dimenziji. Svakako, piše i o elaboratu istraživanja, odnosno, prezentaciji istraživačkih rezultata u stručnoj i naučnoj javnosti i šire.
Reference
*** (1981) Metodologija društvenih nauka. Beograd
Djui, D. (1962) Logika - teorija istraživanja. Beograd: Nolit
Đurić, Ž., Subotić, D.S. (2009) Metodološki zapisi - metode, tehnike, postupci i instrumenti istraživanja. Beograd, knj. 2
Good, C.V., Scates, D.E. (1967) Metode istraživanja u pedagogiji, psihologiji i sociologiji. Rijeka: Otokar Keršovani
Grupa autora (2007) Sociološki rečnik. Beograd
Halmi, A. (1999) Kvantitativne analize u društvenim znanostima - kvantitativni pristup socijalnom radu. Zagreb
Ilić, M. (1994) Naučna istraživanja. Beograd: Filološki fakultet
Ilić, M. (1994) Naučno istraživanje - opšta metodologija. Beograd: Filološki fakultet
Knjazev-Adamović, S., Kron, A. (1965) Logika. Beograd: Zavod za udžbenike
Lazić, J., Subotić, D.S. (1998) Metodologija menadžmenta. Beograd
Marković, M. (1957) Formalizam u savremenoj logici. Beograd: Kultura
Milić, V. (1996) Sociološki metod. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavnka sredstva
Milosavljević, S., Radosavljević, I. (1988) Repetitorijum iz metodologije društvenog istraživanja. Beograd: Institut za političke studije
Milošević, N., Milojević, S. (2001) Osnovni metodologije bezbednosnih nauka. Beograd: Policijska akademija
Miljević, M. (2007) Skripta iz metodologije naučnog rada. Pale
Miljević, M. (2005) Metodologija naučnog istraživanja. Pale
Momirski, M. (1987) Prilozi za metodologiju tehničkih nauka. Novi Sad: Institut za industrijske sisteme
Mužić, V. (1986) Metodologija pedagoškog istraživanja. Sarajevo
Nejgel, E. (1974) Struktura nauke - problemi logike naučnog objašnjenja. Beograd: Nolit
Nouks, S., Mejdžor, I., Grinvud, A., Alen, D., Gudman, M. (2005) Upravljanje projektima: Kako završiti poslao na vreme i u skladu s budžetom. Beograd: Clio
Novaković, S. (1994) Istorija metodologije i filozofije nauke. Beograd
Perić, D. (2004) Metodologija naučnih istraživanja: sa primerima iz sporta, turizma i menadžmenta. Novi Sad
Petrović, G. (2005) Logika. Novi Sad: Dnevnik
Sakan, M. (2006) Metodologija vojnih nauka. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Sotirović, V., Adamović, Ž. (2007) Metodologija naučno-istraživačkog rada. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
Stojadinović, D. (2003) Osnovi naučnog rada. Priština - Zubin Potok: Ekonomski fakultet
Subotić, D.S. (2007) Poslovna etika i veština komuniciranja. Beograd
Šamić, B. (1971) Osnovi logike. Beograd
Šomođi, Š., Kraljević-Balalić, M., Novković, N., Kajari, K. (2004) Uvod u naučni metod. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Todorović, D. (2008) Metodologija psiholoških istraživanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Veber, M. (1967) Metodologija društvenih nauka. Beograd
Zaječaranović, G. (1996) Logika. Niš: Izdavačka jedinica Univerziteta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.04.2011.

Povezani članci