Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 88, br. 4, str. 167-186
Odgovornost prikrivenog islednika
nema
Sažetak
Klasični kriminalistički metodi, uprkos visokom stepenu razvijenosti, pokazali su se neefikasnim u suzbijanju organizovanog kriminala. Kao i druga savremena krivičnoprocesna zakonodavstva, i naš zakonodavac je omogućio primenu posebnih dokaznih radnji. Rezultati koji se njihovom primenom postižu nisu zanemarljivi, ali sasvim sigurno nisu ni problemi vezani za njihovu praktičnu primenu i zakonska rešenja. Jedna od posebnih dokaznih radnji je prikriveni islednik. U radu će ukratko biti prikazane pojedine karakteristike posebnih dokaznih radnji i instituta prikrivenog islednika. Cilj i težište rada je na detaljnoj analizi zakonskih i teorijskih rešenja vezanih za odgovornost prikrivenog islednika za izvršena krivična dela u okviru kriminalne organizacije. Prikazaće se i zakonska rešenja u pojedinim stranim zakonodavstvima.
Reference
Brkić, S. (2014) Krivično procesno pravo I. Novi Sad: Pravni fakultet
Bugarski, T. (2014) Dokazne radnje u krivičnom postupku. Novi Sad: Pravni fakultet
Feješ, I. (2006) Odgovornost prikrivenog islednika i njegove 'žrtve' za izvršeno krivično delo. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 40, br. 2, str. 405-430
Ilić, P.G., Majić, S., Beljanski, S., Trešnjev, A. (2015) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Marinković, D. (2010) Suzbijanje organizovanog kriminala - specijalne istražne metode. Novi Sad: Prometej
Sokolović, R. (2006) Policija i krivični postupak - suprotstavljanje organizovanom kriminalu. Beograd: Zavod za udžbenike
Stojanović, Z. (2014) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravni fakultet
Škulić, M. (2015) Organizovani kriminalitet - pojam, pojavni oblici, krivična dela i krivični postupak. Beograd: Službeni glasnik
Škulić, M. (2013) Osnovne novine u krivičnom procesnom pravu Srbije - novi Zakonik o krivičnom postupku iz 2011. godine. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Škulić, M.Z. (2005) Prikriveni islednik - zakonsko rešenje i neka sporna pitanja. Bezbednost, Beograd, vol. 47, br. 3, str. 373-397
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: rasprava/članak
DOI: 10.5937/gakv1604167M
objavljen u SCIndeksu: 18.09.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka