Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 22, br. 1, str. 93-110
Trend promena rezultata na prijemnom ispitu studenata Kriminalističko-policijske akademije
Policijska akademija, Beograd
Projekat:
Projekat Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu: Upravljanje policijskom organizacijom u sprečavanju I suzbijanju pretnji bezbednosti u Republici Srbiji (2015-2019)

Sažetak
Cilj ovog istraživanja bio je da utvrdi trendove promena komponenti prijemnog ispita na Kriminalističko-policijskoj akademiji (KPA). Takođe, ovaj rad bi trebalo da utvrdi da li postoje razlike između polova u odnosu na uspeh postignut na prijemnom ispitu. U istraživanju je učestvovalo 1.576 ispitanika, od čega 39,4% (621) žena i 60,6% (955) muškaraca, koji su se upisali na KPA kao studenti osnovnih akademskih ili strukovnih studija. Istraživanje je obuhvatilo sve komponente prijemnog ispita na osnovu kojih se vrši selekcija kandidata: uspeh u srednjoj školi (UŠ), test opšte informisanosti (TOI), test znanja iz srpskog jezika i književnosti (SR), nivo razvijenosti bazičnih motoričkih sposobnosti (BMS) i ukupan broj bodova ostvaren na prijemnom ispitu. Rezultati su analizirani primenom osnovne deskriptivne statističke procedure. Utvrđene su mere centralne tendencije, minimalne i maksimalne vrednosti i pravilnosti rasporeda rezultata. Na osnovu prosečnih vrednosti ustanovljena je jednačina trenda promena uz R-squared. Za utvrđivanje postojanja statistički značajne razlike na generalnom nivou korišćena je MANOVA, dok su parcijalne razlike između grupa ustanovljene Bonferonijevim testom. Statistička značajnost određena je na nivou od p < 0,05. Rezultati su pokazali da postoji pozitivan trend promena kod oba pola za UŠ i negativan za SR. Kod žena je ustanovljen pozitivan trend BMS, ali negativan TOI. Međutim, kod muškaraca utvrđena suprotna pojava. Pored različitih trendova pojedinačnih testova, ukupan broj bodova ostvaren na prijemnom ispitu ima pozitivan trend promena za obe populacije. Hipotetički posmatrano, u narednom periodu može se očekivati da će se povećati prosečan broj bodova kandidata koji će biti upisani na KPA. Navedeno povećanje moglo bi biti izraženije kod kandidata ženskog pola koji u jednačini trenda promena imaju koeficijent +0,184 u odnosu na muškarce kod kojih izračunati koeficijent iznosi +0,014. Rezultati MANOVA su pokazali da na generalnom nivou između svih upisanih muškaraca i žena na KPA postoji statistički značajna razlika. Ustanovljeno je da su žene ostvarile statistički bolje rezultate za varijable UŠ, SR i BMS za 5,48%, 6,12% i 4,01%, respektivno. Lošiji rezultat ostvarile su na TOI za 5,71%. Međutim, kada se posmatra ukupan rezultat prijemnog ispita, žene su u ovom periodu imale statistički bolji skor za 3,31%. U daljoj analizi ustanovljeno je da su žene svake godine imale statistički značajno bolji UŠ i ukupan broj bodova. Bolje rezultate su ostvarile i na SR u periodu od 2012. do 2014, dok je 2015. godine razlika bila blizu nivoa statističke značajnosti. Razlike u BMS pojavile su se 2014. i 2015. godine - žene su imale statistički značajno veći broj bodova. Na osnovu ovog istraživanja može se zaključiti da je potrebno izvršiti izmene sistema pripreme i evaluacije SR u cilju zaustavljanja negativnog trenda kod oba pola. Takođe, potrebno je utvrditi tačne razloge različitog trenda promena i uspeha u TOI između muškaraca i žena.
Reference
Anderson, G., Plecas, D., Segger, T. (2001) Police officer physical ability testing: Revalidating a selection criterion. Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, 24(1), str. 8-31
Anderson, G., Plecas, D. (2000) Predicting shooting scores from phisical performance data. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 23(4), str. 525-537
Annell, S., Lindfors, P., Sverke, M. (2015) Police selection - implications during training and early career. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 38(2): 221-238
Batey, M., Furnham, A., Safiullina, X. (2010) Intelligence, general knowledge and personality as predictors of creativity. Learning and Individual Differences, 20(5): 532-535
Birzer, M.L., Craig, D.E. (1996) Gender differences in police physical ability test performance. American Journal of Police, 15(2): 93-108
Chappell, A.T. (2008) Police academy training: comparing across curricula. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 31(1): 36-56
Dimitrijević, R., Koropanovski, N., Dopsaj, M., Vučković, G., Janković, R. (2014) The influence of different physical education programs on police students’ physical abilities. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 37(4): 794-808
Dopsaj, M., Blagojević, M., Vučković, G. (2007) Normativno-selekcioni kriterijum za procenu bazično motoričkog statusa kandidata za prijem na studije Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu. Bezbednost, Beograd, vol. 49, br. 4, str. 166-183
Fajgelj, S. (2003) Psihometrija - metod i teorija psihološkog merenja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., Black, W. (1998) Multivariate data analysis. New Jersey: Prentice Hall
Janković, R., Dimitrijević, R. (2012) Stanje i mogućnosti unapređenja načina procene motoričkih sposobnosti u sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Kultura polisa, Novi Sad, vol. 9, no. 1, Kultura - Polis, Institut za Evropske studije
Janković, R., Dimitrijević, R., Vučković, G., Koropanovski, N. (2013) Academy of criminalistic and police studies candidates' basic-motor skills in function of successful enter exam for basic academic studies. u: International Scientific Conference: Effects of Physical Activity Application to Anthropological Status With Children, Youth and Adults: Thematic conference proceedings of international significance
Koropanovski, N., Dimitrijevic, R., Jankovic, R. (2016) Trend of changes in motor abilities initial level in the male students of the Academy of Criminalistic and Police Studies. u: International Scientific Conference Archibald Reiss Days, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade
Koropanovski, N., Jankovic, R., Dimitrijevic, R. (2015) Trend of changes in motor abilities initial level at the Police Academy female students. u: International Scientific Conference: Effects of Physical Activity Application to Anthropological Status with Children, Youth and Adults, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade
Krnjaić, Z.T. (2002) Intelektualna nadarenost mladih. Beograd: Institut za psihologiju
Lonsway, K.A. (2003) Tearing down the wall: Problems with consistency, validity, and adverse impact of physical agility testing in police selection. Police Quarterly, 6(3): 237
Lord, V. (1998) Swedish police selection and training: Issues from a comparative perspective. Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, 21(2), str. 280-292
Metchik, E. (1999) An analysis of the 'screening out' model of police officer selection. Police Quarterly, 2(1): 79
Milojević, S., Janković, B., Cvetković, V. (2015) Prediction model of effective studies at the Academy of criminalistics and police studies. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 1, str. 135-147
Rindermann, H., Flores-Mendoza, C., Mansur-Alves, M. (2010) Reciprocal effects between fluid and crystallized intelligence and their dependence on parents' socioeconomic status and education. Learning and Individual Differences, 20(5): 544-548
Sanders, B.A. (2003) Maybe there’s no such thing as a 'good cop': Organizational challenges in selecting quality officers. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 26(2): 313-328
Strating, M., Bakker, R. H., Dijkstra, G. J., Lemmink, K. A. P. M., Groothoff, J. W. (2010) A job-related fitness test for the Dutch police. Occupational Medicine, 60(4): 255-260
Šarčević, D., Vasić, A. (2014) Sociodemografski i psihološki korelati školskog uspeha. Primenjena psihologija, 7(3): 401
Trogrlić, A., Šarčević, D., Vasić, A. (2013) Pol, školski uspeh i motivacija za školsko učenje. Pedagoška stvarnost, vol. 59, br. 2, str. 332-349
White, M.D. (2008) Identifying Good Cops Early. Police Quarterly, 11(1): 27-49
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/nabepo22-12301
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0