Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 11  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 59, br. 1, str. 36-60
Efikasnost programa funkcionalnog treninga na promene u mišićnoj sili i snazi studenata
aOdeljenje za stručno obrazovanje i obuku, MUP Republike Srbije, Beograd
bPolicijska akademija, Beograd

e-adresabojan.mitrovic@mup.gov.rs
Projekat:
Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije (MPNTR - 47015)

Sažetak
Sprovedeno istraživanje imalo je za cilj ispitivanje efekata dvanaestonedeljnog funkcionalnog treninga tokom nastave Specijalnog fizičkog obrazovanja (SFO) na silu i snagu ispitanika. U istraživanju je učestvovao 51 student prve godine osnovnih akademskih studija Kriminalističko-policijske akademije (KPA): Uzrast - 19.41±0.57 godine; TV - 182.09±6.63cm; TM - 80.65±8.42kg; BMI - 24.29±1.88kg∙m-2. Studenti su podeljeni na eksperimentalnu (N=28) i kontrolnu grupu (N=23). Eksperimentalna grupa na časovima SFO, za razvoj sile i snage, primenjivala je funkcionalni trening dva puta nedeljno, ne duže od 20 minuta po času, dok je kontrolna grupa primenjivala tradicionalan način rada, prema redovnom nastavnom planu i programu. Uzorak varijabli činilo je 13 varijabli (9 varijabli bazičnog motoričkog statusa - BMS i 4 varijable, izvedene mere), koje su sastavni su deo baterije testova za procenu BMS studenata KPA. Za utvrđivanje efekata funkcionalnog treninga, kao eksperimentalnog programa, između postignutih rezulata kod varijabli za procenu sile i snage na inicijalnom i finalnom merenju, korišćene su Multivarijatna analiza kovarijanse - MANCOVA (generalno) i Univarijatna analiza kovarijanse - ANCOVA (pojedinačno po varijablama). Rezultati MANCOVA pokazali su da, generalno gledano, ne postoje statistički značajne razlike između eksperimentalne i kontrolne grupe (Wilks'Lambda=0.621; F(13,24)=1.125; p=0.386). Rezultati ANCOVA pokazali su da, pojedinačno po varijablama, jedino kod varijable zgibovi na doskočnom vratilu - ZGIB (r=0.005) postoje statistički značajne razlike u postignutim efektima između grupa i to u smislu značajnog povećanja kod ispitanika eksperimentalne u odnosu na kontrolnu grupu. Može se zaključiti da je eksperimentalni program izazvao statistički značajno pozitivan efekat na repetitivnu snagu mišića pregibača ruku, ali nije imao uticaja na povećanje sile ili snage kod ostalih testiranih mišićnih grupa.
Reference
Amanović, Đ., Milošević, M., Mudrić, R. (2004) Metode i sredstva za procenu, praćenje i razvoj mišićne sile u specijalnom fizičkom obrazovanju. Zemun: Viša škola unutrašnjih poslova
Australian Federal Police (2004) Minimum standards of physical fitness physical competency assessment. http://www.afp.gov.au/afp/page, 23.11.2004
Blagojević, M., Miloševi, ć.M., Dopsaj, M. (1998) The analysis of structural changes in motoric dimensions influenced by one year educational-training process. Exercise & Society Journal of Sports Science, supp; 20: 183-184
Blagojević, M. (2003) Uticaj nastave Specijalnog fizičkog obrazovanja na promene morfoloških i motoričkih karakteristika studenata Policijske akademije. Beograd: MNT
Blagojević, M. (1996) Uticaj morfoloških i motoričkih karakteristika policajaca na efikasnost učenja džudo tehnika. Beograd: Policijska akademija
Blagojević, M., Dopsaj, M., Vučković, G. (2009) Specijalno fizičko obrazovanje I. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Bonneau, J., Brown, J. (1995) Physical ability, fitness and police work. Journal of Clinical Forensic Medicine, 2, 157-164
Colditz, G.A. (1999) Economic costs of obesity and inactivity. Medicine & Science in Sports & Exercise, 31(Supplement 1): S663
Copay, A., Charles, M. (1998) Police academy fitness training at the Police Training Institute, University of Illinois. Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, 21(3), str. 416-431
Dopsaj, M., Vučković, G. (2006) Pokazatelji maksimalne sile pregibača leve i desne šake u funkciji selekcionog kriterij uma za potrebe policije. Sport Mont, 4(10-11); 148-154
Dopsaj, M., Blagojević, M., Marinković, B., Miljuš, D., Vučković, G., Koropanovski, N., Ivanović, J., Atanasov, D., Janković, R. (2010) Modelne karakteristike osnovnih antropometrijskih pokazatelja i bazično - motoričkih sposobnosti (BMS) zdravih i utreniranih mladih osoba oba pola populacioni pokazatelji R Srbije. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Dopsaj, M., Milošević, M., Blagojević, M., Vučković, G. (2002) Evaluacija valjanosti testova za procenu kontraktilnog potencijala mišića ruku kod policajaca. Bezbednost, Beograd, vol. 44, br. 3, str. 434-444
Dujković, P., Subotički, S., Klisarić, M. (2009) Primena ovlašćenja policije uvod u policijsku taktiku. Beograd: Ministarstvo unutrašnjih poslova
Đorđević, A., Mitrović, B. (2015) Relation between nutritional status level and the functional abilities of students at the Academy of Criminalistics and Police Studies during in field conditions. u: Butorac K. [ur.] 4th International Scientific and Professional Conference Police College research days, summary papers, Zagreb, Proceedings, Zagreb: Police Academy, p. 90
Gray, G. (2013) Applied functional science & the 3D performance series. Total body functional, 21, 19-56
Janković, R. (2015) Validacija poligona kao testa za procenu specifične spretnosti kod policajaca. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, doktorska disertacija
Janković, R., Vučković, G., Blagojević, M. (2014) Utvrđivanje normativa poligona za procenu specifične spretnosti policajaca za studente Kriminalističko-policijske akademije. Bezbednost, Beograd, vol. 56, br. 2, str. 65-76
Janković, R. (2009) Promene osnovnih morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti studenata Kriminalističko-policijske akademije pod uticajem novog nastavnog plana i programa predmeta - specijalno fizičko obrazovanje. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, magistarski rad
Jarić, S. (1997) Biomehanika - humane lokomocije sa biomehanikom sporta. Beograd: Dosije
Jukić, I., Milanović, D., Marković, G., Milanović, L., Šimek, S., Gregov, C. (2007) Scientific and practical approach to physical conditioning of athletes. Serbian journal of sports sciences, 1(1-4): 117-121
Kraemer, W.J., Fleck, S.J., Evans, W.J. (1996) Strength and Power Training. Exercise and Sport Sciences Reviews, 24: 363-398
Krustrup, P., Christensen, J.F., Randers, M.B., Pedersen, H., Sundstrup, E., Jakobsen, M.D., Krustrup, B.R., Nielsen, J.J., Suetta, C., Nybo, L., Bangsbo, J. (2010) Muscle adaptations and performance enhancements of soccer training for untrained men. European Journal of Applied Physiology, 108(6): 1247-1258
Liebenson, C. (2014) Functional training Handbook. Philadelphia: Wolters Kluwer Health
Liebenson, C. (2002) Functional training part 1: new advances. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 6(4): 248-254
Lord, V.B. (1998) Swedish police selection and training: issues from a comparative perspective. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 21(2): 280-292
Miloševi, ć.M. (1985) Određivanje strukture motoričkih svojstava milicionara. Zemun: VŠUP
Mitrović, B., Janković, R., Dopsaj, M., Vučković, G., Milojević, S., Pantelić, S., Nurkić, M. (2016) How an eight-month period without specialized physical education classes affects the morphological characteristics and motor abilities of students of the Academy of Criminalistic and Police Studies. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 14, br. 2, str. 167-178
Mitrović, B., Vučković, G. (2016) Bazična osposobljenost policajaca Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u plivanju kao osnovnoj motoričkoj veštini neophodnoj u akcijama zaštite i spasavanja od poplava. Nauka, bezbednost, policija, vol. 21, br. 3, str. 61-78
Mitrović, B., Vučković, G., Đorđević, M., Rakić, S. (2016) Efekti nastave specijalnog fizičkog obrazovanja na telesnu kompoziciju studentkinja Kriminalističko-policijske akademije. Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, br. 22, str. 129-145
Norris, C.M. (1999) Functional load abdominal training: part 1. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 3(3): 150-158
Radovanović, D., Ignjatović, A. (2009) Fiziološke osnove treninga sile i snage / Physiological basis of force and strength training. Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Ristanović, D., Dačić, M. (1999) Osnovi metodologije naučnoistraživačkog rada u medicini. Beograd: Velarta, Biblioteka Udžbenici, knjiga 7
Sorensen, L., Smolander, J., Louhevaara, V., Korhonen, O., Oja, P. (2000) Physical Activity, Fitness and Body Composition of Finnish Police Officers: A 15-year Follow-up Study. Occupational Medicine, 50(1): 3-10
Strating, M., Bakker, R. H., Dijkstra, G. J., Lemmink, K. A. P. M., Groothoff, J. W. (2010) A job-related fitness test for the Dutch police. Occupational Medicine, 60(4): 255-260
Verstegen, M. (2004) Core Preformance. USA: Rodale Inc
Verstegen, M. (2005) Functional preformance. New York, NY: Penguin group Inc
Verstegen, M., Williams, P. (2005) The Core Performance: The Revolutionary Workout Program to Transform Your Body & Your Life. USA: Rodale Inc
Vučković, G., Dopsaj, M. (2007) Predicting efficiency of situational pistol shooting on the basis of motor abilities of the students of Academy of criminalistic and police studies. Serbian journal of sports sciences, 1(1-4), str. 23-36
Vučković, G., Subošić, D., Kekić, D. (2011) Physical abilities of police officers as prerequisite for suppressing violence at sporting events in the Republic of Serbia. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 9, br. 4, str. 385-397