Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 3 od 11  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 21, br. 3, str. 61-78
Bazična osposobljenost policajaca Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u plivanju kao osnovnoj motoričkoj veštini neophodnoj u akcijama zaštite i spasavanja od poplava
aMinistarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Odeljenje za stručno obrazovanje i obuku
bPolicijska akademija, Beograd

e-adresabojan.mitrovic@mup.gov.rs, goran.vuckovic@kpa.edu.rs
Projekat:
Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije (MPNTR - 47015)

Sažetak
Republika Srbija tokom maja 2014. godine bila je pogođena elementarnom nepogodom - poplavama. Jedan od važnih subjekata u sistemu zaštite i spasavanja, kod odbrane od poplava čine policajci različitih linija rada. Plivanje predstavlja integralni deo stručnog osposobljavanja i usavršavanja policajaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUPRS) i veoma je važno sa aspekta reagovanja kod poplava. Uzorak istraživanja činio je 331 ispitanik, starosti od 21 do 52 godine. Ispitanici su bili podeljeni na dva subuzorka, policajce linije rada policije opšte nadležnosti (PON = 139) i policajce linije rada granične policije (GP = 192). Bazična osposobljenost u plivanju policajaca procenjivana je testom plivanja na 50 metara slobodnim stilom (ispitanici su plivali stilom po izboru), a rezultati su iskazani kroz prosečnu brzinu plivanja u metrima po sekundi (m/s). Testirani su tako što su plivali bez skoka iz startnog bloka. Policajci PON postigli su bolje rezultate u brzini plivanja na 50 m u odnosu na policajce GP (0,93 vs. 0,88 m/s). Rezultati ANOVA pokazali su da nisu utvrđene statistički značajne razlike u uticaju bazične osposobljenosti policajaca u plivanju na liniju rada (Sig. = 0,066). Pored osposobljenosti u plivanju, usled poplava, pojavila se obrazovna potreba za obukom za spasioce na vodi (osnovni i napredni nivo), odnosno kursom za upravljače i rukovaoce motornim čamcima (uključuje i obuku u veslanju).
Reference
*** (2014) Katalog programa specijalističkih obuka. Beograd: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Uprava za stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku, http://prezentacije.mup.gov.rs/upravazaobrazovanje/Katalog%20Web.pdf (15.1.2016)
*** (2014) Kriterij o metodu, načinu i sistemu bodovanja, testiranja kandidata i provjera fzičke sposobnosti. Sarajevo, Federacija BIH: Federalno Ministarstvo Unutrašnjih Poslova
*** (2007-2011) Pravilnik o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 72/2007, 21/2009, 48/2010 i 8/2011, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
*** (2016) Program stručnog usavršavanja policijskih službenika. Beograd: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
*** (1970) Survival, FM 21-76: Department of the Army Field Manual. United States of America: Department of Army
*** (2016) Zakon o policiji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 6
*** (2016) Pravilnik o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testova. Danilovgrad: Policijska akademija, maj, Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 80/2010
*** (1983) Declaration of Helsinki. Second revision, www.cirp.org/library/ethics/helsinki
Blagojević, M., Dopsaj, M., Vučković, G. (2012) Specijalno fizičko obrazovanje I. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Bonneau, J., Brown, J. (1995) Physical ability, fitness and police work. Journal of Clinical Forensic Medicine, 2, 157-164
Cvijović, M. (2014) Uloga Ministarstva unutrašnjih poslova u sprečavanju nastupanja i otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji 2014. godine. Bezbednost, Beograd, vol. 56, br. 3, str. 190-205
Djordjević, A., Mitrović, B. (2015) Relation between nutritional status level and the functional abilities of students at the Academy of Criminalistics and Police Studies during training in feld conditions. u: Proceedings of apstracts from 4th International scientifc and professional conference Police College research days in Zagreb, Ministry of the Interior Republic of Croatia, Zagreb: Police Academy
Dopsaj, M., Milošević, M., Blagojević, M., Arlov, D. (1995) Prikaz metode za određivanje intenziteta plivanja na različitim deonicama. u: Prvo savetovanje iz Specijalnog fzičkog obrazovanja, Zbornik radova, Beograd: Policijska akademija
Dopsaj, M., Milošević, M., Blagojević, M. (2001) Metrološke vrednosti indikatora za procenu osnovnih plivačkih sposobnosti policajaca - matematički model. Bezbednost, Beograd, vol. 43, br. 6, str. 737-747
Dopsaj, M. (2005) Procena sposobnosti održavanja u vertikalnoj plivačkoj poziciji kod policajaca. Bezbednost, Beograd, vol. 47, br. 5, str. 854-868
Dopsaj, M., Blagojević, M., Marinković, B., Miljuš, D., Vučković, G., Koropanovski, N., Ivanović, J., Atanasov, D., Janković, R. (2010) Modelne karakteristike osnovnih antropometrijskih pokazatelja i bazično - motoričkih sposobnosti (BMS) zdravih i utreniranih mladih osoba oba pola populacioni pokazatelji R Srbije. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Foster, N. (1993) The making of a royal marine commando. London: Sidgwick & Jackson Limited
IBM Corp. (2011) IBM SPSS statistics for Windows, version 20.O. Armonk, NY
Janković, R., Vučković, G., Blagojević, M. (2014) Utvrđivanje normativa poligona za procenu specifične spretnosti policajaca za studente Kriminalističko-policijske akademije. Bezbednost, Beograd, vol. 56, br. 2, str. 65-76
Kalacun, M. (2015) Psihofzički profl kandidata za prijem na policijsku obuku. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, Specijalistički rad
Leko, G. (2001) Defniranje odnosa motoričkih i antropometrijskih karakteristika plivača. Zagreb: Fakultet za fzičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, Doktorska disertacija
Lord, V. (1998) Swedish police selection and training: Issues from a comparative perspective. Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, 21(2), str. 280-292
Malčić, B., Ribičić, G. (2002) Planiranje i programiranje plivačkih aktivnosti kao segmenta nastavnog sadržaja tjelesne i zdravstvene kulture u Policijskoj školi. u: Zbornik radova 11. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj
Markuš, D., Grčić-Zubčević, N. (2004) Utjecaj ocjene tehnike na brzinu plivanja 50 m kraul. u: Zbornik radova 13. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj
Matković, I. (1995) Značaj plivanja Specijalnom fizičkom obrazovanju. u: Savetovanje iz Specijalnog Fizičkog Obrazovanja (I), 11. novembar 1994, Zbornik radova, Beograd: Policijska akademija, str. 57-59
Milojković, B., Milojević, S., Vučković, G., Gligorijević, M., Janković, B., Jokić, N. (2015) Certain aspects of providing use of police units in actions of protection and rescuing in case of natural disasters. u: Thematic Conference Proceedings of International Significance, International Scientific Conference Archibald Reiss Days, Belgrade: Academy of criminalistic and police studies, Volume I
Milojković, B., Stevanović, O., Milojević, S., Mlađan, D., Vučković, G., Janković, B. (2015) Neka iskustva iz angažovanja studenata i zaposlenih na Kriminalističko-policijskoj akademiji u akcijama zaštite i spasavanja od poplava 2014. godine. u: Elementarne nepogode i vanredne situacije, Beograd: Institut za uporedno pravo i Kriminalističko-policijska akademija
Milojković, B. (2014) Geotopografsko obezbeđenje upotrebe jedinica policije u akcijama zaštite i spasavanja od poplava u maju 2014. godine. Bezbednost, Beograd, vol. 56, br. 3, str. 6-31
Milošević, M., Jovanović, S., Stojčić, R., Arlov, D., Blagojević, M., Dopsaj, M. (1995) Model edukacije u specijalnom fizičkom obrazovanju. u: Savetovanje iz specijalnog fizičkog obrazovanja (I), 11. 11. 1994, zbornik radova, Beograd: Policijska akademija
Milošević, M., Milić, Z., Stefanović, Đ., Ćirković, Z. (1998) Metode i sredstva za razvoj i dijagnostiku dimenzija brzine specifičnih kretanja policajaca. Bezbednost, 40(5):661-674
Mitrović, B., Đorđević, A., Dopsaj, M. (2015) Uticaj telesne mase i težinsko-visinskog odnosa na kardiorespiratornu izdržljivost pripadnika specijalnih jedinica, važnu sposobnost u borbi protiv terorizma. u: Zbornik radova naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem Tara Suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta - analiza stanja, evropski standardi i mere za unapređenjem, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, 2015
Mitrović, B. (2015) Fizička aktivnost i ftnes adolescenata urbane i ruralne sredine. Univerzitet u Nišu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Magistarska teza
Obradović, S.K. (2011) Planiranje, regrutovanje i selekcija kadra u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS. Nauka, bezbednost, policija, vol. 16, br. 1, str. 135-156
Perić, D.B. (1996) Statističke aplikacije u istraživanjima fizičke kulture. Beograd: Fine GRAF
Trivun, M., Vuković, S., Tošić, J. (2005) Rezultati plivanja kandidata kvalifkacionog ispita u odnosu na studentsku populaciju. u: FIS Komunikacije 2005, XI Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova
Vučković, G., Subošić, D., Kekić, D. (2011) Fizičke sposobnosti policijskih snaga kao preduslov za suzbijanje nasilja na sportskim događajima u Republici Srbiji. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 9, br. 4, str. 385-397
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/nabepo21-13018
objavljen u SCIndeksu: 08.04.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka