Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 5 od 11  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 57, br. 2, str. 34-49
Razlike bazično-motoričkog statusa pratilaca u upravi za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata u odnosu na vrstu prethodnog profesionalnog angažovanja
aUprava za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata MUP-a Republike Srbije
bPolicijska akademija, Beograd

e-adresatanjasuica@yahoo.com
Ključne reči: bazično-motorički status; pratioci; profesionalno angažovanje
Sažetak
Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje razlika u morfološkim i motoričkim karakteristikama između pratilaca u Upravi za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, u odnosu na vrstu prethodnog profesionalnog angažovanja. Uspešna selekcija je osnovni preduslov za formiranje pojedinca koji će biti sposoban da odgovori na sve izazove koje donose radni zadaci, u skladu sa specifičnošću poslova kojima se bavi Uprava za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata. Bazično-motorički status policijskih službenika predstavlja veoma bitan aspekt praćenja nivoa njihove opšte fizičke pripremljenosti, a istraživanje razlika morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti mogu dati smernice u edukaciji i usavršavanju policijskih službenika. Ispitanici su podeljeni u tri grupe u odnosu na prethodno profesionalno angažovanje i organizacionu jedinicu. Utvrđeno je da između pratilaca podeljenih no vrsti prethodnog profesionalnog angažovanja ne postoje statistički značajne razlike u odnosu na morfološke varijable, na generalnom i na parcijalnom nivou. U odnosu na varijable motorike na generalnom nivou takođe ne postoje statistički značajne razlike, ali na parcijalnom nivou postoje, i to kod varijabli: Ležanje-sed i Kuper. Rezultati dobijeni u ovom istraživanju ukazuju na potrebu stalnog praćenja bazično-motoričkog statusa kod ispitivanih policijskih službenika, poređenje rezultata sa odgovarajućim ciljnim grupama i delovanje u skladu sa dobijenim pokazateljima.
Reference
Amanović, Đ., Baltić, P., Subotički, S. (2000) Rezultati praćenja bazičnih sposobnosti polaznika 71. klase kursa za policajce pripravnike u klasi. u: Zbornik radova nastavnika Više škole unutrašnjih poslova, Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova, 2, str. 127-136
Anderson, G., Plecas, D., Segger, T. (2001) Police officer physical ability testing: Revalidating a selection criterion. Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, 24(1), str. 8-31
Belić, M., Vasić, M. (2009) Istorijsko-pravni aspekt poslova obezbeđenja određenih ličnosti i objekata. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 105-118
Bonneau, J., Brown, J. (1995) Physical ability, fitness and police work. Journal of Clinical Forensic Medicine, 2, 157-164
Cvetković, D.M. (2010) Analiza organizacione strukture policije Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 1, str. 74-93
Dopsaj, M., Blagojević, M., Vučković, G. (2007) Normativno-selekcioni kriterijum za procenu bazično motoričkog statusa kandidata za prijem na studije Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu. Bezbednost, Beograd, vol. 49, br. 4, str. 166-183
Dopsaj, M., Blagojević, M., Marinković, B., Miljuš, D., Vučković, G., Koropanovski, N., Ivanović, J., Atanasov, D., Janković, R. (2010) Modelne karakteristike osnovnih antropometrijskih pokazatelja i bazično - motoričkih sposobnosti (BMS) zdravih i utreniranih mladih osoba oba pola populacioni pokazatelji R Srbije. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Đorđević, A. (2000) Efekti realizacije nastavnog programa opšteg i specijalnog fizičkog usavršavanja na razvoj specijalnih i motoričkih sposobnosti posebnih jedinica policije SUP-a Kragujevac. Beograd: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Đorđević-Nikić, M. (2002) Ishrana sportista. Novi Beograd
Glaner, M.F., Lima, W.A., Borysiuk, Z. (2010) Body Fat Deposition and Risk Factors of Cardiovascular Diseases in Men. Human Movement, 11(1), str. 45-50
Grgin, T. (2004) Edukacijska psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap
Liukkonen, J., Vannden-Auweele, Y., Vereijken, B., Alfermann, D., Theodorakis, Y. (2007) Psychology for physical educators: student in focus. Champaign: Human Kinetics
Milošević, M. (1981) Validacija baterije testova za određivanje fizičkih sposobnosti milicionara pripravnika. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje, magistarski rad
Nikač, Ž., Simić, B. (2012) Policijska obuka u Republici Srbiji. Nauka, bezbednost, policija, vol. 17, br. 3, str. 47-59
Obradović, S.K. (2011) Planiranje, regrutovanje i selekcija kadra u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS. Nauka, bezbednost, policija, vol. 16, br. 1, str. 135-156
Pajković, D. (2003) Javna bezbednost u zaštiti određenih ličnosti i objekata. Bezbednost, Beograd, vol. 45, br. 2, str. 251-269
Perić, D. (2001) Statističke aplikacije u istraživanjima sporta i fizičkog vaspitanja. Beograd: FFK
Rađenović, R. (2003) Bezbednost ličnosti i objekata. Beograd: MDD sistem
Sorensen, L., Smolander, J., Louhevaara, V., Korhonene, O., Oja, P. (2000) Physical activity, fitness and body composition of Finnish police officers: A 15-year follow-up study. Occupational Medicine, 50(1), str. 3-10
Sorensen, L. (2005) Correlates of physical activity among middle - aged Finnish male police officers. Occupational Medicine, 55(2), str. 136-138
Subošić, D. (2010) Organizacija i poslovi policije. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Ugarković, D. (2001) Osnovi sportske medicine. Beograd: Viša košarkaška škola, str. 37-68
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1502034S
objavljen u SCIndeksu: 16.01.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka