Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:32

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 3, br. 3, str. 13-33
Matematičko modeliranje cena akcija
aGeneralštab VS, Ministarstvo odbrane, Beograd
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
cVisoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac

e-adresaradovan.damnjanovic@gmail.com
Ključne reči: model; dugoročne hartije od vrednosti; preduzeće
Sažetak
Problematika utvrđivanja cena kapitala osnovno je pitanje koje će bit obrađeno u ovom radu. S tim u vezi moramo se osvrnuti i na ulogu hartija od vrednosti, kao finansijskog instrumenta na finansijskom tržištu, odnosno na to da se tržište hartija od vrednosti sastoji iz: emisionog ili primarnog tržišta i sekundarnog tržišta hartija od vrednosti, na kome se vrši promet već izdatih hartija od vrednosti. Doprinos ovog rada ogleda se u stvaranju komparativne slike finansijske održivosti cena dugoročnih hartija od vrednosti, prvenstveno akcija kao osnovne jedinice akcijskog kapitala koji u svetu predstavlja najveći deo kapitala.
Reference
Damodaran, A. (2015) Applied corporate finance. John Wiley & Sons, 4th Edition
Erić, D., Đukić.M. (2013) Finansijska tržišta i instrumenti u uslovima krize. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Ivaniš, M., Nešić, S. (2011) Poslovne finansije. Beograd: Univerzitet Singidunum
Kočović, J. (1999) Metodološke osnove utvrđivanja nominalnog, emisionog i berzanskog kursa obveznica na rentnom tržištu. Bankarstvo, br. 11/12
Kočović, J. (2000) Utvrđivanje nominalnog, emisionog i berzanskog kursa akcija. Jugoslovensko bankarstvo, br. 5-6
Kočović, J. (2009) Finansijska matematika. Beograd: Ekonomski fakultet
Krasulja, D., Ivanišević.M. (2007) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Milojević, I., Tepavac, R. (2010) Finansijska vrednost sopstvenog kapitala akcionarskog društva. Poslovna politika, vol. 39, br. 7-8, str. 44-48
Srdić, M., i dr. (2009) Poslovni leksikon. Beograd: Velarta
van Horne, C.J., Wachowicz, J.R.M.J. (2005) Fundamentals of financial management. England: Pearson Education, 12th edition
Welch, I. (2009) Corporate finance: An introduction. Boston: Pearson Education
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1703013D
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.

Povezani članci