Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 8 od 11  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 64, br. 1-2, str. 15-36
Budućnost Srbije i kako je preživeti - dostizanje konvergencija sa EU
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment
Ključne reči: Srbija; nova globalna normalnost; četvrta industrijska revolucija; sveobuhvatne reforme; nova industrijalizacija
Sažetak
Hiperkonkurencija, koja se ponekad naziva i 'univerzalni transformativni globalni diskontinuitet', predstavlja najveći izazov sa kojim se čovečanstvo trenutno suočava. Glavne karakteristike ove faze razvoja su: intenziviranje rizika stresa i uzurpirajuće inovacije. Velika volatilnost globalnih tržišta je posledica stalnog skraćivanja životnog ciklusa gotovo svih faktora koji su relevantni za njihovo funkcionisanje (ideje za model rasta, geopolitički interesi, regulativa, biznis modeli, lanci snabdevanja, tehnologije, proizvodi itd.). Možda više nego ikada u savremenoj istoriji, živimo u vremenu dubokih promena. Nova normalnost značajno utiče na politiku, ekonomiju i društvo. Iz različitih perspektiva posmatrano, u pitanju je preloman trenutak za čovečanstvo. Glavne karakteristike ove faze razvoja su usko povezane sa jakim uticajem nove normalnosti u društveno-političkom kontekstu i ogledaju se u finansijalizaciji, koncentraciji bogatstva, masovnom prelivanju geopolitike na ekonomiju (posebno na cene osnovnih sirovina), klimatskim promenama i bezbednosnim rizicima, kao i uticaju tehnološkog razvoja (ovog puta podstaknutog četvrtom industrijskom revolucijom) na model rasta i platformu za vođenje ekonomske politike. Uočavanje ovih izazova i razmatranje na koji način bi nacionalne ekonomije i pojedinačne organizacije u okviru njih mogle da imaju koristi od njih, predstavlja glavni cilj ovog članka. Za svaku ekonomiju i dalje važi da opstanak i prosperitet zavise od rasta. O potrebi za rastom, naravno održivim i inkluzivnim, se ne polemiše. U novim uslovima, svaka nacionalna ekonomija, velika ili mala, razvijena ili nerazvijena, zrela ili u razvoju, jeste u potrazi za novom vizijom modela rasta. Međutim, adekvatno (re)pozicioniranje u odnosu na vodeće trendove i strategije onih koji diktiraju promene nije lako postići. Upravljanje promenama (na makro i mikro nivou) je način da se odgovori na ključne izazove vremena u kome brzina postaje valuta. Upravljanje promenama je od ključnog značaja za malu, nemoćnu i raštimovanu ekonomiju sa kašnjenjem u tranziciji i ograničenim kapacitetom za brzo i efikasno suočavanje sa univerzumom rizika. Ekonomija Srbije je nedovoljno razvijena i ispoljava zaostatak u procesima tranzicije, dostizanja performansi i konvergencije u pogledu dohotka sa razvijenim ekonomijama iz bliskog okruženja. Indikatori ranjivosti i unakrsna analiza makroekonomskih podataka ukazuju na prisustvo brojnih anomalija u sistemu. Najveću kontradikciju predstavlja deindustrijalizacija, koja zajedno sa relativno visokim stepenom finansijalizacije, dovodi do stvaranja autput gepa, makroekonomskih deficita i rasta zaduženosti. Nije lako uspostaviti model rasta koji će omogućiti prosperitet ekonomije u budućnosti u situaciji kada je ona opterećena teškim strukturnim neravnotežama iz prošlosti i faktorima rizika koji utiču na njenu buduću poziciju. Imajući u vidu činjenicu da ekonomija trenutno nije održiva, najveći izazov za Srbiju nije njena budućnost, već kako je preživeti. Sprovođenje programa sveobuhvatnih reformi omogućava izlazak iz strukturne krize i adekvatno suočavanje sa vodećim trendovima, sve u cilju prevođenja ekonomije na putanju održivog i inkluzivnog rasta. Razmatranje na koji način bi Srbija mogla da ostvari koristi od pravih odgovora na prethodno postavljeno pitanje čini specifičan cilj ovog članka. Članak se sastoji od pet delova, pored sažetka i zaključka. Prva dva dela posvećena su glavnim pokretačima promena, novoj normalnosti u društveno-političkom kontekstu i četvrtoj industrijskoj revoluciji, koji utiču na novi model rasta i platformu za vođenje ekonomskih politika. Cilj trećeg dela je revizija strategijske pozicije ekonomije Srbije na kraju godine. U četvrtom delu ukratko su elaborirani ključni izazovi za EU, koji takođe utiču na reforme u Srbiji. U petom i šestom delu izloženi su ocena sadašnjeg stanja reformi i predlog sveobuhvatnih reformi koje se nalaze u preseku novog konteksta, ekonomskih činjenica u Srbiji i EU i vodećih trendova razvoja. Nova industrijalizacija je ključna ideja.
Reference
*** (2016) Adoption of the Paris Agreement (Proposal by the President, Draft decision -/CP.21). u: COP21, Retrieved from: https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf
*** (2015) Corruption perception index. Retrieved from https://www.transparency.org/cpi2015
*** (2016) Doing business report. Retrieved from http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf
*** Global competitiveness report 2015-2016. Retrieved from http://reports.weforum.org/global-competitiveness -report-2015-2016
Burgelman, R.A. (2004) Strategic management of technology and innovation. Boston: McGraw-Hill/Irwin
Christensen, C.M. (2013) The innovator's dilemma: When new technologies cause great firms to fail. Boston, MA, itd: Harvard Business School Press
Christensen, C., Overdorf, M. (2000) Meeting the challenge of disruptive change. Harv Bus Rev, March-April
Đuričin, D., Vuksanović, I. (2015) Think through strategy: New vision for industrialization of economy and modernization of society. Ekonomika preduzeća, vol. 63, br. 1-2, str. 1-15
Đuričin, D., Vuksanović, I. (2013) Reindustrialization strategy of Serbia: How to get it and how to use it. Ekonomika preduzeća, vol. 61, br. 5-6, str. 289-308
Đuričin, D., Vuksanović, I. (2014) How to be ahead of the curve: The role of politicians in Serbia's reindustrialization. Ekonomika preduzeća, vol. 62, br. 1-2, str. 1-20
Đuričin, D., Vuksanović, I. (2014) Quest for new development model and economic policy platform for Serbia: The role of industrial policy. Ekonomika preduzeća, vol. 62, br. 5-6, str. 229-250
Economist Intelligent Unit (2016) The fastest shrinking and growing economies in 2016. Economist, January 2nd
Gligorić, M.Ž. (2016) Transition European countries: Convergence, export and total factor productivity. , PhD thesis
Malinić, D., Milićević, V., Glišić, M. (2014) Interdependence of enterprise size and vitality in Serbian economy. Ekonomika preduzeća, vol. 62, br. 7-8, str. 323-347
Malinić, D., Milićević, V., Glišić, M. (2015) Do the best: Performing Serbian companies create value?. Ekonomika preduzeća, vol. 63, br. 7-8, str. 337-353
McKinsey Global Institute (2015) Debt and (not much) deleveraging. McKinsey and Co
Ministry of Finance of the Republic of Serbia (2016) Fiscal strategy for 2016 with projections for 2017 and 2018. Retrieved from http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/2015/Fiskalna%20strategija%20za%202016_%20godinu%20sa%20projekcijama%20za%202017_%20i%202018_%20godinu.pdf
Oxfam Publications (2015) Annual report 2015. Retrieved from http://www.oxfamamerica.org/static/media /files/ Oxfam_America-Annual_Report_2015.pdf
Pauli, G.A. (2010) The blue economy: 10years, 100 innovations, 100 million jobs. Massachusetts: Paradigm Publications
Petrović, P.B., Milačić, V.R. (2011) National technology platforms of Serbia. u: Proceedings of 34th International Conference on Production Engineering, Faculty of Mechanical Engineering of Niš, pp. 15-25
Schwab, K. (2016) The fourth industrial revolution. Geneva: World Economic Forum
Stiglitz, J.E., Lin, J.Y., Monga, C. (2013) The rejuvenation of industrial policy. u: Research Working Papers, Washington: World Bank
Stockman, D.J. (2013) The great deformation: The corruption of capitalism in America. New York: Public Affairs
Vuksanović, I.D. (2015) The impact of risk management on company value in power sector. , PhD thesis
Wolf, M. (2015) The shifts and the shocks: What weve learned - and have still to learn - from the financial crisis. London: Penguin
World Economic Forum (2015) Deep shift technology tipping points and societal impact. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC15_Technological_ Tipping _ Points _report_2015.pdf
World Economic Forum (2015) Global risk report 2016. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/Media/TheGlobalRisksReport2016.pdf
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekopre1602015D
objavljen u SCIndeksu: 13.01.2017.