Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 10 od 11  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 63, br. 1-2, str. 1-15
Strategijsko razmišljanje - nova vizija industrijalizacije privrede i modernizacije društva
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment
Ključne reči: Srbija; ekonomska politika; industrijska politika; kaskada strategijskih izbora; logičan tok formulisanja strategije; održiva konkurentska prednost
Sažetak
U strategijskom razmišljanju o privredi Srbije postoje dva povezana pitanja. Šta ona trenutno predstavlja? Šta bi mogla da bude u budućnosti? Povodom prvog pitanja, odgovor je da je Srbija mikroskopska ekonomija u dugoj regresiji, kasni sledbenik u razvoju koji beleži zaostajanje u tranziciji prema putanji višeg nivoa razvoja. Ocena strateške pozicije Srbije govori o prisustvu duge liste indikatora ranjivosti. Postoji opasna kombinacija strukturnih neravnoteža i geopolitičkog zaglavljivanja. U državi koja je zavisna od uvoza i kredita, visoka finansijalizacija višestruko narušava stanje u ekonomiji. U poslednjih dvadeset pet godina Srbija je izgubila skoro 1/10 svog stanovništva i skoro 1/6 svoje teritorije bogate značajnim prirodnim nasleđem. Autput u stalnim cenama u 2014. je za skoro 1/3 manji u odnosu na 1989. godinu. Prethodne činjenice otvaraju suštinsko pitanje: zašto se ljudi u dugom periodu ponašaju u suprotnosti sa svojim interesima? Odgovor je jednostavan, pogrešan sistem. Njega ne treba popravljati. Njega treba promeniti. To nije jednostavan zadatak zbog toga što u vreme diskontinuiteta dobra strategija i efikasan model rasta predstavljaju pokretne mete. U novom kontekstu, ključna kompetentnost svake nacionalne ekonomije, male ili velike, razvijene ili nerazvijene, stagnantne ili brzorastuće, postaje strategijska fleksibilnost. U strategijskom razmišljanju ključno pitanje nije: šta je ispravno? Već: šta bi trebalo da bude ispravno? U novom kontekstu uloga vlade se ne sastoji u tome da se ostvari samo dobro geopolitičko pozicioniranje i održi politička stabilnost i socijalna kohezija, već, takođe, i dominantno, da se podstakne razvoj novog modela ekonomskog rasta i odgovarajuće platforme za vođenje ekonomskih politika. Ortodoksije vođenja ekonomske politike u Srbiji su toliko ukorenjene da je neophodno napraviti zaokret kako bi se mogla ispratiti promena paradigme u ekonomskoj teoriji i politici. U potrazi za rešenjem, klatno se ne može pomeriti iz jednog ekstremnog institucionalnog izbora, po principu da je tržište najbolji regulator, ka drugom koji podrazumeva da je država jedini donosilac odluka. U našim prethodnim radovima [2], [3] i [4] mi smo se opredelili za heterodoksni pristup koji povezuje model razvoja i platformu za vođenje ekonomskih politika pomoću složenijeg pristupa nove strukturne ekonomske teorije. Prema novom pogledu, industrijska politika predstavlja kritičan elemenat. U ovom radu skoncentrisaćemo se na strategiju ekonomskog razvoja Srbije koja podržava prethodni izbor.
Reference
Christensen, C., Bever, D. (2014) The capitalist's dilemma. Harvard Business Review, 92, (6), 60-68
Đuričin, D., Vuksanović, I. (2013) Reindustrialization strategy of Serbia: How to get it and how to use it. Ekonomika preduzeća, vol. 61, br. 5-6, str. 289-308
Đuričin, D., Vuksanović, I. (2014) How to be ahead of the curve: The role of politicians in Serbia's reindustrialization. Ekonomika preduzeća, vol. 62, br. 1-2, str. 1-20
Đuričin, D., Vuksanović, I. (2014) Quest for new development model and economic policy platform for Serbia: The role of industrial policy. Ekonomika preduzeća, vol. 62, br. 5-6, str. 229-250
European Commission (2012) Six-pack?, two-pack?, fiscal compact?: A short guide to the new EU fiscal governance. http//ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2012-03-14_six_pack_en.htm, March 14
European Commission (2013) Two-pack' enters into force, completing budgetary surveillance cycle and further improving economic governance for the euro area (memo). http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO- 13-457_en.htm, May 27
Hidalgo, C.A., Klinger, B., Barabasi, A.-L., Hausmann, R. (2007) The Product Space Conditions the Development of Nations. Science, 317(5837): 482-487
Lafley, A.G., Martin, R.L. (2013) Playing to win: How strategy really works. Boston: Harvard Business Review Press
Lin, J.Y. (2012) New structural economics: A framework for rethinking development and policy. Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development
Malinić, D., Milićević, V., Glišić, M. (2014) Uslovljenost veličine i vitalnosti preduzeća u srpskoj privredi. Ekonomika preduzeća, vol. 62, br. 7-8, str. 323-347
Porter, M., Happelman, J. (2014) How smart connected products are transforming competition. Harvard Business Review, 92, (11), 64-88
Raghuram, R. (2010) Fault lines: How hidden fractures still threaten the world economy. New Jersey: Princeton University Press
Stiglitz, J.E., Lin, J.E., ur. (2013) The industrial policy revolution I: The role of government beyond ideology. New York: Palgrave MacMillan
Stiglitz, J.E., Lin, J.Y., Monga, C. (2013) The Rejuvenation of Industrial Policy. u: Policy Research Working Papers, Washington, DC: World Bank
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/ekopre1502001D
objavljen u SCIndeksu: 24.06.2015.