Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 61, br. 3, str. 268-279
Analiza izbora kriterijuma i osetljivosti rešenja pri izboru kandidata za radno mesto
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresamilankabatinic@yahoo.com
Ključne reči: kandidat; rešenja; osetljivost; izbor; radno mesto; izvršioci
Sažetak
Za najbolje izvršavanje predviđenih zadataka radnog mesta potrebno je izabrati, ako je moguće, najboljeg izvršioca tih zadataka. Problem izbora kandidata za radno mesto, iako odavno prisutan, uglavnom se zasnivao na iskustvenim procenama i osećanjima. Primenom metoda višekriterijumske analize omogućava se objektivniji pristup pri izboru kandidata za radno mesto. Jedna od tih metoda je metoda analitičkih hijerarhijskih procesa (AHP), koja, pored izbora, omogućava i analizu osetljivosti rešenja. U radu se, kao za najopštiji primer, razmatraju kriterijumi izbora menadžera i analizira osetljivost dobijenih rešenja uz pretpostavljeni skup alternativa.
Reference
*** (2000) Software expert choice. Pittsburgh, PA: Expert Choice, EC2000
Bojanović, R. (1998) Psihologija međuljudskih odnosa. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Brekić, J. (1991) Strategijski menadžment. Beograd: Megatrend
de Cenzo, D.A., Robbins, S.P. (1999) Human resource management. John Wiley & Sons
Kvaščev, R. (1986) Psihologija stvaralaštva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Nikolić, I., Borović, S. (1996) Višekriterijumska optimizacija, metode, primena u logistici (softver). Beograd: CVŠ VJ
Pantić, D.J. (1990) Karakteristike moderne ličnosti i psihološka struktura modernizma kao vrednosne orijentacije. Psihologija, vol. 23, br. 3-4, str. 5-25
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: iskustva iz prakse
DOI: 10.5937/vojtehg61-2045
objavljen u SCIndeksu: 15.10.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman