Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 59, br. 2, str. 60-77
Unapređenje praćenja kvantitativnog stanja mirnodopskih zaliha pogonskog goriva na pumpnim stanicama
aVojska Srbije, Beograd
bVojni zavod za preventivnu medicinu, Beograd

e-adresaslmaig@nadlanu.com
Ključne reči: praćenje kvantitativnog stanja goriva; pumpna stanica; optimizacija; racionalizacija; automatizacija
Sažetak
U radu je rešavan problem optimizacije postojećeg sistema praćenja kvantitativnog stanja mirnodopskih zaliha goriva na pumpnim stanicama u Vojsci Srbije. Istraživani su postojeći organizacioni oblici, na pumpnim stanicama u Vojsci i na civilnim pumpnim stanicama, kako bi se na bazi stečenih saznanja i primenom naučno zasnovanih postupaka pripremila teorijska podloga za izbor modela i organizaciono-tehnoloških rešenja koja najviše odgovaraju Vojsci Srbije, odnosno sistemu odbrane. Na osnovu anketiranja kompetentnih lica u Vojsci, primenom metode ekspertskog ocenjivanja i dobijenih kvantitativnih pokazatelja o ispitivanim modelima izvršena je višekriterijumska optimizacija, radi izbora optimalnog modela. Optimizacija postojećih modela, sa aspekta efikasnosti i ekonomičnosti, ogledala bi se u racionalizaciji, modernizaciji i automatizaciji dela postojećih vojnih kapaciteta i većim oslanjanjem na automatizovane civilne pumpne stanice.
Reference
*** (2000) Expert Choice: EC2000. Pittsburg: Expert Choice Inc
Andrejić, M. (2009) Logistika (udžbenik). Beograd: Vojna akademija - SLJR, udžbenik za KŠU, SLJR
Andrejić, M., Patić, Z. (2005) Mogući pristup projektovanju sistema logističke podrške u procesu transformacije sistema odbrane. u: Naučni skup Odbrambene tehnologije, 6-7 dec. 2005, Beograd
Andrejić, M., Ljubojević, S. (2009) Operaciona istraživanja u funkciji podrške odlučivanju u sistemu odbrane. Vojnotehnički glasnik, vol. 57, br. 3, str. 15-27
Andrejić, M. (2001) Metode i softver za podršku planiranju u logističkim organizacionim sistemima. Vojnotehnički glasnik, vol. 49, br. 1, str. 36-52
Andrejić, M.D., Milenkov, M.A., Sokolović, V.S. (2010) Logistički informacioni sistem. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 1, str. 33-61
Ilić, S. (2009) Praćenje kvantitativnog stanja mirnodopskih zaliha pogonskih sredstava na pumpnim stanicama. Beograd, magistarski rad
Kodžopeljić, J., Stanojević, P., Mišković, V., Milićević, M. (1998) Pristup razradi metodologije ocene i rangiranja varijantnih rešenja opremanja VJ sredstvima NVO. Vojnotehnički glasnik, vol. 46, br. 4, str. 397-411
Mišković, V., Milićević, M., Stanojević, P. (2001) Modeli ocenjivanja i rangiranja varijantnih rešenja organizaciono-tehnoloških sistema. Vojnotehnički glasnik, vol. 49, br. 2, str. 135-146
Nikolić, I., Borović, S. (1996) Višekriterijumska optimizacija, metode, primena u logistici (softver). Beograd: CVŠ VJ
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/vojtehg1102060I
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2011.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Vojnotehnički glasnik (2011)
Analiza efikasnosti mogućih modela opsluživanja na pumpnim stanicama primenom teorije masovnog opsluživanja
Ilić Slaviša M., i dr.

Vojnotehnički glasnik (2010)
Koncept razvoja službi logistike
Andrejić Marko D., i dr.

Vojnotehnički glasnik (2013)
Analiza rada sistema održavanja primenom teorije masovnog opsluživanja
Petrović Veljko P., i dr.

prikaži sve [36]