Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 55, br. 1, str. 15-24
Prikaz mogućnosti ispitivanja u laboratorijama za eksperimentalnu aerodinamiku
Vojnotehnički institut - VTI, Beograd
Ključne reči: eksperimentalna aerodinamika; aero tuneli; modeli
Sažetak
U radu je napravljen kratak prikaz laboratorije za eksperimentalnu aerodinamiku. Osnovne aktivnosti ove laboratorije su projektovanje i izrada modela, ispitivanja u aerotunelima (određivanje statičkih i dinamičkih karakteristika modela), ispitivanje strujnih polja, kao i projektovanje i izgradnja kompletnih aerotunela. Da bi realizovala ove aktivnosti laboratorija koristi pet aerotunela, jedan vodenokavitacioni tunel i radionicu za izradu modela. Sva ova postrojenja su korišćena za podršku različitih vazduhoplovnih i civilnih programa. Aerotuneli su opremljeni modernom instrumentacijom za najrazličitija merenja. U aerotunelskim ispitivanjima koristi se veliki broj tehnika: merenje sila na 3D modelima, na polumodelima ili na krilima, 2D modelima, simultano korišćenje do osam unutrašnjih i spoljnih aerovaga, merenje raspodele pritisaka korišćenjem skanivalvova, mehanički ili elektronski skenirane davače pritiska, merenje derivativa stabilnosti, vizualizacija strujanja, merenje sa podvesnim teretima, merenja i kalibracija radnih sekcija, anemometrija sa toplim filmom i vlaknom, laser Dopler anemometrija, holografska interferometrija ispitivanja šliren metodom, različite metode merenja i vizualizacije strujnih polja, merenje aerodinamičke buke itd. Radionica je opremljena sa CAD/CAM sistemima i CNC mašinama. Laboratorija za eksperimentalnu aerodinamiku je osposobljena za kompletno projektovanje i izrada aerotunela, aerotunelskih sistema i instrumentacije za različita ispitivanja.
Reference
*** (1996) Monografija VTI. Beograd: VTI
Anastasijević, Z., Lemajić, S. (1998) Modernizacija velikog podzvučnog aerotunela T-35. Naučno-tehnički pregled, Jubilarni broj
Anastasijević, Z., Marinkoviski, D., Samardžić, M. (2001) Merenje aerodinamičkih derivativa stabilnosti u aerotunelima. Naučno-tehnička informacija VTI, Beograd, br. 3
Anastasijević, Z., Marinkovski, D. (2002) Basic finner model pitch - damping characteristics measurement in the T-38 trisonic wind tunnel. Scientific Technical Review, vol. 52, br. 3, str. 91-93
Anastasijević, Z. (1993) Stanje, mogućnosti i pravci razvoja aerotunelske tehnike u VTI VJ. u: Konferencija Vazduhoplovstvo 93', Beograd
Čurćić, D. (1993) Projektovanje i proizvodnja modela za ispitivanje u aerotunelima. u: Naučno stručni skup 'Vazduhoplovstvo '93', Decembar, Beograd, Zbornik Radova, 2
Isaković, J., Zrnić, N., Kopanji, J. (1994) Testing of the AGARD B/C, ONERA and SDM calibration models in the T-38 1.5mx1.5m trisonic wind tunnel. u: Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, (19th), Anaheinm, USA
Linić, S. (1996) Statička laboratorija za kalibraciju protoka vazduha. Naučno-tehnički pregled, vol. 46, br. 4-5, str. 46
Ristić, S., Vitić, A. (1998) Analysis of the accuracy of the third component of flow velocity measurements for a 3-component, 3-color Laser Doppler anemometer. u: 21. Congress of the ICAS, Melbourne, Australia 13-18 sept
Ristić, S., Isaković, J., Ilić, B., Ocokoljić, G. (2004) Pregled metoda merenja brzine strujanja u aerotunelima. Scientific Technical Review, vol. 54, br. 3-4, str. 60-71
Ristić, S. (2005) Ispitivanje supersoničnog strujanja oko kugle holografskom interferometrijom. Tehnička dijagnostika, vol. 4, br. 1, str. 22-29
Ristić, S. (2000) The detection angle choice in characterization of aerosols and hydrosols by LDA. u: Proceedings of International conference on Laser New Mexico, dec. 4-8, Albuquerque
Ristić, S. (1999) Pregled metoda za vizualizaciju strujanja u aerodinamičkim tunelima, kumNTI. Beograd: VTI VJ, Kum NTI, br. 3
Tumbas, Z. (2001) Airfoil's inspection of wind tunnel model's. u: International Working Conference 'Total Quality Managament', Palić
Vitić, A. (2000) Koncepcija i rad aerotunela sa nadpritiskom u svetu i kod nas 'kum NTI'. Beograd: VTI
Vuković, Đ. (1994) Investigation of supersonic transient loads in the T-38 1.5mx1.5m trisonic wind tunel at Žarkovo. u: 19th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, Anaheim
Vuković, Đ. (1996) Generalization of data reduction routines for model attitude, force and moment measurements in the wind tunnels of the aeronautical institute Žarkovo. u: 20th International Council of the Aeronautical Sciences, Salerno
Živković, S. (1996) CAI (Computer Aided Inspection) for wind tunnel models. u: ICAS 96, 20th Congress, Napoli, Zbornik radova
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.