Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 11  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 9, br. 2, str. 137-148
Posledice globalnih trgovinskih i finansijskih disbalansa u savremenoj ekonomiji
aVisoka škola modernog biznisa, Beograd
bUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica

e-adresaperic.mladen@yahoo.de, radenko.maric@yahoo.com
Ključne reči: slobodna razmena; trgovina; međunarodna trgovina; globalni ekonomski disbalansi; ekonomska kriza; recesija; Svetskatrgovinska organizacija
Sažetak
Cilj ovog rada je kritičko sagledavanje slobodne trgovine ili slobodnog protoka robe i kapitala, odnosno mogućnosti korišćenja povlašćene tržišne pozicije i ekonomsko-političkih mera koje proizilaze iz toga. Kritički osvrt se temelji na činjenici da ne mogu sve ekonomije (zemlje) da ostvarjuju koristi od međunarodne razmene. Države učestvuju u trgovinskoj razmeni jer žele suficit i privlačenje međunarodnog kapitala kako bi povećale svoju zaposlenost i proizvodnju. S obzirom da sve zemlje ne mogu imati suficite u isto vreme, neke moraju imati i deficit. Zemlje sa deficitom ulaze u krizu i njihova zaposlenost i proizvodnja padaju ispod nivoa gde bi se nalazile da te države uopšte nisu imale razvijenu međunarodnu razmenu. Shodno tome, ovo istraživanje se temelji na analizi globalnih ekonomskih disbalansa i ulozi institucija međunarodne ekonomije (STO, MMF i Svetska banka) u promovisanju istih.
Reference
Analytics, H. (2014) IMF, International Financial Statistics; IMF staff estimates. u: World Economic Outlook International, Fund Monetary U.S.A, 12
Blecker, R.A. (2003) International Economics. u: The Elgar Companion to Post Keynesian Economics, Northampton, UK: Edward Elgar
Chinn, D.M., Eichengreen, B., Ito, H. (2011) A Forensic Analysis Of Global Imbalances. Cambridge, UK: National Bureau Of Economic Research, Nber Working Paper Series, Working Paper 17513
Grandov, Z. (2004) Spoljnotrgovinsko poslovanje u globalnom okruženju - savremena teorija i praksa. Beograd: Beogradska trgovačka omladina / BTO, str. 185
Gurdgiev, C. (2010) G20 - Real Stats and Real Issues. Economics, 1-2, 27/06/2010
Keen, S. (2011) Debunking economics: The naked emperor of the social sciences. London-New York: Zed Books
Krugman, P.R., Obstfeld, M. (2009) Međunarodna ekonomija - teorija i politika. Beograd: Data status
Milberg, W. (2001) Decentering the market metaphor in international economics. u: Cullenberg S., Amariglio J., Ruccio D. [ur.] Postmodernism, Knowledge, and Economics, London, UK: Routledge
Münchau, W. (2010) The meltdown years: The unfolding of the global economic crisis. New York, USA: McGraw-Hill
Robinson, J. (1978) Contributions to Modern Economics. New York, USA: Academic Press
Smith, P.B., Max-Neef, M. (2011) Economics Unmasked: From power and greed to compassion and the common good. Cambridge: Green Books
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ekonsig1402137P
objavljen u SCIndeksu: 19.05.2015.