Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 11  
Back povratak na rezultate
Energetski resursi i globalni geopolitički procesi
aUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

e-adresavukasin.susic@ekngak.ni.ac.rs
Ključne reči: geopolitičke posledice; globalni problemi; energetski resursi; nafta; prirodni gas
Sažetak
Ubrzani razvoj ljudskog društva tokom poslednja dva veka zasnivao se na prekomernom i nekontrolisanom korišćenju fosilnih - neobnovljivih energetskih resursa. Kako se razvijalo moderno društvo, potrebe za energijom su postajale sve veće a rezerve neobnovljivih energetskih resursa sve manje. Zato danas, rešavanje većine globalnih problema nije moguće bez uključivanja energetskih pitanja, bilo da se radi o klimatskim promenama, novoj svetskoj ekonomskoj krizi ili aktuelnim geopolitičkim konfliktima. Među energetskim resursima, u savremenom svetu, zbog ogromnog značaja kao energenata i sirovina u industriji, nafta i prirodni gas su bili i ostali, geopolitički najaktuelnija 'roba'. Pored svih nastojanja da se razviju alternativni izvori energije i da se energija racionalno koristi, položaj nafte kao energetskog resursa nije ozbiljno uzdrman. Nafta reflektuje raspodelu svetske ekonomske i političke moći. Raspolaganje izvorima nafte određuje političku i ekonomsku poziciju jedne zemlje, ali i njenu unutrašnju stabilnost ili nestabilnost, perspektivu razvoja. Nafta diktira i poziciju pojedinih zemalja u međunarodnoj robnoj razmeni na globalnom tržištu, a ta pozicija zavisi od činjenice da li je ta zemlja uvoznik ili izvoznik nafte. Iz ekonomskih, ali i vojnih razloga, svaka država nastoji da obezbedi dovoljne količine nafte, te je sigurno snabdevanje ovim energentom postalo bitan deo bezbednosne politike svake zemlje. Ovaj rad analizira prostorni razmeštaj rezervi, proizvodnje i potrošnje nafte i prirodnog gasa, sa namerom da ukaže na buduće trendove u korišćenju, kao i njime izazvane, moguće, geopolitičke posledice.
Reference
Armaroli, N., Balzani, V. (2011) Energy for a sustainable world: From the oil age to a sun powered future. Weinheim: Wiley-VCH Verlag
Armaroli, N., Balzani, V. (2006) The future of energy supply: Challenges and opportunities. Angewandte chemie International Edition, 46 (1-2):
Azzouz, A. (2006) Has the recent high oil prices really affect the global economy. www.scribod.com/doc
B.P. (2011) Statistical Review of World Energy, June www.bp.com/centres/
Baev, P. (2009) Azija, Pacifik i LNG - privlačnost novih tržišta. u: Cevovodi, politika i moć: Budućnost odnosa EU i Rusije, Beograd: Centar za evropsku reformu
Brown, T.J., i dr. (2010) World mineral production 2004-2008. Keyworth, Notingham: British geological survey
Bustelo, P. (2005) China and the geopolitics of oil in the Asian Pacific Region. Madrid: Elcano Royal Institute for International and Strategic Affairs, Working paper, br. 38
Caldor, M., Lynn, K.T., Said, Y. (2007) Oil wars. London: Pluto Press
Đorđević, M., Stoiljković, S. (2009) Globalizacija i izazovi svetske ekonomske krize. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 6, br. 3, str. 261-267
Energy Information Administration (2009) International Energy Outlook. www.eia.doe.gov
Farina, F.R. (2006) Geopolitical factors and increasingly turbulent supply and demand scenarios in energy market. Journal of Global Business and Tehnology, 2 (1):
Freeman, D. (2006) Chinas rise and the global economy: Challenges for Europe. u: Facing chinas rise: Guidelines for an EU strategy, Paris: Institute for Security Studies
Gajić, S. (2010) Geopolitika cevovoda Balkanskog poluostrva. u: Naučni skup 'Geopolitički i energetski faktori bezbednosti Balkan', 06/11, Belgrade: Centar za razvoj međunarodne saradnje
International Energy Agency (2010) Key world energy statistics
Klare, M.T. (2001) Resource wars: The new landscape of global conflict. New York: Henry Holt and Company
Krugman, P.R., Obstfeld, M. (2009) Međunarodna ekonomija - teorija i politika. Beograd: Data status
Milićević, Z., Arsić, L. (2011) Uticaj tehnologije prerade uglja na kvalitet životne sredine. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 8, br. 3, str. 321-330
Mitrova, T. (2009) Dinamičan razvoj ruskog gasnog sektora. u: Cevovodi, politika i moć - budućnost odnosa EU i Rusije, Beograd: Centar za evropsku reformu
Myers, J.A., Soligo, R. (2008) Militarization of energy: Geopolitical threats to the global energy system. u: Baker James A. [ur.] Global Energy Market: Comprehensive Strategies to Meet Geopolitical and Financial Risks, Institute for Public Policy of Rice University, III
Radetzki, M. (2010) Peak Oil and other threatening peaks-Chimeras without substance. Energy Policy, 38(11): 6566-6569
Remme, U., Blesl, M., Fahl, U. (2008) Future european gas supply in the resource triangl, of the Former Soviet Union, the Middle East and the Northern Africa. Energy Policy, (66):
Tomić, P., Romelić, J., Lazić, L. (1996) Ekonomska geografija sveta. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Institut za geografiju
Trenin, D. (2009) Geopolitika energije u odnosima Rusije i EU: Cevovodi, politika i moć: Budućnost odnosa EU i Rusije. Beograd: Centar za evropsku reformu
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.