Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 10 od 12  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 66, br. 5-6, str. 268-272
Medicina u notafiliji - III deo
aKlinički centar Niš, Centar za radiologiju, Srbija
bKlinički centar Niš, Klinika za očne bolesti, Srbija

e-adresagordanasb@open.telekom.rs
Ključne reči: Istorija medicine; Poznate ličnosti; Radiologija + istorija; X-zraci; Radioaktivnost
Sažetak
Uvod. Notafilija je nauka o papirnom novcu. Samo je nekoliko država u svetu izdalo papirne novčanice sa portretima poznatih naučnika koji su svom narodu i medicini doneli svetsku slavu. Portreti naučnika na novčanicama Jugoslavije, Srbije i Crne Gore i Republike Srbije. Nikola Tesla i Mihajlo Idvorski Pupin bili su genijalni pronalazači i naučnici našeg doba koji su dali poseban doprinos radiologiji. Nikola Tesla (1856-1943) prvi je primenio X-zrake u medicinske svrhe, time praktično postavio temelje radiologije, rendgenografije i ukazao na postojanje štetnog dejstva X-zraka na organizam čoveka. Mihajlo Idvorski Pupin (1854-1935) bio je u svetu poznat po primeni fizike u praksi, zatim osnovama telefonske i telegrafske trasmisije. Izučavao je takođe i prirodu X-zraka i dao doprinos utemeljenju radiologije. Portreti naučnika na novčanicama iz sveta. Marija Sklodovska Kiri (1867-1934) bila je prva žena koja je stekla akademsku titulu pariske Akademije medicine. Zajedno sa suprugom Pjerom Kirijem (1859-1906) dala je izuzetan doprinos nauci i medicini. Otkrićem radioaktivnih elemenata uveden je novi fizički pojam - radioaktivnost, a u medicinu je uvedena nova disciplina - radioterapija. Stvoreni su uslovi za nastanak nuklearne medicine, razvoj onkologije, mobilne radiološke dijagnostike. Zaključak. Prikazane su novčanice sa portretima Nikole Tesle, Mihajla Idvorskog Pupina, Marije Sklodovske Kiri i Pjera Kirija, naučnika svetskog glasa, koji su dali ogroman doprinos razvoju medicine i postavili temelj radiologije.
Reference
Babić, R., Milošević, Z., Stanković-Babić, G. (2012) Teleradiology: Radiology at distance. Acta Facultatis Medicae Naissensis, vol. 29, br. 3, str. 145-151
Babić, R.R. (2004) Sedamdeset godina od smrti Marije Sklodovske Kiri. Acta medica Medianae, vol. 43, br. 3, str. 85-86
Babić, R.R., Stanković-Babić, G. (2010) Marija Sklodovska Kiri (1867-1934) - doprinos razvoju ratne radiologije. Acta medica Medianae, vol. 49, br. 1, str. 70-72
Babić, R.R., Stanković-Babić, G. (2011) Marija Sklodovska Kiri (1867-1934) - doprinos razvoju radiologije. Medicinski pregled, vol. 64, br. 3-4, str. 229-233
Babić, R.R. (2009) Povodom 155 godina od rođenja Mihajla Idvorskog Pupina. Vojnosanitetski pregled, vol. 66, br. 5, str. 407-410
Babić, R.R. (2005) Mihajlo Idvorski Pupin otac američke radiologije. Acta medica Medianae, vol. 44, br. 4, str. 89-91
Babić, R.R., Stanković-Babić, G. (2010) Medicina u notafiliji. Medicinski pregled, vol. 63, br. 3-4, str. 289-292
Babić, R.R., Stanković-Babić, G. (2012) Medicina u notafiliji - II deo. Medicinski pregled, vol. 65, br. 7-8, str. 347-350
Babić, R.R. (2006) Tesla o X-zracima. Vojnosanitetski pregled, vol. 63, br. 11, str. 979-982
Babić, R.R. (2004) Nikola Tesla i X-zraci. Acta medica Medianae, vol. 43, br. 4, str. 81-82
Babić, R.R. (2005) Nikola Tesla and the fundamentals of radiography. Acta medica Medianae, 44(1): 85−7, (Serbian)
Babić, R.R. (2005) Nikola Tesla o X-zracima. Acta medica Medianae, vol. 44, br. 2, str. 91-92
Babić, R.R. (2005) Nikola Tesla o štetnom dejstvu X- zraka. Acta medica Medianae, vol. 44, br. 3, str. 67-69
Davis, B. (1938) Biographical memoir of Michael Idvorsky Pupin 1858-1935. u: Biographical memoirs, National Academy of sciences of the USA
Dimić, G.L., Ilić, D., Tomić, J. (1995) Fizika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Milinković, A. (2002) Tesla pronalazač za treći milenijum. Beograd: Beoknjiga
Shampo, M.A., Kyle, R.A. (1981) Michael Idvorsky Pupin. JAMA, 246(22): 2572
Stojanović, Ž. (2007) Nacionalni katalog novčanica Srbije i Jugoslavije. Beograd: Sanimex
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: istoriografski prilog
objavljen u SCIndeksu: 11.07.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka